LUCHTVRACHTVEILIGHEID

Uw zendingen zijn bij FedEx Express in goede handen!

De Europese Unie introduceerde Richtlijn 300/2008 in combinatie met uitvoeringsrichtlijn 185/2010, die op 29 april 2013 volledig van kracht zullen worden. De belangrijkste doelstelling van deze regelgeving is om gemeenschappelijke regels vast te leggen om de burgerluchtvaart te beschermen.

Situatie voor klanten van FedEx
In het kader van deze doelstelling omvat de uitvoeringsrichtlijn ook een aantal maatregelen om de veiligheidsvoorzieningen voor het vrachtverkeer via de lucht te verbeteren. Een van deze maatregelen is de mogelijkheid voor klanten om zich bij Erkende Agenten te registreren als 'Account Consignors' (Vaste Afzenders). Klanten die bij FedEx, als Erkend Agent, al geregistreerd zijn als ‘vaste afzender’ hoeven geen verdere actie te ondernemen.

‘Vaste Afzender’ status en bijkomende verplichtingen
De wetgeving maakt het mogelijk dat klanten zich bij luchtvrachtvervoerders (Erkende Agenten) registreren als ‘Vaste Afzender (Account Consignor)’.
Een Vaste Afzender is een verzender van wie zendingen met zekerheid kunnen worden aangemerkt voor vervoer uitsluitend via vrachtvliegtuigen.
FedEx houdt zich, als luchtvrachtvervoerder en als ‘Erkend Agent’, aan alle aspecten van de nieuwe regelgeving. Dat betekent dat we verplicht zijn u te verzoeken de verklaring op deze webpagina te laten ondertekenen door een persoon die bevoegd is uw bedrijf te vertegenwoordigen of door de persoon die binnen uw bedrijfspand verantwoordelijk is voor luchtvaartveiligheid. Door ondertekening van de bijgevoegde formulieren kunt u aangemerkt worden als ‘Vaste Afzender’
U kunt uw verklaring downloaden en invullen op deze website. Hierna dient u het formulier te printen, ondertekenen en faxen naar 02/752.72.80 of email (bemaster@fedex.com ).
Zodra wij uw ondertekende verklaring hebben ontvangen, kan FedEx u aanmerken als ‘Vaste Afzender’.


Voordeel ‘Vaste Afzender’ status
Als Vaste Afzender heeft u het voordeel dat al uw zendingen, bedoeld voor vervoer in vrachtvliegtuigen, op het gebied van veiligheidscontroles efficiënter verwerkt en afgehandeld kunnen worden. Als u besluit het formulier niet terug te sturen, kan dit betekenen dat u te maken krijgt met vertragingen.

Vaste Afzender verklaring downloaden

Het ingevulde document moet worden afgedrukt, ondertekend en aan FedEx worden verstuurd.

Meer informatie over de Vaste Afzender verklaring
De Nationale instructies uitgegeven door de Belgische luchtvaartautoriteit geven meer details over de veiligheidsvoorwaarden. Deze informatie is beschikbaar op de website van de Europese Unie: "Aviation Security Instructions For Account Consignors” in EU regulation (EC) 185/2010 Attachment 6-D.”Geef deze informatie door aan alle personen binnen uw bedrijf die op de hoogte moeten zijn van deze verzendingsrichtlijn van de EU. U moet ook een persoon benoemen die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de controle op deze instructies.


Wat is het verschil tussen een ‘Vaste Afzender’ en een ‘Bekende Afzender’ (Known Consignor)?
De procedure voor de ‘Vaste Afzender’ verschilt van die van de ‘Bekende Afzender’: op basis van Verordening EU 185/2010 betekent Vaste Afzender dat het om een afzender gaat van wie de zendingen veilig zijn voor transport met vrachtvliegtuigen. Bij Bekende Afzenders is dit voor alle vliegtuigen.

FedEx Express vraagt haar klanten niet om een 'bekende afzender' te worden, maar raadt haar klanten aan de status van 'vaste afzender' aan te vragen bij FedEx. FedEx kan klanten aanmerken als 'vaste verzender' op basis van de getekende verklaring van verplichtingen voor 'vaste verzenders'.

Wat verandert er op 29 april voor wat betreft de status "Bekende Afzender" (known consignor)?
De status ‘bekende verzender’ zoals bedoeld in de EG-verordening 185/2010 heeft gevolgen voor grote en kleine ondernemingen die luchtvracht vervoeren.Vanaf 29 april 2013 wordt deze EG-richtlijn van kracht. De verzenders van luchtvracht hebben vanaf dan de keuze uit onderstaande twee opties:

  1. De verzender laat zijn goederen controleren voor deze in het vliegtuig worden geladen.Dit kan voor vertragingen zorgen en de kosten verhogen per kilogram verzonden vracht.

    Ofwel

  2. De verzender investeert in de veiligheid van zijn aanvoerketen (Supply Chain). In dat geval moeten specifieke maatregelen worden genomen – om de veiligheid te verhogen - om ervoor te zorgen dat de verzonden goederen worden vrijgesteld van de verplichte controle. In dat geval zijn geen bijkomende kosten verschuldigd en moet geen extra screening worden uitgevoerd.‘Bekende verzenders’ worden vanaf nu rechtstreeks door de luchtvaartoverheid doorgelicht en gecertificeerd (Bijvoorbeeld in België: Federal Public Service Mobility and Transport and The Directorate-General for Aviation).

De wijzigingen doorgevoerd door de EG-verordening 185/2010 met betrekking tot de bekende verzender hebben geen gevolgen voor de klanten van FedEx Express. Ze hoeven geen erkenningsaanvraag in te dienen als ‘bekende verzender’ en hoeven hiervoor dus ook geen extra kosten te maken.

Onze klantenservice blijft beschikbaar voor meer informatie. Bel naar 02 752 75 75 of e-mail naar bemaster@fedex.com.