Service en regelgeving updates en meldingen

Servicemeldingen

Specificeren van Sectie II lithiumbatterijen bij het offline voorbereiden van uw zending

IATA heeft aangegeven dat lithiumbatterijen tegenwoordig de meest gebruikte energiebron zijn voor veel consumentenproducten, variërend van mobiele telefoons en speelgoed tot auto's en e-bikes. Dergelijke zendingen worden echter beschouwd als gevaarlijke goederen. Ze kunnen een veiligheidsrisico vormen als ze niet volgens de transportvoorschriften worden verzonden. Klik hier voor meer informatie.

Verlaag het risico en verbeter de veiligheid

Vanaf nu vragen wij u voor zendingen met lithiumbatterijen Sectie II (UN3481 & UN3091) bij gebruik van FedEx Ship Manager® Software, FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services of FedEx® Compatible oplossingen aan te geven welke soort(en) lithiumbatterijen uw zending bevat. Omdat Sectie II lithiumbatterijen minder gereguleerd zijn dan andere soorten lithiumbatterijen, helpt uw selectie ons deze batterijen beter zichtbaar te maken in ons netwerk. Zo kunnen we zorgen dat uw zendingen met gevaarlijke goederen veilig en onbeschadigd worden afgeleverd op hun eindbestemming.

Hoe kunt u dit in uw applicatie aangeven?

FedEx Ship Manager® Software

 1. Open FedEx Ship Manager
 2. Selecteer Verzend en dan Een zending maken om de gegevens van uw zending in te vullen
 3. Onder Speciale afhandeling selecteert u ‘Lithiumbatterijen/-cellen’ en klikt u op Bewerken om de beschrijving te selecteren die op uw zending van toepassing is:
  • Ion verpakt bij apparatuur (UN 3481, PI966)
  • Ion verwerkt in apparatuur (UN 3481, PI967)
  • Metaal verpakt bij apparatuur (UN 3091, PI969)
  • Metaal verwerkt in apparatuur (UN 3091, PI970)

FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services of FedEx® Compatible oplossingen

 1. Open uw verzendapplicatie
 2. Vul uw verzendgegevens in zoals u dat altijd doet
 3. Geef in het gedeelte Gevaarlijke goederen de lithiumbatterij classificatie aan die op uw zending van toepassing is:
  • Ion verpakt bij apparatuur (UN 3481, PI966)
  • Ion verwerkt in apparatuur (UN 3481, PI967)
  • Metaal verpakt bij apparatuur (UN 3091, PI969)
  • Metaal verwerkt in apparatuur (UN 3091, PI970)

Klik hier voor de laatste updates, gidsen voor ontwikkelaars en andere informatie over uw verzendapplicatie in het FedEx Developer Resource Center.

Meer informatie

 • Bekijk onze pagina over het verzenden van lithiumbatterijen.
 • Neem contact op met onze klantenservice en vraag naar een gevaarlijke goederen specialist.
 • Lees meer over lithiumbatterijen in de Dangerous Goods Regulations Manual van IATA die u kunt aanschaffen op iata.org. Deze handleiding bevat informatie over de verpakking, markering, etikettering en documentatie van lithiumbatterijen.

Specificeren van Sectie II lithiumbatterijen bij het online voorbereiden van uw zending (fedex.com)

IATA heeft gemeld dat lithiumbatterijen tegenwoordig de meest gebruikte energiebron zijn bij veel consumentengoederen, variërend van mobiele telefoons en kinderspeelgoed tot auto's en e-bikes. Dergelijke zendingen worden echter beschouwd als gevaarlijke goederen en kunnen een veiligheidsrisico opleveren als ze niet worden voorbereid in overeenstemming met de transportvoorschriften. Klik hier voor meer informatie.

Risico's beperken en veiligheid verhogen

Vanaf nu kunt u bij het voorbereiden van zendingen met Sectie II lithiumbatterijen (UN3481 en UN3091) met behulp van FedEx Ship ManagerTM at fedex.com aangeven welke soort(en) lithiumbatterijen uw zending bevat.

Omdat Sectie II lithiumbatterijen minder gereguleerd zijn dan andere soorten lithiumbatterijen, helpt uw keuze ons om de herkenbaarheid van deze goederen in ons gehele netwerk te verbeteren; en om uw gevaarlijke goederen zendingen veilig en onbeschadigd af te leveren op hun eindbestemming.

Eenvoudig te gebruiken

 1. Selecteer in het menu bovenaan deze pagina Verzenden en vervolgens Verzend online - alle functies
 2. Voer uw inloggegevens en wachtwoord in als u nog niet bent ingelogd
 3. Selecteer Verzend en vervolgens Een zending maken om de gegevens van uw zending in te vullen
 4. In het gedeelte Speciale services (optioneel) selecteert u ‘Lithiumbatterijen/cellen’ en de beschrijving die op uw zending van toepassing is:
  • Lithium-ion batterijen/cellen verpakt bij apparatuur (UN 3481 - verpakkingsinstructie 966)
  • Lithium-ion batterijen/cellen verwerkt in apparatuur (UN 3481 - verpakkingsinstructie 967)
  • Lithium-metaal batterijen/cellen verpakt bij apparatuur (UN 3091 - verpakkingsinstructie 969)
  • Lithium-metaal batterijen/cellen verwerkt in apparatuur (UN 3091 - verpakkingsinstructie 970)

Wilt u meer weten?

 • Bezoek onze pagina over het verzenden van lithiumbatterijen.
 • Neem contact op met onze klantenservice en vraag naar een gevaarlijke goederen specialist.
 • Lees meer over lithiumbatterijen in de Dangerous Goods Regulations Manual van IATA die u kunt kopen op iata.org. Deze handleiding biedt informatie over de verpakking, markering, etikettering en documentatie van lithiumbatterijen.

Regelgeving updates

Belangrijke wijzigingen voor het verzenden van FDA-gereguleerde gezondheidsproducten

Het exporteren van door de Food and Drug Administration (FDA) gereguleerde producten naar de VS heeft verzenders altijd al verplicht om door de FDA bepaalde productinformatie op de verzenddocumenten te vermelden.

Onlangs heeft de FDA het aantal gegevens dat nodig is voor invoer uitgebreid, onder andere met FDA ‘Product and Intended Use Codes’. Deze moeten bij voorkeur op de bijbehorende handelsfactuur of op een apart informatieblad worden vermeld. De codes zijn verplicht en zorgen ervoor dat UNKNOWN (UNK) in elke categorie niet langer wordt geaccepteerd.

De nieuwe toevoegingen gelden voor alle door de FDA gereguleerde goederen (medische apparatuur, geneesmiddelen voor mens en dier en biologische producten) en hebben de grootste gevolgen voor medische apparatuur. Als een deel van de bijbehorende verzenddocumentatie onjuist of onvolledig is, worden deze zendingen niet meer geaccepteerd voor invoer in de VS.

Om vertragingen te voorkomen, adviseren wij alle FedEx klanten die FDA-gereguleerde producten exporteren ervoor te zorgen dat hun verzenddocumentatie correct en compleet is - en volledig voldoet aan de eisen van de FDA.

Voor informatie over hoe u kunt controleren of uw verzenddocumentatie voldoet aan de nieuwe regelgeving, kunt u hier klikken. U kunt ook de richtlijnen volgen die op de FDA website staan.

Nieuwe EU-procedures voor de internationale handel vereisen registratie onder de EORI-regeling

Nieuwe EU-wetgeving vereist dat alle lidstaten de Economic Operators Registration and Identification (EORI) regeling invoeren. Voor België geldt dit vanaf 7 januari 2017.

Alle marktdeelnemers ("Economic Operators") (dit wordt gedefinieerd als natuurlijke personen of rechtspersonen wiens handel wordt gereguleerd door douanewetgeving) zullen een uniek EORI-referentienummer moeten gebruiken in alle elektronische communicatie met de douane en andere overheidsinstanties die betrokken zijn bij het internationale goederenverkeer. In de praktijk houdt dit in dat de nieuwe regelgeving van toepassing zal zijn op iedereen die betrokken is bij de uitvoer, doorvoer of invoer van goederen.

Iedere marktdeelnemer binnen de EU krijgt een uniek EORI-nummer dat dient te worden gebruikt in alle lidstaten waarin zij actief zijn. Dit nummer zal alle huidige douane-identificatienummers vervangen die momenteel worden gebruikt voor de invoer-, uitvoer- en doorvoeraangiften.

Gelieve uw EORI-nummer vóór 7 januari 2017 aan te vragen om er zeker van te zijn dat er zich geen problemen met uw pakketten zullen voordoen. Wij verzoeken u om ons tevens zo snel mogelijk de details (het aan u toebedeelde EORI-nummer) door te geven, indien u van uw douaneautoriteit een EORI-nummer heeft verkregen. Hierdoor kunnen wij uw gegevens updaten en dit nummer gebruiken als wij namens u aangifte doen bij de douane. U kunt uw EORI-nummer doorgeven via mail (EORI-BE@fedex.com) ofwel via ons online formulier.

Meer informatie en details over EORI en over hoe u het nummer kunt aanvragen, kunt u vinden op de website van de douane via de volgende link:
http://naforna.be/nl/nieuws/27102016-eori-bij-invoer-verplicht

FedEx Express beleidswijziging voor verzending van lithiumbatterijen (vanaf 1 januari 2017)

FedEx Express voert enkele veranderingen door in haar beleid voor verzending van gevaarlijke goederen. Dit onafhankelijke initiatief loopt vooruit op toekomstige wijzigingen in de regelgeving die een reactie zijn op de toenemende bezorgdheid over het veilig vervoeren van bulk- en losse zendingen lithiumbatterijen.

Met ingang van 1 januari 2017 kunnen FedEx Express klanten hun bulkzendingen lithiumbatterijen (United Nations (UN) nummer 3090 en 3480) alleen nog aanbieden als deze worden behandeld als volledig gereglementeerde gevaarlijke goederen zendingen.

Dit initiatief helpt ons ook de zichtbaarheid van de verschillende soorten lithiumbatterijen binnen ons netwerk te vergroten en de integriteit van dergelijke gevaarlijke goederen transporten te garanderen tot de eindbestemming.

Wat verandert er door dit initiatief voor bulkzendingen van lithiumbatterijen?

Vanaf 1 januari 2017 dienen FedEx Express klanten met UN 3090 & UN 3480 zendingen de volgende stappen te volgen:

 • Voeg een Shipper's Declaration for Dangerous Goods toe. Deze kan alleen worden ingevuld door in gevaarlijke goederen getrainde medewerkers.
 • Vermeld het United Nations (UN) nummer op het Lithium Battery Mark (IATA figuur 7.1.C) dat u kunt gebruiken vanaf 1 januari 2017. Als u al gelabelde verpakkingen of de Lithium Battery Labels (IATA figuur 7.4.H) die u nog op voorraad heeft eerst wilt opmaken, kan dat nog tot 31 december 2018. Daarna wordt het Lithium Battery Mark verplicht. Let op: als u het Lithium Battery Label gebruikt, verzoekt FedEx u het UN nummer toe te voegen op de verpakking naast dit label [FX-05]. Dit wordt vanaf 1 juli 2017 een vereiste van FedEx.

Lithium Battery Mark
(geldig vanaf 1 januari 2017)

Lithium Battery Mark

*Plaats voor UN nummer(s)
**Plaats voor telefoonnummer voor aanvullende informatie

Lithium Battery Label
(geldig tot 31 december 2018)

Lithium Battery Label

Hoewel dit nieuwe beleid niet geldt voor losse lithiumbatterijen verpakt met of verwerkt in apparatuur (UN3091 en UN3481 zoals gedefinieerd in Sectie II), moet u dezelfde instructies als hierboven vermeld volgen aangaande het Lithium Battery Mark of het Lithium Battery Label.

 • Plak Klasse 9 Lithium Battery en Cargo Aircraft Only labels op iedere zending

  Cargo Aircraft Only label Class 9 Lithium Battery Label

 • Controleer of uw verpakkingen voor lithiumbatterijen voldoen aan de betreffende IATA-verpakkingsinstructies UN 3480 - PI965 & UN 3090 - PI968.

Let op dat een toeslag voor gevaarlijke goederen van toepassing kan zijn voor zendingen die lithiumbatterijen bevatten.


Waar kunt u meer informatie vinden?

 • Kijk op www.fedex.com/be_nederland/gebieds/learn/lithium-batteries.html
 • Bel uw FedEx Express klantenservice op 02 752 75 75 (België) en vraag naar de gevaarlijke goederen specialist.
 • Lees meer over het nieuwe FedEx Express lithiumbatterij beleid in de Dangerous Goods Regulations Manual van IATA die te koop is op www.iata.org. Hierin vindt u ook informatie over verpakkingen, markeringen, labels en documentatie.

Belangrijke nieuwe EU douaneregels zijn nu van kracht

Met ingang van 1 mei 2016 is de Union Customs Code (UCC) de toepasselijke douanewet binnen alle achtentwintig lidstaten van de Europese Unie (EU).

De invoering heeft aanzienlijke gevolgen voor de wijze waarop goederen worden geïmporteerd, geëxporteerd, ingeklaard en doorgestuurd. Het is daarom erg belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van alle nieuwe bepalingen van de UCC.

We geven u graag een korte samenvatting om u te helpen inzicht te krijgen in de belangrijkste veranderingen in de douaneregels en -procedures:

 • de douaneautoriteiten van elke lidstaat zijn verplicht alle bestaande douane gerelateerde vergunningen tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2019 opnieuw te beoordelen;
 • Inward Processing Relief (IPR) en Processing under Customs Control (PCC) licenties worden samengevoegd tot één regeling, de IPR Suspension;
 • er is een nieuwe definitie van ‘exporteur’. Alle exporteurs moeten officieel gevestigd en binnen de EU geregistreerd zijn of worden vertegenwoordigd door een officieel aangewezen fiscaal vertegenwoordiger;
 • elke afzonderlijke douane is nu verplicht alle belastingbedragen te innen, ook die voor goederen met een waarde lager dan 10 euro (dit gebeurt momenteel nog niet in alle EU-landen/gebieden);
 • een Safety and Security Entry Summary Declaration (ENS) is gepland voor invoering in 2020 voor goederen van iedere waarde, met uitzondering van briefpost;
 • op elke ENS moet vanaf 2020 ook een 6-cijferige harmonisatiecode voor alle goederen worden ingevuld.


Wat moet u nu anders doen?

 • voor in aanmerking komende producten moet een Binding Tariff Information (BTI) referentienummer op alle douaneaangiften worden vermeld. Let erop dat de geldigheidsduur van de BTI wordt teruggebracht naar drie jaar;
 • bij het bepalen van de douanebasis voor de berekening van belastingen en invoerrechten moet de waarde van de laatste verkoop vóór invoer in de EU worden genomen;
 • indien van toepassing moeten royalty's en licentierechten in de douanewaarde worden opgenomen;
 • de Value Declaration (DV1) vereiste wordt geautomatiseerd en wordt alleen verplicht voor waarden boven de 20.000 euro.

Let u erop dat verschillende van de bovenstaande eisen afhankelijk zijn van veranderingen in nationale douanesystemen en -procedures. We raden u daarom aan regelmatig de douanewebsites van de individuele landen/gebieden te bekijken voor de exacte data van inwerkingtreding en de bijbehorende documentatievereisten.*

In de tussentijd kunt u erop vertrouwen dat FedEx u op de hoogte houdt en dat we de invoering van alle nieuwe eisen zo eenvoudig en simpel mogelijk voor u maken.

* Belgische douane website http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/index.htm

De Union Customs Code (UCC) – Veelgestelde vragen

V: Wat verandert er met ingang van 1 mei 2016 in de manier waarop FedEx goederen namens ons inklaart?

A: Er is geen verschil in de manier waarop we de inklaring uitvoeren. Op een later tijdstip kunnen er wellicht wel veranderingen komen.

V: Moeten we u vooraf voorzien van nieuwe of specifieke informatie?

A: Het Binding Tariff Information (BTI) referentienummer wordt nu verplicht. U moet FedEx voorzien van uw BTI-referentienummer om te garanderen dat u de goedgekeurde tariefcode mag gebruiken voor die douaneaangifte.

V: Hoe lang is het Binding Tariff Information (BTI) referentienummer geldig?

A: Een BTI is slechts 3 jaar geldig. U moet deze datum onthouden en ervoor zorgen dat u op tijd een nieuw verzoek indient om voortzetting van het BTI-proces te waarborgen.

V: Hoe wordt de douanebasis bepaald voor de berekening van belastingen en invoerrechten?

A: De basis is de waarde van de laatste verkoop vóór het invoeren in de EU.

V: Hoe heeft de nieuwe berekeningswijze van belastingen en invoerrechten invloed op indirecte verkoop of ketenverkoop?

A: Als uw zending buiten de EU reist vóór verzending naar de eindbestemming in de EU, verandert de waardebepaling van de goederen. Als een Chinees bedrijf bijvoorbeeld goederen verkoopt aan een bedrijf in Dubai, die ze onmiddellijk verkoopt aan een ontvanger in de EU, is het de opdracht van de ontvanger die triggert dat de goederen uit China worden verzonden. De waarde van de goederen op de EU-inklaringsdocumenten is dan de prijs die de verkoper in Dubai is overeengekomen met de koper in de EU. Voor de douane-inklaring is de handelsfactuur van de verkoper in Dubai en de koper in de EU nodig.

V: Hoe zit het met royalty’s en licentierechten?

A: Als uw koper u royalty’s en licentierechten betaalt, moet u de prijs daarvan apart op de factuur vermelden of duidelijk maken dat deze kosten zijn opgenomen in de totaalprijs.

V: Wat gebeurt er met belastingbedragen onder de 10 euro?

A: De douaneautoriteiten hebben nu de plicht alle belastingbedragen ongeacht de waarde te innen. Dit betekent dat uw totale belastingfactuur voor dergelijke zendingen hoger kan worden.

V: Zijn er wijzigingen in de informatie die ik op de factuur moet zetten?

A: U moet nog steeds een gedetailleerde beschrijving van de goederen opnemen. Vanaf 2020 moet u daarnaast een 6-cijferige harmonisatiecode per productcategorie vermelden op de Safety and Security Entry Summary Declaration (ENS). De code is gebruikelijk in alle landen/gebieden die lid zijn van de World Customs Organization (WCO).

V: Heeft de UCC gevolgen voor zendingen met een waarde onder de 22 euro?

A: U kunt soms te maken krijgen met douanevertraging, omdat de douaneautoriteiten mogelijk ook zendingen binnen deze categorie tegenhouden voor extra veiligheidscontroles. Er worden echter geen directe gevolgen verwacht.

V: Wat moet ik als exporteur nog meer weten?

A: De definitie van de exporteur verandert. De exporteur moet binnen de EU gevestigd zijn of binnen de EU worden vertegenwoordigd door een fiscaal vertegenwoordiger. Als u een klant bent die betrokken is bij driehoek export, heeft dit gevolgen voor u en moet u controleren of uw werkwijze in lijn is met de nieuwe wettelijke eisen. FedEx adviseert u contact op te nemen met uw accountant of juridisch adviseur als u niet zeker bent over uw juridische positie in de EU.

V: Is een DV1 (waardeverklaring) nog steeds verplicht?

A: De DV1 wordt geautomatiseerd en is alleen nodig voor waarden boven de 20.000 euro. Dit is per 1 mei 2016 echter nog niet in werking getreden en is afhankelijk van de systeemaanpassingen in de afzonderlijke EU-lidstaten.

V: Verandert de de minimis (de goederenwaarde voor belastingvrijwaring)?

A: Nee, dit blijft 150 euro voor invoerrechten.

V: Gebeurt er iets met de Authorised Economic Operators (AEO)?

A: Als u nog niet AEO-gecertificeerd bent, wordt een nieuw criterium toegevoegd om het certificaat voor douanevereenvoudiging te verkrijgen. U moet de deskundigheid van uw inklaringsmedewerkers bewijzen door aan te tonen dat ze 3 jaar werkervaring hebben, door opleidingsgegevens te tonen of door te bewijzen dat u in het bezit bent van een officieel diploma.

V: Verandert er iets aan mijn Inward Processing Relief (IPR) of PCC (Processing under Customs Control) licentie?

A: Ja. IPR en PCC gaan in één regeling op. De IPR-terugbetalingsregeling wordt afgeschaft en de compenserende rente wordt niet langer berekend, waardoor IPR-schorsing de enige mogelijke regeling wordt.

Belangrijke meldingen

Nieuwe juridische entiteit voor FedEx in België

Met ingang van 1 juni 2018 draagt Federal Express Europe, Inc. & Co. VOF haar activiteiten in België over aan een nieuw opgerichte rechtspersoon: FedEx Express Belgium International BVBA. Als gevolg hiervan zullen alle contracten bij FedEx Express Belgium International BVBA worden ondergebracht.

Dit zijn de gegevens van FedEx Express Belgium International BVBA:

Registratieadres: Kantersteen 47, 1000 Brussel, België
BTW-nummer: BE 0678.648.226
Bankgegevens:
Bank: KBC Bank N.V.
IBAN-code/bankrekeningnummer EUR: BE34 7370 4865 9990
Swift/BIC-code: KREDBEBB

Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met uw contactpersoon bij FedEx.

Frauduleuze e-mails

Onrechtmatig gebruik van FedEx® bedrijfsnamen, dienstmerken en logo's.
FedEx werd attent gemaakt op het onrechtmatige gebruik van zijn bedrijfsnamen, dienstmerken en logo's door personen of bedrijven die zichzelf frauduleus voorstellen als FedEx of als FedEx vertegenwoordigers.

Miljoenen kwaadwillende e-mails worden dagelijks verstuurd. Ze beweren te komen van een grote verscheidenheid aan bronnen, en sommigen beweren van FedEx te zijn of beweren FedEx te vertegenwoordigen. Kwaadwillende e-mailberichten, vaak naar verwezen als "phishing" of "spoofing" worden meer en meer gebruikelijk. Deze soorten e-mails gebruiken vaak bedrijfslogo's, kleuren en legale disclaimers om te doen lijken dat ze echt zijn. Ze worden verstuurd in een poging om mensen te verleiden om geld te sturen of persoonlijke informatie door te geven zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en/of credit cardgegevens met als doel diefstal, identiteitsdiefstal en/of andere misdrijven te plegen.

Phishing scam e-mails herkennen
Phishing scam e-mails herkennen is erg belangrijk om jezelf te beschermen tegen dergelijk diefstal en andere misdrijven. Hieronder enkele voorbeelden van kwaadwillende e-mails:

 • Onverwachte geldvraag in ruil voor levering van een pakket of ander item, persoonlijke en/of financiële informatie, zoals jouw sociale zekerheidsnummer, bankrekeningnummer of andere identificatie.
 • Links naar verkeerd geschreven of licht gewijzigde websiteadressen. Bijvoorbeeld variaties op het correcte websiteadres fedex.com, zoals fedx.com of fed-ex.com.
 • Alarmerende berichten en verzoeken voor onmiddellijke actie, zoals "Jouw rekening zal worden ingetrokken binnen 24 uur indien je niet antwoordt" of beweringen dat je de loterij of een prijs hebt gewonnen.
 • Spelfouten en grammaticale fouten en overdadig gebruik van uitroepingstekens.(!).

FedEx vraagt nooit om betaling of persoonlijke informatie in ruil voor goederen in transit of in FedEx beheer via ongevraagde mail of e-mail. Indien je een kwaadwillende e-mail hebt ontvangen, die beweert van FedEx te zijn, kan je dit rapporteren. Stuur de e-mail door naar abuse@fedex.com.

Indien je vragen hebt over diensten die door FedEx worden geleverd, bekijk dan onze diensten op FedEx Services of neem contact op met de FedEx Klantenservice.

Het internet is een belangrijk kanaal dat FedEx verbindt met zijn klanten. Aangezien er geen volledig veilige methode bestaat om het onrechtmatige gebruik van de FedEx naam te voorkomen, zijn we continu waakzaam voor dergelijke activiteiten om de belangen van onze klanten te beschermen.

Bedankt voor de hulp bij het vaststellen en actie ondernemen tegen e-mailfraude.NB: FedEx is niet verantwoordelijk voor enige kosten opgelopen als een resultaat van kwaadwillende activiteit, die de FedEx naam, dienstmerken en logo's misbruikt.

FedEx heeft geen connectie of verbinding met Escrow.com of elke andere e-commercebeheerder die vraagt naar een internationale geldtransfer alvorens de zending af te leveren.

Het gebruik van het FedEx logo en naam op deze website is niet toegelaten en onze juridische dienst zal deze kwestie opnemen met de desbetreffende autoriteiten.

Over frauduleuze e-mails onder de FedEx naam

FedEx is geëngageerd om de veiligheid en integriteit van ons netwerk te beschermen.

Aangezien er geen volledig veilige methode bestaat om te voorkomen dat de gerespecteerde FedEx-naam wordt gebruikt in spam e-mails of mogelijke scams houden we constant toezicht op dergelijke activiteiten en werken we samen met wetshandhavingsdiensten over heel de wereld.

We sporen klanten aan wantrouwig te zijn bij elk verzoek dat niet rechtstreeks van een FedEx-medewerker of domeinnaam komt, vooral wanneer het een bijlage bevat waarbij de klant wordt gevraagd deze te openen.

Klanten mogen niet aarzelen ons te contacteren indien ze vragen hebben betreffende de wettigheid van een e-mail waarin wordt verzocht naar betaling vooraf of verzoeken om aanvullende of persoonlijke informatie te verschaffen.

 • Call Us

Bel ons

Klik hieronder om alle contactgegevens te zien.

Vragen over internationale zendingen

 • Write to us

Schrijf ons

Bereik direct de juiste contactpersoon met onze contactformulieren.

Ga naar de contactformulieren

 • Contact us in other countries

Neem contact met ons op in andere landen/gebieden

Neem contact op met de lokale klantenservice in andere landen/gebieden.

Klik hier

Contactpersonen voor informatie over internationale zendingen

Klantenservice: 02 752 75 75
Ons team is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 19.00 uur. Vanaf een locatie buiten België kunt u bellen naar +32 2 752 75 75.

Klantenservice vracht: 02 752 75 75

FedEx verkoopteam: 02 752 74 56
Op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.30 uur kunt u via ons verkoopteam een klant van FedEx worden of kunt u bijvoorbeeld uw bestaande tariefovereenkomst bespreken.

x