Btw en invoerrechten

Waarom moet ik btw en/of invoerrechten betalen?

Omdat u wellicht onbekend bent met een btw- en/of invoerrechten factuur hebben we de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen voor u verzameld. Hierin leest u meer over wat deze heffingen inhouden.

Heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard altijd onze klantenservice bellen op 02 752 75 75.

Wat zijn btw, invoerrechten en voorschotprovisie en waarom moet ik deze kosten betalen?

Wat is btw en wat zijn invoerrechten?
Btw en invoerrechten zijn heffingen die van toepassing kunnen zijn op producten die ingevoerd worden vanuit landen buiten de Europese Unie.
Invoerrechten zijn een manier om landen te beschermen tegen goedkopere producten uit derde landen.
Naast invoerrechten moet u meestal belasting over de toegevoegde waarde (btw) betalen. Voor meer informatie over andere mogelijk kosten verbonden aan uw zending, klik hier en ga naar ‘mogelijke kosten verbonden aan zendingen’.

Wie betaalt deze heffingen?
Btw en invoerrechten zijn voor rekening van de ontvanger, tenzij de verzender of derde partij op de vrachtbrief heeft aangegeven dat hij de kosten accepteert.

Wat is voorschotprovisie?
Als bij invoer rechten of btw worden geheven, betaalt FedEx deze wettelijk vastgelegde kosten namens de klant vooruit aan de Belgische douane. Op deze manier kunnen wij de zending zo snel mogelijk bij u afleveren. FedEx brengt u hiervoor 2,5% van het voorgeschoten bedrag in rekening (met een minimum van
€ 12,50).

Waarom ontvang ik een factuur voor btw en/of invoerrechten?
U heeft een zending via FedEx geïmporteerd. FedEx heeft de rechten voorgeschoten en belast u deze door via een factuur. Wanneer u goederen via FedEx invoert, moeten er uiteraard ook douaneformaliteiten worden vervuld. Doorgaans doet in dat geval FedEx voor u de douaneformaliteiten. Naast de eventueel verschuldigde belastingen, rekent FedEx daarbij onkosten aan (zie voorschotprovisie).

Waarom was ik niet op de hoogte van deze heffingen?

Waarom heeft FedEx Express mij hierover niet geïnformeerd bij het afleveren van de zending?
FedEx hanteert een krediet limiet van 150 euro voor particulieren en 750 euro voor bedrijven met een geldige BTW registratie voor de eerste zending. Mochten de rechten hoger uitvallen dan zullen wij u voor aflevering van de zending een schatting van de hoogte van de btw en/of invoerrechten geven. Voor de volgende zending hanteren we een limiet op basis van het betalingsgedrag.

Wat moet ik doen als ik al btw en/of invoerrechten heb betaald?

Ik heb al btw betaald toen ik het product van de leverancier kocht.
De btw die u betaalt aan de leverancier van het product staat los van de btw die u betaalt bij invoer van het product in België. Deze belasting wordt geheven door de nationale overheid. De btw bij invoer wordt berekend op basis van de waarde van de goederen, de totale vrachtkosten van de zending en de douanerechten.

Ik heb de btw en/of invoerrechten vooruitbetaald.
U heeft voor uw zending een geschat bedrag aan btw en/of invoerrechten betaald. Deze schatting is gedaan voordat de zending daadwerkelijk was ingevoerd. Als het geschatte bedrag lager is dan de daadwerkelijke heffingen, verzoeken wij u het verschil bij te betalen. FedEx volgt telkens de instructies aangegeven op de luchtvrachtbrief. Indien er onduidelijkheden zijn i.v.m. vooruitbetalingen, gelieve contact op te nemen met de verzender.

Volgens mij heeft de verzender alle kosten voor deze zending al betaald.
De btw en/of invoerrechten worden pas bepaald bij invoer in het land van bestemming. De verzender geeft op de luchtvrachtbrief aan wie de betaler is van de invoerrechten en btw. Indien er onduidelijkheden zijn, gelieve contact op te nemen met de verzender.

Ik denk dat heffingen op mijn zending niet van toepassing zijn.

Ik ben een tijdelijke bezoeker in België.
U dient de heffingen toch te voldoen, maar u kunt de kosten mogelijk terugvorderen zodra u België verlaat. Dit hangt af van de specifieke zending en is niet van toepassing op particulieren. Voor meer informatie kan u steeds terecht op de Belgische Douane website.
Voor meer informatie kunt u onze klantenservice bellen op 02 752 75 75.

Ik heb de goederen online aangekocht.
De prijzen waarmee op websites buiten de EU wordt geadverteerd, zijn meestal exclusief de heffingen die voor België en de EU zijn vastgesteld.
Ga naar de website van de belastingdienst voor meer uitleg.

De zending is een geschenk.
Zendingen met een waarde tot 45 euro zijn vrijgesteld van invoerrechten en btw als ze voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • De zending wordt gestuurd van een privépersoon naar een privépersoon.
 • De afzender dient een privépersoon te zijn en het adres van de ontvanger moet een privéadres zijn.
 • De zending heeft een incidenteel karakter.
 • De aard en hoeveelheid is zodanig, dat de zending geen commercieel karakter heeft.
 • De goederen worden verzonden door de afzender, zonder dat daar betaling tegenover staat.
 • Op de vrachtbrief en de pro forma factuur moet het woord ‘gift’ staan.
 • Op de pro forma factuur moet een volledige beschrijving en de waarde van de zending staan.

Goederen waarvoor accijnzen gelden, zoals tabak en alcohol, zijn uitgesloten van de vrijstelling tot 45 euro.

De zending bevat samples.
Samples kunnen in België worden ingevoerd zonder heffing van btw en/of invoerrechten als ze voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • De inhoud van de zending is ongeschikt voor verkoop;
 • De inhoud van de zending heeft een te verwaarlozen waarde.

Deze informatie moet op de handelsfactuur en op al het andere papierwerk behorende bij de zending worden vermeld. Daarmee kan de douane de zending op basis van de correcte gegevens inklaren. Klik hier voor meer informatie.

Mijn goederen zijn tweedehands.
Btw en/of invoerrechten worden geheven over goederen ongeacht de ouderdom of vorige eigenaar. Als u antiek of een origineel kunstwerk aanschaft gelden aangepaste tarieven als de goederen aan de juiste criteria voldoen.

Wat moet ik doen als ik een zending wil weigeren?

Hoe weiger ik een zending?
Om geclassificeerd te worden als ‘geweigerde zending’ moet de zending aan de volgende criteria voldoen:

 • De goederen zijn defect of beschadigd of de goederen voldoen niet aan de voorwaarden of contractbepalingen van de leverancier.
 • Alle claims moeten worden gedaan voordat de zendingen worden geretourneerd of vernietigd.
 • Alle claims moeten aangegeven zijn binnen 21 kalenderdagen nadat de invoer heeft plaatsgevonden.

Klik hier voor een claim in te dienen of bel onze klantenservice op 02 752 75 75.

Waar vind ik meer informatie?

Ik wil meer informatie over btw en invoerrechten.
Klik op onderstaande links voor meer informatie over:

Ik heb een algemene vraag over mijn factuur of over mijn account.
Klik hier voor contactinformatie of bel onze klantenservice op 02 752 75 75.

Hoe betaal ik mijn factuur?

 • BACS

Contact- en bankgegevens België:

Via overschrijving :
Naam : Federal Express Europe Inc
Bank : KBC BANK
Iban : BE75437750432151
Bic/Swift : KREDBEBB

Bij overschrijving is het belangrijk het factuurnummer te vermelden in de vrije mededeling. Om bij betaling van meerdere facturen zeker te zijn van een correcte verwerking, gelieve een betalingsspecificatie te willen e-mailen naar becashapps@fedex.com

 • Credit Card

Creditcard:

FedEx accepteert alle gangbare creditcards. U kunt bellen naar onze klantendienst 0032 2 752 75 75 om een creditcard betaling te doen.

Meer informatie

 • Direct Debit

Automatische incasso:

U kunt betalen via een domiciliëringsmandaat met doorlopende machtiging. De benodigde documenten zijn te verkrijgen via onze collections afdeling op het nummer 0032 2 752 7988 of 0032 2 752 7488 of uw verzoek per email sturen naar becollections@fedex.com.

Alle informatie is correct vanaf de datum van bekendmaking en Federal Express Europe Inc. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen van informatie over derde partij contact gegevens zonder voorafgaande kennisgeving. De douane maakt de finale beslissing voor alle import zendingen. De algemene voorwaarden met betrekking tot uw FedEx factuur kunt u hier terugvinden.