Argentinië: nieuwe verordeningen voor import van niet-documenten

Argentinië: nieuwe verordeningen voor import van niet-documenten

Verordening nr. 3579 die onlangs is gepubliceerd door de Argentijnse douaneautoriteiten (AFIP) vereist dat importeurs van alle zendingen naar Argentinië anders dan van documenten vanaf nu moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het fiscaal identificatienummer (CUIT/CUIL) van de ontvanger moet op zowel de FedEx luchtvrachtbrief als op de handelsfactuur worden vermeld. Heeft de geadresseerde geen geldig fiscaal identificatienummer, dan moet zijn of haar paspoortnummer op beide documenten worden vermeld.
    Let op: een ontbrekend of ongeldig fiscaal identificatienummer veroorzaakt vertragingen.
  • Alle zendingen bestaande uit artikelen die in het buitenland zijn gekocht, moeten vergezeld worden van Form 4550/T Compras a Proveedores del Exterior (aankopen van buitenlandse leveranciers) die de ontvanger aan de Argentijnse douane moet overhandigen vóór de inklaring van de goederen.
  • Geadresseerden moeten van de AFIP een passend toegangsniveau (Nivel de Seguridad de la Clave Fiscal) krijgen vóór de douaneprocedures voor de in te voeren goederen van start gaan. Bewijs van toegang kan worden verkregen via de AFIP website op http://www.afip.gov.ar.
  • Let op: geadresseerden met een CUIL fiscaal identificatienummer hebben een toegangsniveau van 2 of hoger nodig om te kunnen importeren.

Deze bepalingen hebben betrekking op alle invoer van niet-documenten (waaronder persoonlijke bezittingen, geschenken en via internet gekochte artikelen), ongeacht hun gewicht of waarde.

Als niet alle relevante informatie en documentatie wordt opgegeven, leidt dit tot vertraging, mogelijke extra kosten en de mogelijkheid dat goederen de toegang geweigerd worden. Daarom adviseren wij u ervoor te zorgen dat uw geadresseerden in Argentinië zich bewust zijn van alle bovenstaande eisen en dat zij daarom:

  • het juiste toegangsniveau van AFIP verkrijgen om hun importzendingen te kunnen inklaren met formulier 4550/T;
  • u hun fiscaal identificatienummer (of paspoortnummer) doorgeven, zodat u deze voorafgaand aan de verzending kunt vermelden op de FedEx luchtvrachtbrief en handelsfactuur.