Importeurs in India hebben een speciaal declaratiedocument nodig voor elektronische goederen en mobiele telefoons

Importeurs in India hebben een speciaal declaratiedocument nodig voor elektronische goederen en mobiele telefoons

De douane in India heeft voor veel elektronische goederen en mobiele telefoons regels ingevoerd voor invoerregistratie en product naleving. Basis hiervoor zijn de eisen die het Ministry of Telecommunication & Information Technology in India stelt. Dit zijn de vereisten:

Elektronische goederen

Voor inklaring van alle hieronder genoemde producten geldt dat de geadresseerde in India deze moet registreren bij het Bureau of Indian Standards (BIS):

 1. Elektronische games
 2. Laptops, notebooks en tablets
 3. Plasma-, LCD- en LED-televisies met een scherm van 32" of groter
 4. Optische schijfspelers
 5. Magnetrons
 6. Beeldschermen en videomonitoren met een scherm van 32" of groter
 7. Printers en plotters
 8. Scanners
 9. Draadloze toetsenborden
 10. Antwoordapparaten
 11. Versterkers met een ingangsvermogen van 2.000 W en hoger
 12. Elektronische muzieksystemen met een ingangsvermogen van 200 W en hoger
 13. Elektronische netvoeding klokken
 14. Set-top boxes
 15. Automatische gegevensverwerkende machines

Importzendingen van al deze goederen moeten daarnaast gepaard gaan met een verklaring die luidt: “Self declaration – conforming to IS (Indian Standard) mentioned against the goods so specified.”

Wij adviseren exporterende fabrikanten zich er vóór verzending van te verzekeren dat hun elektronische producten (als deze in de lijst zijn opgenomen) voldoen aan de BIS-eisen. Doet u dit niet, dan kunnen de goederen bij binnenkomst worden geweigerd en/of kan vertraging bij de inklaring ontstaan.

Mobiele telefoons

Voor alle importzendingen van mobiele telefoons geldt een richtlijn voor de Specific Absorption Rate (SAR). Dit is een berekening van de stralingsgolven, waarvan de grenzen zijn vastgesteld door de Indiase regelgevende instantie (deze grens is 1,6 watt per kilogram). De douane in India eist nu een strikte naleving van de volgende regels, waaraan moet worden voldaan voorafgaand aan de verzending van mobiele telefoons:

 • De Specific Absorption Rate (SAR) moet worden vermeld op de telefoon of beschikbaar zijn via de instellingen van de telefoon of alternatieve tabs.
 • De telefoon moet een handsfree optie hebben.
 • De fabrikant moet een eigen verklaring verstrekken om de opgegeven SAR te bevestigen.
 • Een testcertificaat moet worden verstrekt door een internationaal geaccrediteerd (ILAC) laboratorium of door een geaccrediteerd Telecom Engineering Centre (TEC) om naleving van de telefoons met de aangegeven SAR te bevestigen.
 • Elke telefoon moet gepaard gaan met een boekje met veiligheidsinstructies van de fabrikant.

Daarnaast moet een geldig IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) worden verstrekt voor elke telefoon. Ook nu moeten exporteurs en importeurs van mobiele telefoons er nauwgezet voor zorgen dat vóór verzending aan al deze eisen is voldaan. Als u niet aan de regelgeving voldoet, kunnen uw zendingen worden geweigerd en/of kan vertraging ontstaan bij de inklaring.