Mei-juni editie

  • Vooruitgang in gemeenschappelijke Europese douanecode

Vooruitgang in gemeenschappelijke Europese douanecode

Wat is de status van de gemeenschappelijke EU douaneregelgeving voor import en export?
Sinds de ondertekening van het Verdrag van Lissabon in 2007 heeft een reeks overleggen over de herziening van gemeenschappelijke import- en exportdouaneprocedures binnen de Europese Unie plaatsgevonden. Deze overleggen zijn afgesloten met de oprichting van een basiswet, bekend als de Union Customs Code (UCC). Deze wet is gepubliceerd als Europese Verordening Nr. 952/2013 en is in werking getreden op 30 oktober 2013. Deze regeling wordt officieel toegepast vanaf 1 mei 2016, de datum waarop ook alle secundaire voorschriften en procedures klaar moeten zijn. De Europese Commissie bereidt nu de uitvoeringsregelingen voor en verfijnt en controleert deze via een overleg met de lidstaten en beroepsorganisaties.

Hoe is FedEx betrokken?
FedEx volgt alle wetgevingsvoorstellen actief en neemt via de European Express Association deel aan twee herzieningsrondes en debatten die momenteel plaatsvinden. Deze procedures hebben ons en andere handelsgroepen en belanghebbenden in staat gesteld bij de Commissie opmerkingen te maken over de beste manier waarop de nieuwe regelgeving kan worden toegepast om buitenlandse handel en import en export te vereenvoudigen. De Commissie heeft op haar beurt haar reactie op deze standpunten gepubliceerd. Ook face-to-face bijeenkomsten zijn georganiseerd om feedback te vergemakkelijken, hoewel we denken dat het gebrek aan gezamenlijke bijeenkomsten met alle belanghebbenden het vermogen van onze handelsgroep heeft verzwakt om echt effect te hebben op het opstellen van nieuwe wetgeving. Het consultatieproces eindigt in november 2014, waarna de Commissie van plan is alle uitvoeringsregelingen klaar te hebben voor inwerkintreding in mei 2015.

Hoe staat het met douane IT-systemen?
Er wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar alle douane IT-systemen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan alle eisen van de nieuwe UCC-wetgeving. FedEx participeert ook hier via ons lidmaatschap van de European Express Association. De Commissie wil alle gewenste IT-systemen opvolgend uitrollen, met een volledige implementatiedatum niet later dan 31 december 2020.

Wat voor invloed krijgt de UCC op uw bedrijf?
Wat uw betrokkenheid bij buitenlandse handel ook is - en of u nu goederen importeert of exporteert of werkt met in-transit zendingen die door de EU-lidstaten worden vervoerd, de nieuwe douanewetgeving zal zeker invloed krijgen op de manier waarop u uw zendingen beheert en inklaart bij de douane. We raden u daarom aan contact op te nemen met de brancheorganisatie van uw sector om advies in te winnen over de belangrijkste effecten van de UCC-wetgeving.

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door

Volgend artikel

Ga door