april 2015

  • More electronic items subject to Indian controls

India gaat meer elektronica controleren

Deel deze pagina:

In november 2014 heeft het Ministry of Communication and Information Technology van India nog eens vijftien elektronische producten aangewezen waarvoor een verplichte registratie geldt volgens de Bureau of Indian Standards (BIS) Act. Deze lijst is een aanvulling op de andere vijftien producten die eerder in september 2012 zijn aangemeld.

We herinneren u graag aan de belangrijkste registratie-eisen voor dergelijke producten, waaronder mobiele telefoons, smart card readers, point of sale terminals en adapters voor IT-apparatuur:

  • De fabrikant of verzender van elektronische producten voor India moet vóór het moment van import goedkeuring hebben van het Ministry of Communication and Information Technology, zoals dit beschreven staat in de BIS Act.
  • De regelgeving voor de goederen die in november 2014 in de lijst zijn opgenomen, wordt van kracht op 6 mei 2015.
  • De betrokken goederen moeten op elk exemplaar én op de externe productverpakking worden voorzien van een eigen verklaring.
  • De eigen verklaring moet (a) het registratienummer van het betrokken product en (b) het Indian Standard (IS) Number voor die goederen bevatten. ‘Self-declaration conforming to IS 13252:2010, R41002297’ is een voorbeeld van een geldige en aanvaardbare verklaring.

Het is vooral belangrijk dat buitenlandse fabrikanten die een registratienummer voor hun elektronische producten aanvragen ervoor zorgen dat ze een officiële brief van de BIS ontvangen met een geldig registratienummer én de daarmee samenhangende instructies.

Het is essentieel dat bedrijven die van plan zijn dergelijke goederen in India te importeren ervoor zorgen dat zij en hun klanten volledig op de hoogte zijn van de geldende regelgeving. Het niet nakomen van alle regels kan zorgen voor vertraging bij de douane en eventueel bijkomende kosten.

Voor informatie over de BIS klikt u op http://www.bis.org.in/cert/RegOverviev.asp

Voor verdere instructies rondom het BIS certificeringsproces kunt u kijken op http://www.bis.org.in/cert/prod_cert_scheme.as

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door

Volgend artikel

Ga door