juni editie 2016

 • Nieuwe Europese Union Customs Code (UCC) is nu van kracht

Nieuwe Europese Union Customs Code (UCC) is nu van kracht

Deel deze pagina:

Met ingang van 1 mei 2016 is de Union Customs Code (UCC) de toepasselijke douanewet binnen alle achtentwintig lidstaten van de Europese Unie (EU). De wet heeft flinke impact op de manier waarop goederen worden geïmporteerd, geëxporteerd, ingeklaard en doorgestuurd. Het is dan ook erg belangrijk dat u volledig op de hoogte bent van alle nieuwe bepalingen van de UCC. Hieronder volgt een korte samenvatting om u te helpen met de belangrijkste UCC veranderingen:

 • Houd er rekening mee dat de enkele EU-landen die in het verleden belastingen van een bedrag lager dan 10 euro niet inden, nu verplicht zijn dat wel te doen.
 • Het is nu verplicht een Binding Tariff Information (BTI) referentienummer te vermelden op alle douaneaangiften voor het vervoer van daarvoor in aanmerking komende goederen. Geef het BTI-nummer dus aan ons door, zodat we uw zendingen snel kunnen blijven afhandelen.
 • Wees u ervan bewust dat de geldigheidsduur van BTI-nummers nu van zes naar drie jaar wordt teruggebracht.
 • Het plafond voor de Value Declaration (DV1) is nu verhoogd tot 20.000 euro (dit was 10.000 euro). Houd hiermee rekening bij de voorbereiding van uw aangiften.
 • Royalties en licentierechten die in rekening worden gebracht bij een klant moeten specifiek op de factuur worden vermeld.
 • Vóór de invoering van de nieuwe UCC-regels was de waarde van de eerste verkoop de basis voor de berekening van accijnzen en invoerrechten. Accijnzen en invoerrechten worden nu gebaseerd op de waarde van de laatste verkoop.
 • De douaneautoriteiten zijn in elke lidstaat verplicht alle bestaande douanegerelateerde vergunningen opnieuw te beoordelen. Als u een vergunning heeft, moet dit uiterlijk 1 mei 2019 zijn herzien.
 • Let erop dat Inward Processing Relief (IPR) en Processing under Customs Control (PCC) licenties worden samengevoegd tot één enkele IPR Suspension licentie.
 • Als u een niet in de EU gevestigde verzender of exporteur bent, moet u een in de EU gevestigde fiscaal vertegenwoordiger benoemen die namens u kan optreden. Geef deze informatie zo spoedig mogelijk door aan FedEx, zodat we de juiste procedures voor douaneaangiften met deze vertegenwoordiger kunnen vastleggen.
 • De Safety and Security Entry Summary Declaration (ENS) die in het verleden alleen is toegepast op goederen met een waarde hoger dan 22 euro, wordt met ingang van 2020 verplicht voor alle zendingen, ongeacht hun waarde. In de praktijk betekent dit dat iedere zending kan worden tegengehouden voor een veiligheidsinspectie door de douane. Dit kan resulteren in vertragingen.
 • Vermelding van een 6-cijferige harmonisatiecode op elke ENS wordt voor alle goederen ook verplicht met ingang van 2020. Tot die datum raden wij u aan alvast te beginnen met het vermelden van deze codes op al uw handelsfacturen.

De invoering van de nieuwe UCC-regelgeving vereist in de gehele EU aanzienlijke wijzigingen in de vele nationale douanesystemen en -procedures. De gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de exacte invoeringsdata en documenteisen is dan ook regelmatig de websites van de nationale douaneautoriteiten te bekijken. De Europese Commissie heeft ook richtlijnen gepubliceerd over de praktische uitvoering van bepaalde belangrijke onderwerpen. Wij raden u aan deze documenten door te nemen als u meer informatie wilt.

Vorig artikel

Ga door

Terug naar index

Ga door

Volgend artikel

Ga door