FedEx Corporate Logo
 

Verzendbenodigdheden
Voorbeeld van een commerciŽle factuur

Date of Export:
Exportdatum:

02.07.02
Export References (i.e. order no., invoice no., etc.):
Exportreferenties (bijv. bestelnr., factuurnr, enz):
B1674
Shipper/Exporter (complete name and address):
Verzender/Exporteur (vul naam en adres in):

DS Systems B.V.
J. Smits
Breguetlaan 20
1438 BC OUDE MEER, Netherlands
VAT No./BTW-nr. 437 7916 13

Recipient (complete name and address):
Ontvanger (vul naam en adres in):

Harwood Engineering
D. Harwood
279 Armiswood Drive
Glendale
Los Angeles CA 12759

Country of export:
Land van export:

Netherlands
Importer - if other than recipient
(complete name and address):
Importeur - indien verschillend van ontvanger (vul naam en adres in):

As Above

Country of manufacture:
Land van vervaardiging:

Netherlands
Country of ultimate destination:
Uiteindelijke land van bestemming:

U.S.A
Federal Express International Air Waybill No.:
Nr. FedEx internationale AWB:

400-7604-7274
Currency:
Valuta:

EUR
Marks/Nos
Kenmerken/Nrs
No. of
pkgs
Aantal
pkt
Type
of packaging
Type
verpakking
Full Description
of goods
Volledige
beschrijving
van de
goederen
Qty
Hvh
Units of
measure
Eenheden
Weight
Gewicht
Unit Value
Eenheidsprijs
Total
Value
Totale waarde
1 of 1 1
 
 
 
 
 
 
Brown Package BM Hard
Drive 720
MB, Serial
number:
91E044334,
Spare part
for
computer.
1 kg 2.5
 
EUR 125
Total
No. of
Pkgs
Totaal
aantal
pkt

Total
Weight
Totaalgewicht
Total
Invoice
Value
Totale
factuurwaarde
1
 
2.5 EUR 125
I declare all the information contained in this invoice to be true and correct
Ik verklaar dat alle gegevens op deze factuur correct zijn

Signature of shipper/exporter (type name and title and sign)
Handtekening verzender/exporteur (naam en functie in blokletters en handtekening)

J. Smits, Designer
_____________________________________

Date:
Datum

02.07.02
___________

Tick
Kruis aan

FOB
C&F
CIF
fedex.com | Onze diensten | Over FedEx | Carrière | Schrijf FedEx | Disclaimer | Privacy | 
Deze site is beschermd door US- en internationaal auteursrecht en handelsrecht. Alle rechten voorbehouden. © 1995- FedEx