• Our People

O společnosti FedEx > Naši lidé

 

Naši lidé

FedEx je společnost s celosvětovou působností a jejím základem jsou lidé. Jsme hrdí na výjimečné schopnosti našich týmů, díky nimž vede každý kontakt se zákazníkem k vynikajícím výsledkům.

Po celou svou dlouholetou historii je společnost FedEx uznávána pro své vztahy se zaměstnanci, strategii a motivaci v oblasti lidských zdrojů. Podporujeme naše týmové pracovníky, aby se vyvíjeli v rámci společnosti, a dáváme jim nezbytné nástroje pro rozvoj jejich profesní kompetence a řídicích schopností stanovených v našem podnikání.

Naše politika a programy podporují naši silnou kulturu v oblasti lidských zdrojů a vytvářejí bezpečné, pestré a odměňující prostředí, přičemž poskytují každé oblasti nezávislost, aby své pracovní prostředí co nejlépe přizpůsobila místním pracovníkům.

V této části

  • Recognition Programs

Programy ocenění zaměstnanců

Ve společnosti FedEx věříme, že náš úspěch závisí na oddanosti našich lidí. Vyvinuli jsme programy pro ocenění zaměstnanců, které oslavují úspěchy našich lidí a jejich závazek pracovat v souladu s hodnotami společnosti.

Podívejte se na naše programy

  • Culture of Safety

Kultura bezpečnosti

FedEx usiluje o soustavné zdokonalování našich bezpečných pracovních postupů. Aktivně propagujeme a podporujeme kulturu zdraví a bezpečnosti ve prospěch našich zaměstnanců, dodavatelů, podílníků i veřejnosti.

Další informace