Verze pro tisk „phishing“ (falešné) e-mailové zprávy


Společnost FedEx chrání s maximálním nasazením bezpečnost a integritu naší sítě.

Přestože neexistuje žádná spolehlivě fungující metoda, jak zabránit, aby bylo uznávané jméno FedEx užíváno ve spamových e-mailech či potenciálně podvodných zprávách, neustále veškeré takovéto aktivity sledujeme a spolupracujeme s trestními orgány po celém světě.

Vyzýváme zákazníky, aby byli podezíraví v případě jakýchkoli žádostí, které neobdrží přímo od zaměstnance společnosti FedEx či z domény s naším jménem, zvláště pak obsahuje-li přílohu, kterou má zákazník otevřít.

Zákazníci by nás neměli váhat kontaktovat, pokud mají jakékoli otázky týkající se legitimity e-mailové zprávy žádající zálohovou platbu či poskytnutí dalších či osobních údajů.