Úpravy a změny pravidel a poskytovaných služeb

Úprava služeb

Specifikace při přípravě offline zásilek lithiových baterií sekce II.

IATA uvádí, že lithiové baterie jsou nyní preferovaným zdrojem energie pro značnou část spotřebního zboží, od mobilních telefonů a dětských hraček až po automobily a elektrická jízdní kola. Takové zásilky jsou však považovány za nebezpečné zboží a mohou představovat bezpečnostní riziko, pokud nejsou připraveny k přepravě v souladu s přepravními předpisy. Pro více informací klikněte sem.

Zmírnění rizika a zlepšení bezpečnosti

Od této chvíle při přípravě zásilky obsahující lithiové baterie sekce II. (UN3481 a UN3091) za použití FedEx Ship Manager® Software, FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services či FedEx® Compatible solutions uveďte prosím, které typy lithiových baterií jsou součástí vaší zásilky.

Vzhledem k tomu, že lithiové baterie sekce II. jsou méně regulovány než jiné typy lithiových baterií, váš výběr nám pomůže zvýšit jejich viditelnost v celé naší síti a zajistí tak bezpečnost a integritu zásilek nebezpečného zboží až do jejich konečných destinací.

Jak specifikovat zásilku ve vaší aplikaci

FedEx Ship Manager® Software

 1. Otevřete si svého správce přepravy FedEx
 2. Zvolte Odeslat a poté Vytvořit zásilku, abyste mohli vyplnit údaje o zásilce
 3. V sekci Zvláštní manipulace zaškrtněte „Lithiové baterie / články” a klikněte na tlačítko Upravit, abyste zvolili popis, který se vztahuje na vaši zásilku:
  • Ion balený se zařízením (UN 3481, PI966)
  • Ion obsažený v zařízení (UN 3481, PI967)
  • Kov balený se zařízením (UN 3091, PI969)
  • Kov obsažený v zařízení (UN 3091, PI970)

FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services či FedEx® Compatible solutions

 1. Otevřete si vámi preferovaný způsob přepravy
 2. Vyplňte své přepravní údaje tak, jak jste zvyklí
 3. V sekci Nebezpečné zboží uveďte příslušnou klasifikaci lithiových baterií/článků, která se vztahuje na Vaši zásilku:
  • Ion balený se zařízením (UN 3481, PI966)
  • Ion obsažený v zařízení (UN 3481, PI967)
  • Kov balený se zařízením (UN 3091, PI969)
  • Kov obsažený v zařízení (UN 3091, PI970)

Chcete-li získat nejnovější aktualizace, pokyny od vývojářů a další informace týkající se vaší preferované aplikace pro přepravu od vývojového střediska zdrojů FedEx, klikněte sem.

Pro více informací

 • Navštivte naši stránku věnovanou přepravě lithiových baterií.
 • Obraťte se na zákaznické služby FedEx Express a požádejte o odborníka na nebezpečné zboží
 • Přečtěte si více o lithiových bateriích v příručce IATA o regulacích nebezpečného zboží, která je k dispozici k zakoupení na iata.org. Tato příručka obsahuje informace o balení, značení, štítkování a dokumentaci lithiových baterií.
 • Upřesnění Sekce II lithiové baterie při online přípravě zásilky

  IATA uvádí, že lithiové baterie jsou preferovaný zdroj energie pro mnoho zařízení od mobilních telefonů a dětských hraček až po elektrokola. Zásilky, které tyto baterie obsahují jsou však považovány za nebezepečné zboží a mohou představovat bezpečnostní riziko, pokud s nimi není nakládáno v souladu s přepravními předpisy. Pro více informací klikněte sem.

  Zmírnění rizika a zvýšení bezpečnosti

  Při přípravě zasilek přes FedEx Ship ManagerTM obsahujících lithiové baterie Sekce II (UN3481 & UN3091), uváděte od teď prosím i typ baterie v zásilce.

  Protože jsou lithiové baterie v Sekci II méně regulované než jiné typy lithiových baterií, vaše označení pomůže zlepšit jejich viditelnost v naší síti a zajistí bezpečnost a neporušenost vašich zásilek až do místa jejich doručení.

  Snadné použití

  1. V hlavičce v horní části této stránky vybere Odeslat a poté Odeslat online – všechny funkce.
  2. Zadejte login & heslo, pokud již nejste přihášeni.
  3. Vyberte Odeslat a poté Vytvořit zásilku a vyplňte přepravní detaily.
  4. V sekci Speciální služby zvolte “Lithiové baterie” a popis, který odpovídá vaší zásilce:
   • Lithiové Ion baterie balené se zařízením (UN 3481 – Instukce balení 966)
   • Lithiové Ion baterie jako součást zařízení (UN 3481 – Instrukce balení 967)
   • Lithiové kovové baterie balené se zařízením (UN 3091 - Instrukce balení 969)
   • Lithiové kovové baterie jako součást zařízení (UN 3091 - Instrukce balení 970)

  Chcete vědět více?

  • Navštivte naši stránku věnovanou přepravě lithiových baterií.
  • Kontaktujte zákaznický servis FedEx a zeptejte se našeho specialisty na přepravu nebezpečného zboží.
  • Stáhněte si Manuál pro přepravu nebezpečného zboží IATA (IATA Dangerous Goods Regulations Manual) na iata.org. Manuál obsahuje informace o balení, označení a o dokumentaci lithiových bateriích.

  Změny pravidel

  Důležité změny pro zasílání zdravotnických produktdů spadajících pod kontrolu FDA

  Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) požaduje po přepravcích, aby u zásilek spadajícíh do této kategorie byly v přepravní dokumentaci uvedeny základní produktové informace.

  FDA nedávno zvýšila požadované množství dat v přepravních dokumentech. Přibyly tam i produktové a plánované kódy FDA, které budou součástí obchodních faktur, anebo budou na samostatném dokumentu. Kódy jsou povinné a nadále již není možné označení UNKNOWN (UNK).

  Nové podmínky se vztahují ke všem kontrolovaným komoditám FDA – medicínským přístrojům, humánním a veterinárním lékům a biologickým produktům. Největší dopad mají na medicínské přístroje. Pokud bude jakákoliv část přepravní dokumentace neúplná nebo nesprávná, zásilka nebude propuštěna do oběhu na území Spojených států.

  Abychom předešli zpoždění v přepravě, vyzýváme všechny zákazníky FedEx, kteří posílají zásilky do USA podléhající nařízením FDA, aby přepravní dokumentaci připravili správně, kompletně a plně v souladu s nařízením FDA.

  Informace, zda vaše přepravní dokumentace splňuje nová nařízení naleznete zde. Případně další informace naleznete přímo na webu FDA.

  Změna zásad společnosti FedEx Express týkajících se přepravy zásilek obsahujících lithiové baterie (s platností od 1. ledna 2017)

  Zásady společnosti FedEx Express platné pro přepravu Nebezpečného zboží se mění následovně. Tato nezávislá iniciativa je reakcí na předpokládané změny právních předpisů v souvislosti s rostoucími obavami týkajícími se bezpečnosti při manipulaci s jednotlivými nebo hromadnými zásilkami obsahujícími lithiové baterie.

  S platností od 1. ledna 2017 proto zákazníci společnosti FedEx Express mohou odesílat zásilky obsahující lithiové baterie (čísla UN 3090 a UN 3480) pouze jako plně regulované nebezpečné zboží.

  Tato iniciativa nám rovněž pomůže zvýšit viditelnost různých typů lithiových baterií v rámci naší přepravní sítě a zajistit integritu takových zásilek nebezpečného zboží až do okamžiku jejich doručení do konečného místa určení.

   

  Jak se tato iniciativa dotkne zásilek obsahujících lithiové baterie?
  S platností od 1. ledna 2017 musejí zákazníci společnosti FedEx Express při odesílání zásilek s čísly UN 3090 a UN 3480 postupovat následovně:

  • K zásilkám je nutné přiložit Shipper’s Declaration for DG, které musí vyplnit zaměstnanec s příslušným školením v oblasti přepravy nebezpečného zboží.
  • Na značce Lithium Battery (IATA Obr. 7.1.C), kterou lze používat od 1. ledna 2017, je třeba uvést příslušné číslo UN. Pokud byste však chtěli nejprve použít zásoby předem označených obalů nebo štítků Lithium Battery (IATA Obr. 7.4.H), které ještě máte k dispozici, můžete tak učinit, a to až do 31. prosince 2018. Po tomto datu bude používání značky Lithium Battery povinné. Poznámka: Jestliže používáte štítek Lithium Battery, společnost FedEx žádá, abyste uvedli číslo UN na obalu vedle tohoto štítku [FX-05]. Tento způsob značení bude společnost FedEx povinně vyžadovat s platností od 1. července 2017.

  • Štítek Lithium Battery
   (platný do 31. prosince 2018)

   Lithium Battery Label

   * Prostor pro číslo (čísla) UN
   ** Prostor pro telefonní číslo a dodatečné informace

   Značka Lithium Battery
   (platná od 1. ledna 2017)

   Lithium Battery Label


   Přestože se toto nové nařízení nevztahuje na jednotlivé lithiové baterie zabalené se zařízením nebo obsažené v zařízení (UN 3091 a UN 3481, jak je stanoveno v sekci II), i u těchto zásilek bude nutné postupovat podle výše uvedených pokynů, které se týkají používání značky Lithium Battery nebo štítku Lithium Battery.

  • Připojte ke každé zásilce štítek Lithiová baterie Třídy 9 a štítek Cargo Aircraft Only (Pouze letecký náklad)

   Cargo Aircraft Only label      Class 9 Lithium Battery Label

  • Zkontrolujte, že všechny zásilky obsahující lithiové baterie splňují požadavky IATA na balení UN 3480 – PI965 a UN 3090 – PI968.

  Poznámka: Na zásilky obsahující lithiové baterie, které jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží, se mohou vztahovat manipulační příplatky.

   

  Kde najdete více informací?
  • Navštivte www.fedex.com/cz/learn/lithium-batteries.html
  • Kontaktujte Zákaznický servis FedEx Express na čísle 800 133 339 a vyžádejte si specialistu na nebezpečné zboží
  • Přečtěte si o nových zásadách společnosti FedEx Express pro přepravu lithiových baterií v příručce pro nebezpečné zboží Dangerous Goods Regulations Manual asociace IATA, kterou si můžete zakoupit na www.iata.org. Najdete tam rovněž informace o balení a značení lithiových baterií a související dokumentaci.

  Důležité upozornění: Unijní celní kodex nyní nabývá účinnosti

  K datu 1. 5. 2016 nabývá na účinnosti Unijní celní kodex (UCC), a to ve všech osmadvaceti státech Evropské unie.

  Uvedení kodexu bude mít významný vliv na způsob dovozu, vývozu, odbavování a doručování zboží. Proto, prosím, věnujte novým opatřením vyplývajícím z UCC řádnou pozornost a důkladně se s nimi seznamte.

  Klíčové změny v celních předpisech a postupech, o nichž byste měli vědět, jsme pro vás shrnuli v následujících bodech:

  • celní úřady ve všech členských státech EU mají povinnost znovu posoudit všechna existující celní oprávnění v období od 1. května 2016 do 1. května 2019;
  • režim aktivního zušlechťovacího styku a režim přepracování pod celním dohledem budou sloučeny pod jeden proces, tzv. aktivní zušlechťovací styk s podmíněným osvobozením;
  • platí nová definice vývozce – každý vývozce musí být v rámci EU oficiálně registrován, případně být zastoupen úředně stanoveným daňovým zástupcem;
  • každý celní úřad je povinen vybírat všechny celní dluhy. Nově se vyměřuje i “podlimitní částka” v hodnotě nižší než 10 EUR;
  • povinnost podat vstupní souhrnné celní prohlášení k položkám jakékoliv hodnoty (kromě listovních zásilek) vstoupí v platnost k roku 2020;
  • povinnost uvádět v rámci vstupního souhrnného celního prohlášení šestimístný číselný kód určený pro označení jednotlivých komodit vstoupí taktéž v platnost k roku 2020.

   

  Co nyní musíte dělat jinak?

  • Referenční číslo závazné informace o sazebním zařazení (ZISZ) musí být uvedeno na všech celních prohlášeních vyžadovaných pro jednotlivé produkty. Upozorňujeme, že platnost závazné informace o sazebním zařazení byla zkrácena na tři roky;
  • pro stanovení základní hodnoty zboží pro výpočet cla a DPH vycházejte u každého produktu z jeho hodnoty při posledním prodeji před vstupem do EU;
  • případné autorské a koncesionářské poplatky musí být zahrnuty do celní hodnoty;
  • požadavek na podání prohlášení o údajích o celní hodnotě bude automatizováno a bude vyžadováno pouze pro hodnoty přesahující 20 000 EUR.

  Mějte prosím na zřeteli, že mnohé z uvedených požadavků jsou závislé na změnách v celních systémech a postupech každé země. Proto vám velmi doporučujeme, abyste  se ohledně přesných požadavků a termínů pravidelně informovali na internetových stránkách celního úřadu vašeho státu.

  Zároveň se můžete spolehnout, že vám FedEx vždy poskytne aktuální informace a upozorní vás na jakékoliv nové požadavky tak jasně a srozumitelně, jak jen je to možné.

  http://www.cs.mfcr.cz/

  Unijní celní kodex (UCC) – Často kladené dotazy

  Změní se od 1. května 2016 něco na tom, že za nás FedEx provádí celní odbavení?

  Ne, FedEx za vás bude provádět celní odbavení i nadále. Může však docházet k menším zpožděním.

  Musíme vám nyní předem poskytnout nějaké nové specifické informace?

  Ano, budeme potřebovat vaši závaznou informaci o sazebním zařazení (ZISZ). Ta musí být nově uváděna povinně, a proto bude také nutné, abyste ji poskytli společnosti FedEx. Jedině tak vám budeme moci zajistit použití kódu společného celního sazebníku pro celní prohlášení.

  Jak dlouho je závazná informace o sazebním zařazení platná?

  ZISZ je platná pouze tři roky. Proto, prosím, průběžně kontrolujte datum platnosti a nezapomeňte zavčas podat žádost o opětovné vydání ZISZ.

  Jak se stanovuje základ (hodnota zboží) pro vyměření cla a DPH?

  Clo a DPH se vyměřuje z hodnoty zboží při posledním prodeji před vstupem na území EU.

  Jak nový způsob výpočtu cla a DPH ovlivní nepřímý či řetězový prodej?

  Pokud vaše zásilka putuje mimo EU předtím, než je doručena do země EU, hodnota zboží se stanovuje jiným způsobem.

  Pokud například čínská společnost posílá zboží společnosti v Dubaji, která toto zboží okamžitě dále přeprodává adresátovi v EU, považuje se tento evropský adresát za iniciátora nákupu zboží z Číny. Hodnota zboží deklarovaná při vstupu do EU je rovna ceně, kterou evropský kupec zaplatil společnosti v Dubaji. Pro účely celního odbavení se tedy předkládá faktura nákupu mezi prodejcem v Dubaji a kupcem v EU.

  Jak je to s autorskými a koncesionářskými poplatky?

  Pokud vám kupec platí autorské či koncesionářské poplatky, měli byste je uvést ve faktuře i s jejich cenou zvlášť, případně jasně uvést, že jsou již zahrnuty v celkové ceně.

  Jak je to s celními dluhy v hodnotě nižší než 10 EUR?

  Každý celní úřad je nyní povinen vybírat všechny celní dluhy bez ohledu na jejich hodnotu. Nově se vyměřuje i “podlimitní částka” v hodnotě nižší než 10 EUR.

  Měli bychom na faktuře uvádět nějaké jiné informace, než tomu bylo dříve?

  Stále musíte uvádět přesný popis zboží. Do roku 2020 dále přibyde také povinnost uvádět v rámci vstupního souhrnného celního prohlášení šestimístný číselný kód určený pro označení jednotlivých komodit. Kód bude společný pro všechny členské země Světové celní organizace (WCO).

  Jaký vliv bude mít zavedení Unijního celního kodexu na zásilky s hodnotou nižší než 22 EUR?

  Je možné, že bude příležitostně docházet ke zpoždění těchto zásilek, jelikož je celní úřady budou moci zastavovat a provádět u nich dodatečné bezpečnostní kontroly. Přímý výrazný vliv se nicméně neočekává.

  Co dalšího bych měl jako vývozce vědět?

  Nově se mění definice vývozce. Každý vývozce musí být v rámci EU oficiálně registrován, nebo být zastoupen úředně stanoveným daňovým zástupcem. Jste-li jako zákazník součástí třístranného exportního obchodu, musíte zkontrolovat, jestli je váš obchodní systém v souladu s novými pravidly. Doporučujeme kontaktovat vašeho účetního či právního konzultanta, který vám ohledně nového právního nastavení poradí.

  Je stále nutné podávat prohlášení o údajích o celní hodnotě (DV1)?

  DV1 bude automatizováno a bude vyžadováno pouze pro hodnoty přesahující 20 000 EUR. Toto pravidlo však nevchází v platnost k 1. květnu 2016, ale jeho zavedení záleží na systémových změnách prováděných v rámci jednotlivých členských států EU.

  Mění se limit pro osvobození zásilky od cla?

  Ne, osvobození od cla se i nadále vztahuje na zásilky, jejichž hodnota nepřesahuje 150 EUR.

  Jaký vliv bude mít změna na oprávněné hospodářské subjekty (Authorised Economic Operators – AEO)?

  Pro subjekty, které ještě statut AEO nemají, platí nová pravidla pro jeho získání. Subjekt bude muset prokázat nejméně tříletou profesionální praxi personálu, který má na starost celní odbavení.

  Nastanou změny ohledně režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu přepracování pod celním dohledem?

  Ano, oba režimy budou sloučeny v jeden proces, tzv. aktivní zušlechťovací styk s podmíněným osvobozením.

   

  Důležitá sdělení

  Podvodné užívání názvu FedEx

  Neoprávněné užívání obchodních názvů, značek služeb a emblémů FedEx®
  Společnost FedEx byla upozorněna na neoprávněné používání jejích obchodních názvů, značek služeb a emblémů osobami či společnostmi, které se podvodně vydávají za společnost FedEx nebo za její zástupce.

  Každý den jsou rozesílány miliony podvodných e-mailů a SMS zpráv. Snaží se budit zdání, že přicházejí z celé řady různých zdrojů, u některých má být odesílatelem společnost FedEx či její zástupci. Podvodné e-mailové a SMS zprávy, často nazývané „phishing“ či „brand spoofing“, jsou stále častější. Tyto typy zpráv často využívají emblémy, barvy a právní informace dotyčné korporace, aby vypadaly opravdově. Jsou posílány se záměrem uvést lidi v omyl, aby poslali peníze či poskytli osobní informace, například uživatelská jména, hesla a/nebo údaje o kreditních kartách, a to pro účely spáchání krádeže, krádeže totožnosti a/nebo dalších trestných činů.

  Rozpoznávání „phishingových“ e-mailů a SMS zpráv
  Rozpoznávání phishingových podvodných e-mailů a SMS je základem pro to, abyste se proti takovým krádežím a dalším trestným činům mohli bránit. Indikátory, že by určitá zpráva mohla být podvodná, zahrnují následující:

  • Neočekávané požadavky peněžních prostředků za doručení balíku či jiného předmětu, žádosti o osobní a/nebo finanční informace, například vaše číslo sociálního zabezpečení, číslo bankovního účtu či další identifikační údaje.
  • Odkazy na webové adresy s nesprávně uvedenými či mírně pozměněnými webovými adresami. Například může jít o variace správné webové adresy fedex.com, např. fedx.com či fed-ex.com.
  • Alarmující zprávy a požadavky vyzývající k okamžité akci, například: „Platnost vašeho účtu bude během 24 hodin pozastavena, pokud nebudete reagovat.“ nebo tvrzení, že jste vyhráli v loterii nebo jinou cenu.
  • Chyby v pravopisu a gramatice a nadměrné používání vykřičníků (!).

  Společnost FedEx formou nevyžádaných zpráv zasílaných poštou e-mailem či přes telefon nepožaduje za zboží v přepravě či v úschově ve společnosti FedEx žádné platby ani osobní údaje. Pokud jste obdrželi podvodný e-mail nebo SMS, které budí zdání, že je od společnosti FedEx, můžete ho přeposlat na adresuabuse@fedex.com, a tak ho nahlásit.

  Pokud máte jakékoli dotazy či obavy ohledně služeb poskytovaných společností FedEx, projděte si, prosím, naše služby v oddílu Služby FedEx nebo kontaktujte zákaznický servis FedEx.

  Internet představuje významný kanál spojující společnost FedEx s jejími zákazníky. Přestože neexistuje žádná zaručeně spolehlivá metoda, jak bránit neoprávněnému užívání názvu FedEx, neustále takové aktivity sledujeme, abychom mohli zájmy našich zákazníků hájit ještě lépe.

  Děkujeme vám za pomoc při identifikaci a postupu proti e-mailovým a SMS podvodům.  POZNÁMKA:
  Společnost FedEx neodpovídá za žádné poplatky ani náklady, které vám vzniknou v důsledku podvodných aktivit zneužívajících název, značky služeb či emblémy společnosti FedEx.

  FedEx nepožaduje převody peněz přes třetí strany ani nežádá zákazníky o online platby za své služby před doručením zásilky.

  Použití emblému a názvu FedEx na těchto webových stránkách je neoprávněné a naše právní oddělení bude tuto záležitost řešit s příslušnými orgány.

  „phishing“ (falešné) e-mailové zprávy

  Společnost FedEx chrání s maximálním nasazením bezpečnost a integritu naší sítě.

  Přestože neexistuje žádná spolehlivě fungující metoda, jak zabránit, aby bylo uznávané jméno FedEx užíváno ve spamových e-mailech či potenciálně podvodných zprávách, neustále veškeré takovéto aktivity sledujeme a spolupracujeme s trestními orgány po celém světě.

  Vyzýváme zákazníky, aby byli podezíraví v případě jakýchkoli žádostí, které neobdrží přímo od zaměstnance společnosti FedEx či z domény s naším jménem, zvláště pak obsahuje-li přílohu, kterou má zákazník otevřít.

  Zákazníci by nás neměli váhat kontaktovat, pokud mají jakékoli otázky týkající se legitimity e-mailové zprávy žádající zálohovou platbu či poskytnutí dalších či osobních údajů.

  • Call Us

  Zavolejte nám

  Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin na telefonním čísle 800 133 339.

  Pokud voláte ze zahraničí, zavolejte na číslo +420 233 053 200.

  • Write to us

  Napište nám

  Kontaktujte tu správnou osobu napoprvé. Naše kontaktní formuláře vám pomohou.

  Přejít na formulář

  • Contact us in other countries

  Kontaktujte nás v jiných zemích

  Kontaktujte zákaznický servis v jiných zemích

  Klikněte sem

  Contact FedEx By Phone

  Customer Services
  Tel: 902 100 871
  Hours: Monday - Friday 8:00 - 20:00
  If you call from outside Spain, dial: +34915209060

  x