Práce ve FedEx Express

 • Careers
 • Careers
 • Careers

Společnost FedEx patří mezi nejznámější a nejuznávanější společnosti na světě. Pracovat pro nás znamená pracovat pro inovátora a současně jedničku v oblasti expresního doručování. Ve všem, co děláme, je zákazník na prvním místě. Naši zaměstnanci dělají maximum pro to, aby zákazníci byli v každém ohledu absolutně spokojení.

Naše firemní kultura je jedinečná. Na prvním místě stojí zaměstnanci, protože společnost FedEx by bez nich nebyla, čím je, a ani bychom bez nich nemohli dosahovat našich cílů. Naše pracovní prostředí zaručuje, že každý má možnost být důležitou součástí týmu, a podle toho je za svou usilovnou práci a podíl na našem úspěchu odměněn. Společnost FedEx je opakovaně oceňována za své progresivní a inovativní postupy, programy a výhody a podnětné pracovní prostředí.

Kdo u nás pracuje a co dělá?

Jak byste asi od společnosti naší velikosti očekávali, máme tu mnoho profesí nabízejících nejrůznější cesty kariérního růstu.

Většina našich pozic zahrnuje kontakt se zákazníky (kurýři, zástupci zákaznického servisu, pracovníci prodeje atd.), ale samozřejmě i u nás máme profese (v oborech typu IT, marketing, finance, plánování a technický rozvoj a lidské zdroje).

 • Courier/Driver

Kurýr/řidič

Řidiči jednající přímo se zákazníky jsou tváří společnosti FedEx. Budete mít na starosti vyřizování, vyzvedávání a doručování zásilek v rámci vymezené oblasti. Není to jen o točení volantem.

Nedílnou součástí této pozice je budování dlouhodobých vztahů se zákazníky za účelem jejich absolutní spokojenosti s našimi službami.

 • Customer Relation Representative

Zástupce zákaznického servisu

Zástupci zákaznického servisu znají potřeby našich zákazníků a dělají vše pro to, aby jim pomáhali.

Musíte být dobrý posluchač a důležitými vlastnostmi je i trpělivost a laskavost a skutečná touha pomáhat druhým. Jste-li přesní a máte cit pro detaily, jen tím podpoříte tolik potřebné schopnosti řešit problémy.

 • Planning & Engineering

Plánování a technický rozvoj

Oddělení nazvané Plánování a technický rozvoj („Planning & Engineering“) hraje klíčovou roli v plánování a neustálém rozvoji našich procesů a rovněž se podílí na vývoji nových segmentů a služeb.

Typickými úkoly v rámci těchto pozic jsou vytváření, realizace a koordinace projektů v zájmu maximalizace produktivity a efektivity, což zahrnuje i plánování tras a sítí linek.

 • Handlers (Warehouse & Ramp)

Manipulanti (sklad a expedice)

Our Handlers ensure that all our customers' packages get to the right place, on time. Sorting and moving packages and freight, you will make sure that happens. As well as checking labels for correct destinations, you will identify packages needed by Customs and use advanced scanning technology to allow customers to track their packages.

 • Customs (Import/Export)

Celní služby (dovoz/vývoz)

V rámci této tak důležité součásti našich služeb mezinárodní přepravy budete úzce spolupracovat s celními úřady za účelem provádění požadovaných kontrol a úkonů. Budete připravovat dokumenty pro celní odbavování zásilek s využitím našeho interního počítačového systému.

 • Sales/Marketing

Prodej/marketing

FedEx nabízí širokou škálu produktů a služeb zákazníkům ze všech možných průmyslových odvětvích. V závislosti na zemi či regionu můžete v této oblasti působit na pozici obchodního zástupce v terénu (který má na starosti vymezenou oblast) nebo běžného obchodního zástupce (který získává klienty a domlouvá zakázky po telefonu).

Jako člen tohoto týmu budete informovat klienty o našich službách a vyhodnocovat jejich potřeby a případnou poptávku po našich službách, a podle toho jim je profesionálně nabízet.

 • Customer Financial Services

Finanční služby zákazníkům

Jako člen našeho týmu oddělení finančních služeb zákazníkům budete zákazníkům objasňovat finanční podmínky našich služeb a řešit s nimi případné nejasnosti. Budete jednat přímo se zákazníky a poskytovat jim informace o účtovaných platbách.

V rámci řešení problémů budete využívat zavedená i individualizovaná řešení, to vše díky svým vynikajícím komunikačním dovednostem a citu pro detail.

 • Operations Management

Řízení provozu

Jako manažer ponesete odpovědnost za to nejcennější, co společnost FedEx má ̶ její zaměstnance. Musíte mít vůdčí schopnosti, získat si důvěru a respekt a dělat vše pro splnění hlavního cíle společnosti, kterým je absolutní spokojenost všech zákazníků.

Budete spolupracovat s ostatními manažery, naučíte se něco o řízení jiných oblastí organizace a zjistíte, jak zařídit, aby se na úspěchu společnosti mohl podílet každý.

Naše společnost a naši lidé

Společnost FedEx Express vynalezla expresní doručování a je celosvětovou jedničkou ve svém oboru. Poskytuje rychlé, spolehlivé a včasné přepravní služby do více než 220 zemí a území, čímž propojuje trhy představující více než 90 procent celosvětového HDP, a zvládne to do jednoho až tří dnů.

Jsme přední nadnárodní společnost, která je tak dobrá, jak dobří jsou její lidé. Jsme pyšní na jejich mimořádné kvality, jen díky nim mohou být naši zákazníci absolutně spokojení.

Podívejte se na video níže, kde zjistíte více o tom, co děláme, a poznáte lidi, kterým za tento úspěch vděčíme. Klikněte zde.

 • This is the image description.