Často kladené otázky

Získání FedEx účtu

Jak získám FedEx účet?

Zažádání o číslo FedEx účtu je snadné.

Otevřete si účet on-line nebo kontaktujte zákaznický servis.

Potřebuji k odesílání zásilek FedEx účet?

Chcete-li odesílat své zásilky prostřednictvím aplikace FedEx Ship Manager® na fedex.com, musíte mít FedEx účet a přihlašovací jméno (login) do fedex.com. Nejprve si můžete otevřít FedEx účet on-line a následně získáte přihlašovací jméno do fedex.com.

Jak začít s přepravou zásilek

Jak mohu začít s přepravou zásilek on-line?

Nejprve potřebujete číslo FedEx účtu.
Účet si můžete otevřít on-line.
Číslo účtu získáte, pokud kontaktujete zákaznický servis.
Poté je třeba zažádat o přihlašovací ID (login) a heslo do fedex.com.

Následně můžete okamžitě začít s přepravou svých zásilek za využití FedEx Express.

 • Možnost naučit se, jak odesílat zásilky on-line prostřednictvím aplikace FedEx Ship Manager® na fedex.com, lze vyzkoušet v interaktivním demo návodu „Interactive Help Guide demo“.
 • Více informací o tom, co je třeba pro odeslání zásilky, naleznete v našem on-line průvodci přepravou (Shipping Guide).

Mohu celý proces přepravy zásilek zajistit on-line?

Ano, všechny prostředky a informace, které potřebujete pro co největší zjednodušení a zpříjemnění přepravy zásilek, jsou k dispozici on-line.

Více informací o on-line přepravních nástrojích, které jsou k dispozici na fedex.com, naleznete v centru „Welcome Centre“, kde se dozvíte, jak fedex.com přispívá k usnadnění on-line přepravy zásilek. Na technických stránkách (Technology pages) pak získáte informace o nových vlastnostech a funkcích nástrojů fedex.com.

Naučte se odesílat zásilky prostřednictvím FedEx Ship Manager® na fedex.com prostřednictvím interaktivního demo návodu „Interactive Help Guide demo“.

Objednávka obalových materiálů

Jak si objednám obalové materiály?

Obalové materiály si lze objednat on-line nebo můžete kontaktovat zákaznický servis.

Pro objednávku obalových materiálů musíte mít číslo účtu. FedEx vám vámi objednaný materiál dopraví obvykle do 3 – 4 pracovních dnů.

Informace o přepravě zásilek

Jaké služby mohu využít k přepravě svých zásilek?

FedEx Express nabízí spolehlivé, časově omezené doručovací služby pro přepravu i těch nejnaléhavějších zásilek do více než 220 zemí celého světa, a to včetně záruky vrácení peněz. Klikněte zde pro výběr služby, která splňuje vaše potřeby.

Mohu si připravit své přepravní doklady on-line?

Ano, příprava přepravy vaší zásilky on-line je snadná. Máte-li již číslo FedEx účtu, přihlaste se do aplikace FedEx Ship Manager® na fedex.com, ve které budete svou zásilku zpracovávat. Vytiskněte si na laserové tiskárně své přepravní etikety a přeprava vaší zásilky může začít.

Kde získám informace o způsobu přepravy zásilek?

Vše, co potřebujete vědět před zahájením přepravy jakékoli zásilky, naleznete v našem komplexním on-line průvodci přepravou (Shipping Guide).

Přepravní dokumentace – mezinárodní

Jaký je rozdíl mezi přepravou „dokumentových“ a „ne-dokumentových“ či „zbožových“ zásilek v mezinárodním styku?

Přeprava „dokumentových“ zásilek zahrnuje přepravu listin nízké nebo nekomerční hodnoty, jako je například obchodní korespondence, a obvykle nevyžaduje obchodní fakturu. Přeprava „ne-dokumentových“ či „zbožových“ zásilek se týká všech ostatních zásilek a tištěných materiálů o určité hodnotě. Příkladem takových zásilek je oblečení, automobilové díly, sportovní vybavení, knihy apod. V případě přepravy takových zásilek na mezinárodní úrovni je vždy třeba obchodní faktura.

Jaké přepravní doklady potřebuji v případě mezinárodní přepravy FedEx Express zásilky?

Pro mezinárodní přepravu zásilek prostřednictvím FedEx Express budete muset vyplnit mezinárodní letecký nákladní list (international air waybill), např. za využití aplikace FedEx Ship Manager® na fedex.com. Je třeba použít mezinárodní letecký nákladní list FedEx a vyplnit do něj požadované údaje. Mezinárodní letecký nákladní list FedEx a jiné obalové materiály lze objednat on-line nebo můžete kontaktovat zákaznický servis.

Veškerá přeprava „ne-dokumentových“ zásilek na mezinárodní úrovni vyžaduje obchodní fakturu. Tato faktura představuje úřední záznam o transakci mezi vývozcem a dovozcem a je nezbytná pro celní pracovníky za účelem proclení zásilek překračujících mezinárodní hranice. V případě dárků, videozáznamů, obrazů i všech jiných „ne-dokumentových“ zásilek je bez ohledu na jejich hodnotu vyžadována obchodní faktura.

Více informací, jak připravit přepravní doklady pro mezinárodní přepravu zásilek, naleznete v našem on-line průvodci přepravou (Shipping Guide). Ohledně dalších údajů prosím navštivte naši on-line sekci „Celní nástroje“ (Customs Tools) nebo kontaktujte zákaznický servis.

Předání zásilky společnosti FedEx

Jak předám svou zásilku společnosti FedEx?

Můžete si zvolit některou z následujících možností:

Jak naleznu místo určené pro vyzvedávání zásilek společnosti FedEx („drop-off location“)?

Pro nalezení nejbližšího místa s obsluhou pracovníků FedEx nebo úložnými boxy použijte „drop-off“ lokátor. Zobrazte si nebo vytiskněte mapu s pracovišti FedExu a popisem trasy.

Jak si objednám kurýra?

Z lištového menu „Ship“ /doručit/ zvolte „Schedule a Pickup“ /naplánovat vyzvednutí zásilky/ a můžete naplánovat vyzvednutí své FedEx Express zásilky na tentýž nebo následující den.

Pokud odesíláte větší množství zásilek týdně a chtěli byste si naplánovat jejich pravidelné vyzvedávání, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Objemová váha

Kdy rozměry zásilky ovlivní mé sazby?

Na zásilky balené v obalových materiálech poskytovaných společností FedEx se v současné době nevztahuje výpočet ceny na základě objemové váhy. Výrazem „objemová váha“ se rozumí váha zásilky vypočítaná na základě jejích rozměrů, nikoli její skutečná váha. Pro získání kalkulace sazeb je třeba poskytnout rozměry i skutečnou váhu vaší zásilky.

Jak vypočítám objemovou váhu?

Objemová váha veškerých FedEx Express zásilek přepravovaných do jakékoli jiné země se vypočítává podle následujícího vzorce: délka x šířka x výška (vše v cm nebo v palcích) / koeficient, který společnost FedEx sdělí.

FedEx si vyhrazuje právo stanovovat přepravní poplatky u veškerých zásilek na základě objemové váhy.

Náhradní identifikační (tracking) čísla

Jak ověřit stav FedEx Express zásilky bez FedEx identifikačního čísla?

Stav svých zásilek můžete sledovat, i pokud nemáte přístup k identifikačnímu číslu, a to pomocí aplikace pro sledování stavu podle náhradního referenčního čísla (Alternate Reference Tracking).

Prostřednictvím „Alternate Reference Tracking“ můžete sledovat své zásilky za využití referenčních čísel, které byly zásilce již přiděleny, bez ohledu na to, zda máte číslo účtu či nikoli.

Poznámka: Při sledování stavu zásilek podle referenčního čísla bez čísla účtu se zobrazí pouze jedinečné odpovídající záznamy. V případě nalezení více výsledků pro totéž referenční číslo musíte nejprve zvolit službu FedEx a až poté klinout na „Znovu odeslat vše“ /Resubmit all/. Nelze-li nalézt jedinečný odpovídající záznam, budete vyzváni k zadání čísla účtu.

Své zásilky můžete rovněž sledovat bez identifikačního čísla prostřednictvím aplikace FedEx InSight®. FedEx InSight® je specializovaná služba, díky níž mohou příslušní zákazníci získat přehled o svých zásilkách na zcela jiné úrovni. Získejte více informací o aplikaci FedEx InSight®..

Mohu své zásilce přidělit vlastní identifikační (tracking) číslo?

V případě FedEx Express zásilek můžete každé zásilce přidělit referenční číslo podle své volby. Může se jednat o zúčtovací údaje, čísla faktur či jiné kódy.

Za účelem vysledování své zásilky je třeba do vyhrazeného místa, pokud si zajišťujete přepravu zásilek on-line nebo do svého tištěného leteckého nákladního listu, zadat své referenční číslo. Vaše referenční číslo bude následně uvedeno na vaší faktuře.

Ověřování doručení zásilky

Jak získám kopii podepsaného potvrzení o doručení?

Chcete-li potvrdit, že FedEx Express zásilka byla přijata a její doručení bylo potvrzeno podpisem, můžete využít naši on-line funkci Signature Proof of Delivery (podpis potvrzení o doručení). Pomocí tohoto nástroje si můžete zkontrolovat vyobrazení podpisu příjemce. Tento dokument lze zobrazit buď on-line, nebo jeho kopii můžete obdržet faxem.

On-line nebo faxem vám může být zaslána zpráva s vyobrazením podpisu příjemce zásilky (je-li takový podpis k dispozici).

Jak mohu potvrdit, na jakou adresu byla zásilka doručena?

Poskytnete-li devítimístné číslo FedEx účtu, může vám být zaslán dopis s podepsaným potvrzením o doručení. Pokud se číslo účtu bude shodovat s odesílatelem nebo plátcem zásilky, budete si moci zobrazit podrobné údaje týkající se podepsaného potvrzení o doručení, včetně úplného kontaktního jména, názvu společnosti, adresy (ulice, město, stát/provincie, PSČ) a informací o zemi jak odesílatele, tak příjemce (jsou-li takové údaje k dispozici).

Bez čísla účtu je k dispozici pouze podpis.

Možnost získat vyobrazení podpisu a dodatečné informace o příjemci nemusí být k dispozici ve všech zemích. Tato skutečnost bude případně uvedena na podepsaném potvrzení o doručení.

Přesměrování zásilky

Jak mohu přesměrovat FedEx Express zásilku, která je již na cestě, nebo opravit adresu?

V případě přesměrování zásilky se v podstatě jedná o změnu adresy, která byla původně uvedena na leteckém nákladním listu nebo přepravní etiketě. FedEx může zásilku přesměrovat pouze v případě, bude-li k tomu zmocněn odesílatelem. Povoleno je pouze jedno přesměrování na zásilku.

Přesměrování zásilky zahrnuje změnu:

 • adresy z jedné ulice na jinou ulici v rámci téhož města/státu
 • pokynu k zadržení zásilky na pracovišti spol. FedEx na pokyn k doručení zásilky
 • pokynu k doručení zásilky na pokyn k zadržení zásilky na pracovišti spol. FedEx
 • pracoviště spol. FedEx , na kterém má být zásilka zadržena, na jiné pracoviště v rámci téhož města/státu

Chcete-li přesměrovat zásilku, kontaktujte prosím zákaznický servis a poskytněte nám následující údaje:

 • FedEx identifikační (tracking) číslo;
 • adresu nového místa určení a kontaktní telefonní číslo pro příjemce.

Jsou v případě přesměrování zásilky uplatňována nějaká další omezení nebo účtovány příplatky?

Ano, v takovém případě mohou platit určitá omezení či být účtovány příplatky. V případě zadržení zásilky k vyzvednutí namísto jejího doručení žádné příplatky účtovány nejsou, osoba, která je oprávněna vyzvednout zásilku, však bude požadovat fotokopii ID. Na přesměrované zásilky se dále nevztahuje záruka vrácení peněz společnosti FedEx.

FedEx si vyhrazuje právo stanovit způsob přepravy (včetně leteckých, silničních a jiných přepravců) vaší zásilky do nového místa určení co nejrychlejším způsobem. Společnost FedEx se pokusí splnit váš nový požadavek na doručení zásilky, kontrolní a manipulační procesy však mohou vést ke zpoždění.

Všeobecné dotazy ohledně sledování zásilek

Jak mohu sledovat stav všech svých příchozích a odchozích zásilek a zásilek třetích stran?

Využijte výhody zdokonalených vyhledávacích funkcí aplikace FedEx InSight®, což je internetový nástroj, který vám poskytne možnost přehledu o přepravě veškerých vašich zásilek na zcela jiné úrovni. Po zaregistrování do FedEx InSight budete moci:

 • sledovat své zásilky bez identifikačního (tracking) nebo referenčního čísla;
 • získat proaktivní notifikace o zásilkách e-mailem;
 • sledovat všechny své zásilky.

Získejte více informací o FedEx InSight®.

Co znamená statut „výjimka“?

Statut „výjimka“ (Exception) znamená, že doručení vaší zásilky brání nějaká neočekávaná událost. Mezi příklady takových výjimek patří např. celní průtahy; skutečnost, že nebyl k dispozici nikdo, kdo by vaši zásilku přijal, dovolené/svátky, chybějící dokumentace apod. Požadujete-li více informací o stavu své zásilky, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Co znamená statut „na cestě“?

Je-li vaší zásilce přidělen statut „na cestě“ (In Transit), znamená to, že vaše zásilka je již na cestě do cílového místa. Nemusí to však nezbytně nutně znamenat, že vaše zásilka je v dopravním prostředku (např. v letadle nebo nákladním vozidle), ale že se např. nachází v zařízení spol. FedEx.

Účtování / fakturace

Kam bych měl zasílat platby za služby FedEx Express?

Kontaktujte prosím zákaznický servis.

Jaké platební metody mohu využít pro zaplacení služeb FedEx Express?

Je-li přeprava zásilek účtována na váš FedEx účet, můžete za všechny služby FedEx Express platit prostřednictvím:

 • šeku (včetně pokladních šeků);
 • platebního příkazu;
 • kreditní karty (MasterCard®, VISA®, American Express®, Diners Club®) - platby jsou poukazovány pouze na účet, který je napojen na danou kreditní kartu.

Platby v hotovosti lze provádět na vyhrazených pracovištích společnosti FedEx. Na pracovištích, kde hotovost není přijímána, lze platit šekem, kreditní kartou nebo účtováním na platné číslo FedEx účtu s dobrou úvěruschopností.

Více informací naleznete v přepravních podmínkách společnosti Federal Express pro region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika).

Mohu napojit svůj účet na svou kreditní kartu?

Ano. Pokud jsou vám v současné době zasílány faktury a chcete napojit svůj účet na kreditní kartu, kontaktujte prosím zákaznický servis. Následně začnete dostávat od společnosti FedEx namísto faktur pravidelné výpisy (Activity Record) s podrobnými údaji o všech zásilkách, přičemž poplatky za přepravu vašich zásilek se automaticky objeví na výpisu ke kreditní kartě.

Reklamace

Jak podám reklamaci v případě ztráty/poškození FedEx Express zásilky, která byla doručena, avšak poškozená?

Všechny reklamace týkající se poškození nebo zpoždění zásilky je nutno podat písemně do 21 dnů od jejího doručení. Reklamace ohledně ztráty, nesrovnalostí v zásilce, špatného doručení nebo nedoručení zásilky je nutno podat písemně do 9 dnů od okamžiku, kdy zásilku přijmeme k přepravě.

Reklamace se podávají prostřednictvím aplikace FedEx Claims Online. Podáte-li svou reklamaci on-line, budete moci využít možnost k ověřování stavu své reklamace, vytvářet a stahovat si reklamační listy, připojovat doplňující dokumentaci apod. Navštivte FedEx Claims Online nyní pro více informací nebo podání své reklamace.

Pro podání své FedEx Express reklamace písemnou formou si můžete rovněž stáhnout reklamační formulář ve formátu PDF. Reklamaci je třeba podat písemně ve výše uvedených termínech i v případě, že jste ji předtím nahlásili telefonicky zákaznickému servisu. Dále je třeba rovněž poskytnout příslušnou dokumentaci týkající se vaší reklamace, a to do 9 měsíců od okamžiku, kdy jsme byli o reklamaci vyrozuměni.

Více informací o způsobu podávání reklamací naleznete v přepravních podmínkách společnosti Federal Express pro region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) nebo můžete kontaktovat zákaznický servis.

Záruka vrácení peněz

Nabízí FedEx Express záruku vrácení peněz?

Ano. Bude-li vaše FedEx Express zásilka doručena třeba i o 60 sekund později, než jsme slíbili, poskytneme vám záruku vrácení peněz (za určitých omezení). Navštivte webovou stránku „záruka vrácení peněz“ a vyplňte zde svou žádost on-line. Více informací naleznete v přepravních podmínkách společnosti Federal Express pro region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika).

Přijetí doručené zásilky

Co se stane, když u mě doma nebo v kanceláři nebude nikdo, kdo by zásilku převzal?

Není-li k dispozici nikdo, kdo by zásilku převzal, může vám kurýr zanechat oznámení o pokusu o doručení zásilky s informací o termínu, kdy se znovu pokusí vám zásilku doručit. V případě potřeby více informací o dané zásilce prosím kontaktujte zákaznický servis. Stav své zásilky můžete rovněž sledovat on-line na fedex.com.

Jiné všeobecné dotazy

Jak mohu získat více informací o pracovních příležitostech ve společnosti FedEx?

Pro více informací o tom, jak se ucházet o pozici ve společnosti FedEx Express, navštivte naši sekci „Zaměstnání u FedEx“ (careers).

Jaký je nejlepší způsob, jsem-li student, získat informace o společnosti FedEx?

Doporučujeme vám, abyste si prohlédli sekci „O společnosti FedEx“ (About FedEx) na této webové stránce. Naleznete zde bohaté informace o společnosti FedEx ve Velké Británii, technologiích společnosti FedEx, vztazích s investory apod.