Zásady pro soubory cookie

Poslední aktualizace: 1. října 2013

Tyto zásady pro soubory cookie se vztahují na webové stránky www.fedex.com a evropské subdomény např. www.fedex.com/be; www.fedex.com/de; www.fedex.com/fr; www.fedex.com/it atd.  („webové stránky FedEx“ nebo „webové stránky“) provozované společností Federal Express European Services, Inc., se sídlem v Cantersteen/Kantersteen 47, 1000 Brusel, Belgie, registrační číslo právnické osoby 0451.589.141 RPM/RPR (Brusel). Všeobecné zásady ochrany osobních údajů najdete zde.

Webové stránky FedEx používají soubory cookie, jak je popsáno níže. Používáním webových stránek fedex.com souhlasíte s naším použitím souborů cookie podle těchto zásad pro soubory cookie a se základním zpracováním osobních údajů, pokud nemáte vypnuté používání souborů cookie v nastavení svého prohlížeče.

Pokud nesouhlasíte s naším použitím souborů cookie tímto způsobem, měli byste nakonfigurovat nastavení svého prohlížeče odpovídajícím způsobem. V budoucnu můžete svou volbu kdykoliv změnit a upravit nastavení svého prohlížeče. Pokud vypnete použití souborů cookie, které používáme, může to mít vliv na váš komfort při prohlížení webových stránek FedEx.

Co jsou soubory cookie?

Cookies jsou soubory nebo části informací, které mohou být uloženy na vašem počítači (nebo na jiných zařízení s přístupem na internet, jako je chytrý telefon nebo tablet), když navštívíte webové stránky FedEx. Soubor cookie obvykle obsahuje název webové stránky, ze které cookie pochází, „životnost“ souboru cookie (tj. jak dlouho soubor cookie zůstane ve vašem zařízení), a hodnota, což je obvykle náhodně generované jedinečné číslo.

Mohou být použity dva typy souborů cookie, „soubory cookie relací“ a „trvalé soubory cookie“. Trvalé soubory cookie jsou automaticky odstraněny po ukončení vašeho prohlížení webových stránek. Trvalé soubory cookie zůstávají déle ve vašem zařízení, po dobu platnosti každého konkrétního souboru cookie a zůstanou v platnosti až do data nastaveného pro ukončení jeho platnosti (pokud není odstraněn uživatelem před datem ukončení platnosti).

Soubory cookie mohou být použity webovými servery k identifikaci a sledování uživatelů. Monitorují prohlížení různých webových stránek a identifikuji uživatele, kteří se na ně vracejí. Soubory cookie neobsahují žádné informace, které vás osobně identifikují, ale osobní informace, které o vás uložíme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získané ze souborů cookie.

K jakému účelu společnost FedEx soubory cookie používá?

Mnoho souborů cookie na webových stránkách FedEx vykonávají základní funkce nebo služby, které jste požadovali, nebo bezpečnostní funkce, jak je dále popsáno v tabulce níže.

Soubory cookie využíváme, aby používání webových stránek FedEx bylo jednodušší, a abychom lépe přizpůsobili naše webové stránky a naše výrobky vašim zájmům a potřebám. Soubory cookie mohou být také využity k urychlení vašich činností na stránkách FedEx a ke zlepšení komfortu při jejich prohlížení. Soubory cookie využíváme také k sestavení anonymních, souhrnných statistických údajů, pomocí nichž můžeme porozumět, jak uživatelé používají webové stránky FedEx, a ke zlepšení struktury a obsahu našich webových stránek (například sledováním využitelnosti jednotlivých funkcí stránek, statistik návštěvnosti jednotlivých stránek a jak často a jaké informace jsou stahovány).

Jaké typy souborů cookie společnost FedEx používá?

Níže uvedená tabulka shrnuje různé typy souborů cookie, které používáme na webových stránkách FedEx, spolu s jejich účely a dobou platnosti.

Funkční soubory cookie

Název souboru cookie

Účel souboru cookie

Doba platnosti souboru cookie

Cookie banner
s_pers

Tento soubor cookie slouží k ovládání vzhledu informací/obsahu banneru.

Trvalá

Preferenční cookie
TEXTPREF

Tento soubor cookie slouží k zapamatování voleb uživatele na webových stránkách FedEx.

Trvalá

Cookie jazyka

Tento soubor cookie slouží k zapamatování volby jazyka na webových stránkách FedEx.

[Trvalá / relace]

Cookie země

Tento soubor cookie slouží k zapamatování volby místa odesílání uživatele.

Trvalá

Ověřovací cookie

Tyto soubory cookie slouží k identifikaci jednotlivých návštěvníků internetových stránek. Díky těmto souborům cookie si webové stránky FedEx pamatují uživatele, kterým je umožněn přístup k stránkám s osobním obsahem, např. stránkám s osobní účtem. Tyto soubory cookie pomáhají udržovat bezpečnost návštěv stránek.

[Trvalá / relace]

Analytické cookies

Název souboru cookie

Účel souboru cookie

Doba platnosti souboru cookie

Služba Google Analytics
Názvy souborů cookie začínající _ut
Časté názvy souborů Google Analytics jsou, _utma, _utmb, _utmc, and _utmz.

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc („Google“). Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto informace využíváme k sestavení zpráv, a abychom vylepšili naše webové stránky. Soubory cookie shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků stránek, odkud návštěvníci přišli na tyto stránky, a které navštívili.
Více informací najdete na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Trvalá

Adobe SiteCatalyst
s_cc, s_sq and s_vi, s_vi, s_sess, s_pers

Webové stránky FedEx používají Adobe (dříve Omniture) SiteCatalyst, jež nám podává přehled o tom, kolik lidí navštíví naše webové stránky, a jak s nimi pracují. Soubory cookie nám slouží k lepšímu odhadu počtu jednotlivých anonymních návštěvníků na našich webových stránkách. Více informací můžete najít na http://www.adobe.com/uk/privacy/cookies.html
http://www.adobe.com/uk/privacy/analytics.html

Trvalá

Používá společnost FedEx soubory cookie třetích stran?  

Používáme řadu dodavatelů, kteří při vaší návštěvě webových stránek FedEx mohou pro nás nastavovat soubory cookie na vašem zařízení, díky nimž mohou zajišťovat služby, jež poskytují. Pokud byste chtěli získat více informací o těchto souborech cookie, stejně jako informace o tom, jak odhlásit přijímání těchto souborů cookie, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů uvedené níže:

Název souboru cookie

Účel souboru cookie

Doba platnosti souboru cookie

Google Adsense

Společnost FedEx zveřejňuje zájmově orientovanou inzerci Google Adsense na svých webových stránkách. Ta je upravena společností Google tak, aby odrážela vaše zájmy. Aby společnost Google zjistila vaše zájmy, sleduje vaše chování na webu pomocí souborů cookie. Prostřednictvím funkce Google's Ads Preference Manager, dostupné na níže uvedených stránkách, můžete zobrazovat, odstraňovat nebo přidávat zájmové kategorie spojené se svým prohlížečem: http://www.google.com/ads/preferences/
http://www.google.com/privacy_ads.html

Trvalá

DoubleClick  DART Cookie
id, rsi_segs

Použití DART cookie umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv webových stránek FedEx nebo jiných webových stránek. Uživatelé mohou odhlásit používání souborů DART cookie návštěvou reklamy a zásad ochrany osobních údajů na síti společnosti Google na následující adrese URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Trvalá

Atlas Ad Serving
aa002
muid

 

atlas dmt

Tento soubor cookie slouží ke sběru informací o marketingové činnosti a prodeji z této činnosti. Tyto informace využíváme k sestavení zpráv a k vylepšení webových stránek a marketingové činnosti. Soubory cookie shromažďují informace v anonymní formě, včetně počtu kliknutí na stránku z marketingové činnosti, odkud kliknutí pocházejí a počtu prodejů.
Používají se k přizpůsobení webových stránek preferencím jednotlivých uživatelů, k shromažďování demografických údajů o tom, kolik uživatelů navštíví webovou stránku a jak dlouho ji prohlížejí, ke sledování bannerů, jež se zobrazí uživateli a na jak dlouho.
Více informací můžete nají na: http://atlassolutions.com/privacy-policy

Trvalá

Když navštívíte webové stránky FedEx, můžete obdržet soubory cookie z webových stránek nebo domén třetích stran. Umisťování těchto souborů cookie nekontrolujeme. Doporučujeme vám, zjistit si více informací o těchto souborech cookie na webových stránkách příslušných třetích stran. Příslušná třetí strana je odpovědná za poskytování informací o souborech cookie, které umisťují a za vyžádání si vašeho souhlasu ještě před umístěním souborů cookie na vaše zařízení.

Jak můžete kontrolovat, odstranit nebo zrušit svůj souhlas k používání souborů cookie?

Pokud si přejete zrušit svůj souhlas k našemu používání souborů cookie nebo chcete-li odstranit nebo kontrolovat umisťování souborů cookie na svém počítači, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby byly soubory cookie blokovány, nebo abyste byli upozorněni, jakmile soubory cookie budou odesílány do vašeho zařízení. Existuje celá řada způsobů, jak spravovat soubory cookie. Více informací, jak upravit nebo změnit nastavení vašeho prohlížeče, najdete v pokynech nebo v nápovědě vašeho prohlížeče:

Pokud zakážete soubory cookie, které používáme, můžete to zaznamenat při prohlížení webových stránek FedEx, např. nemusíte mít možnost navštívit některé oblasti webových stránek FedEx nebo se vám při návštěvě webových stránek FedEx nemusí zobrazit personalizované informace.
Soubory cookie uložené ve vašem počítači můžete také vymazat.

Opět platí, že to může mít negativní dopad na využitelnost mnoha internetových stránek.

Jak lze získat přístup ke svým osobním údajům a jak je můžete upravit nebo odstranit?

Jako jednotlivci máte právo na přístup k jakýmkoliv osobním údajům, které o vás máme a můžete požádat o jejich opravu. Máte také právo, kdykoliv a zdarma, vznést námitky proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nás kontaktovat na naší adrese níže.

Federal Express European Services, Inc.
Cantersteen/Kantersteen 47
1000 Brussels
Belgium

nebo klikněte sem.