Květen 2015

  • More electronic items subject to Indian controls

Více elektronických zařízení bude předmětem kontrol indických úřadů

Sdílet:

V listopadu 2014 přidalo indické Ministerstvo telekomunikací a informačních technologií dalších patnáct položek na seznam elektronických produktů, u nichž je vyžadována povinná registrace dle zákona o Výboru pro indické normy (Bureau of Indian Standards, BIS). Tento seznam byl dodatečně rozšířen o dalších patnáct produktů. Předchozí rozšíření proběhlo v září 2012.Rádi bychom vám připomněli klíčové registrační požadavky pro toto zboží, mezi něž patří položky jako například mobilní telefony, čtečky karet, POS pokladní terminály a napájecí adaptéry pro IT zařízení:

  • Výrobce nebo odesilatel elektronických produktů dovážených do Indie musí získat souhlas Ministerstva telekomunikací a informačních technologií dle zákona o BIS před jejich dovozem.
  • Předpisy týkající se zboží nově zaneseného do seznamu v listopadu 2014 vejdou v platnost 6. května 2015.
  • Veškeré takto regulované zboží musí být označeno vlastním prohlášením na každé jednotlivé položce a také na jakémkoli externím obalu produktu.
  • Vlastní prohlášení musí obsahovat (a) registrační číslo dotyčného produktu a (b) číslo IS (Indian Standard, indické normy) přidělené danému zboží. „Vlastní prohlášení dle IS 13252:2010, R41002297“ je příklad platného přijatelného prohlášení.

Je obzvlášť důležité, aby zahraniční výrobci žádající o registrační číslo pro své elektronické produkty zajistili získání oficiálního dopisu od Výboru pro indické normy (Bureau of Indian Standards, BIS), v němž obdrží platné registrační číslo a související podrobné pokyny. Je tedy nezbytné, aby se všechny společnosti plánující přepravovat nebo dovážet takové produkty do Indie ujistili, že oni i jejich zákazníci jsou si těchto předpisů plně vědomi. Pokud příslušné zboží nebude řádně registrováno, může dojít ke zpožděním při celním odbavení, případně ke vzniku dodatečných nákladů.

Chcete-li získat podrobné informace o seznamech zboží ze září 2012 a listopadu 2014, navštivte stránky http://emea.web.fedex.com/ops/peos/India/INDIARegulatory/INDIA-Regulatory%20(NewsReporter)/IN_Regulatory_NewsReporter.pdf

Podrobnější informace o Výboru pro indické normy (Bureau of Indian Standards, BIS) naleznete na http://www.bis.org.in/cert/RegOverviev.asp

Podrobnější pokyny k získání certifikace BIS naleznete na http://www.bis.org.in/cert/prod_cert_scheme.as

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál