Květen 2015

  • Changes to Korean personal goods declarations

Změny celní deklarace osobních předmětů v Koreji

Sdílet:

Korejská celní správa (KCS) nedávno oznámila, že při podávání celních prohlášení týkajících se zásilek s osobními předměty mířících do Koreje i z Koreje bude místo Rezidenčního registračního čísla RRN (Resident Registration Number) vyžadován Osobní kód celního odbavení PCCC (Personal Customs Clearance Code). Toto nové ustanovení se zavádí v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů, který byl korejskou vládou ratifikován v roce 2011 za účelem ochrany osobních údajů.

Důrazně doporučujeme všem, kdo se podílí na sjednávání takových zásilek, aby se ujistili, že následující požadavky splňují, a zajistili si tak rychlé a bezproblémové celní odbavení osobních předmětů korejskými celními úřady. Pokud tak neučiní, hrozí, že při celním odbavení dojde ke zdržení zásilky a/nebo dojde k navýšení ceny o dodatečné poplatky.

  • Číslo RRN je 13místné číslo vydávané všem obyvatelům Koreje. Podobá se národnímu identifikačnímu číslu a má široké uplatnění při online identifikaci osob.
  • Číslo PCCC sestává z 12 číslic, kterým předchází písmeno P (např. P123123123123) a korejská celní správa ho vydává těm, kdo plánují přepravu osobních předmětů do Koreje a z Koreje.
  • Korejští občané si mohou číslo PCCC vygenerovat téměř okamžitě pomocí k tomu určených webových stránek (https://p.customs.go.kr) – Pozn.: stránky jsou pouze v korejštině – po uvedení podrobností svého schváleného potvrzení (Accredited Certificate). Případně mohou číslo PCCC získat během jednoho až dvou pracovních dní zasláním e-mailu nebo faxu na hlavní celní úřad dané správní oblasti, jak je uvedeno na příslušných webových stránkách.
  • Cizinci, kteří nejsou korejští občané, mohou pro usnadnění celního odbavení svých zásilek uvádět své číslo pasu.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál