Květen 2015

 • Venezuela announces new import regulations

Venezuela oznámila nová nařízení týkající se importu

Sdílet:

Venezuelské správní orgány nedávno ohlásily několik důležitých změn týkajících se dovozu zboží. Jejich klíčovými aspekty jsou:

 • Každá zásilka s možností výběru celního deklaranta (BSO; Broker Select Option) a formální zásilka (zásilka s deklarovanou celní hodnotou nad 2.000 USD) bude vyžadovat novou plnou moc, kterou musí podepsat příjemce, pokud celní úřad již platnou plnou moc nemá k dispozici. Plná moc nebude vyžadována u zásilek s deklarovanou celní hodnotou méně než 2.000 USD, pokud se nejedná o BSO nebo formální zásilku.
 • Licence nebo povolení k dovozu zboží vyžadující taková schválení musí být vystaveny nejméně 25 dní před datem doručení těchto zásilek.
 • Níže je uveden seznam zboží a typů povolení, u nichž je vyšší pravděpodobnost, že budou předmětem kontroly licence/povolení:
  • Povolení SENCAMER:
   • Použité oděvy, pokud nejsou součást přepravy osobního majetku
   • Dokončené textilní produkty (také u vzorků, které nejsou poškozeny)
   • Obuv
   • Součásti vozidel (např. čelní skla, brzdové destičky)
  • Hygienické povolení:
   • Pokrmy a nápoje
   • Produkty obsahující složky živočišného a rostlinného původu
   • Kosmetika
   • Farmaceutické výrobky
   • Léčiva

Exportérům důrazně doporučujeme, aby před plánováním odeslání zásilky BSO nebo formální zásilky zboží, k níž je třeba licence/povolení, požádali příjemce zboží ve Venezuele o kontrolu, že tyto zásilky zcela vyhovují novým požadavkům. U zásilek, které nesplňují tyto požadavky, může dojít ke zdržení nebo k zamítnutí proclení a vrácení na náklady odesilatele. Kromě toho mohou být účtovány pokuty, penále nebo dodatečné poplatky.

Je také důležité, aby si odesilatelé uvědomovali, že v závislosti na interpretaci nových nařízení venezuelskými celními úřady, případně v důsledku možných dodatečných úprav těchto nových celních stanov, může dojít k tomu, že se kterékoli podmínky uvedené výše změní bez předchozího varování nebo s upozorněním jen velmi krátce předem.

Podrobnosti o Povolení SENCAMER naleznete na http://www.sencamer.gob.ve/

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál