září/říjen 2015

  • Třetí země EU vyžadují zvláštní dokumentaci

Třetí země EU vyžadují zvláštní dokumentaci

Sdílet:

Je třeba si uvědomit, že některé země, které jsou součástí celního území EU, nepatří do daňového území EU.

Celní předpisy, jimiž se řídí pohyb zboží do/z EU a třetích zemí, se mohou výrazně lišit. Například:

  • zásilky, které mohou volně cestovat z jedné části EU do jiné a nepodléhají clu, mohou přesto vyžadovat celní prohlášení pro účely DPH;
  • k zásilkám, jejichž hodnota přesahuje 22 eur, musí být přiložena obchodní faktura nebo pro-forma faktura, aby bylo možné získat doklad o proclení pro výměr DPH.

Proto se prosím ujistěte, že znáte veškeré předpisy, které se vztahují na pohyb zboží mezi EU a třetími zeměmi EU, abyste předešli možným zpožděním při celním odbavení a dodatečným nákladům. Kompletní seznam příslušných zemí najdete zde.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál