září/říjen 2015

  • Zjednodušená obchodní pravidla EU přinášejí výhody pro Makedonii

Zjednodušená obchodní pravidla EU přinášejí výhody pro Makedonii

Sdílet:

Úmluva o společném tranzitním režimu zjednodušuje celní formality ve zbožovém styku mezi Makedonií a ostatními zeměmi EU.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie přistoupila k Úmluvě EU o společném tranzitním režimu i k úmluvě EU o zjednodušení celních formalit.

S okamžitou platností tak všechny dovozní a vývozní zásilky mezi Makedonií a všemi ostatními členskými státy EU včetně Islandu, Norska, Švýcarska a Turecka podléhají v jednotlivých zemích zjednodušeným celním formalitám ve zbožovém styku.

Přepravu zboží mezi těmito zeměmi je nyní možné provádět na podkladě celních dokumentů T1 nebo T2.

Podrobnosti o těchto dvou rozhodnutích Rady EU týkajících se zjednodušeného celního postupu byly uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, L 132, dne 29. května. Plné znění těchto nových nařízení si můžete přečíst na odkazech níže:

Rozhodnutí Rady č. 2015/835
Rozhodnutí Rady č. 2015/836 

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál