Letní vydání 2015

 • Na celní odbavení zásilek obsahujících oděvy se musí chytře

Na celní odbavení zásilek obsahujících oděvy se musí chytře

Sdílet:

Móda a oděvy jsou globálním průmyslem a svět je neustále rostoucím odbytištěm. Rychlý vzestup módního průmyslu je podporován rozvojovými zeměmi1, které spolupracují nejen s velkými odběrateli. Start-upy a menší značky hledají nové přeshraniční příležitosti k růstu v podobě nových zákazníků nebo poptávky po unikátních úpravách nebo oděvních doplňcích. Chytré řešení celních povinností však může znamenat výraznou pomoc při budování značky, bez ohledu na to, zda se zabývá zajišťováním dodávek, výrobou nebo prodejem.

Znalost celních předpisů je nezbytná: předpisy se často mění a v jednotlivých zemích se mohou výrazně lišit. Jejich nedodržení může mít za následek značná zpoždění nebo pokuty.

Jestliže podnikáte v oděvním průmyslu a jste připraveni učinit další krok, v tomto případě mezinárodní zajišťování dodávek nebo prodej zboží, nabízíme vám pár tipů, jak si v začátcích usnadnit celní odbavení.

 1. Ověřte si kvóty pro textil a licenční požadavky.
  Textilní průmysl se dlouhou dobu řídil výsledky globálních obchodních jednání. V 60. letech 19. století byl přijat komplexní globální systém kvót, který byl však brzy zrušen. Některé země však přesto tyto kvóty stále dodržují2, např. Costa Rica při kontrolách obchodů v některých továrnách na vlnu, nebo trhy jako např. Mexico, které vyžadují, aby dovozci materiálů měli příslušnou licenci nebo vízum3.
 2. Projděte si seznamy zakázaných nebo omezených látek a materiálů.
  Řada textilií a materiálů používaných v oděvním průmyslu obsahuje plasty nebo chemické látky, které podléhají zákazu nebo omezením, což se v Evropě týká např. textilií s obsahem formaldehydu. Od místních úřadů si vyžádejte seznam zakázaných látek a společně s dodavateli ještě před nákupem zkontrolujte, zda textil a materiály splňují příslušné požadavky.
 3. Ujistěte se, že je zboží správně naceněno a obsahuje štítky se všemi potřebnými informacemi.
  Při importu nebo exportu zboží je nutné poskytnout úřadům přesné informace o cenách kvůli výpočtu cla a daní, včetně podrobného popisu obsahu zásilky – například místo „role hedvábí“ je lepší do popisu uvést „role modrého hedvábí s výšivkami“. Dodatečné informace pomohou celním úředníkům při výpočtu cla a daní, které je třeba uhradit.
 4. Ověřte pravost zboží a nahlaste jakékoli padělky.
  Odhaduje se, že padělané zboží tvoří až 10 % trhu s oděvním zbožím. Mezi nejrozšířenější padělané zboží patří opasky, kabelky a boty4. Nemáme přitom na mysli pouze tašky a oblečení s výraznými značkami – odhalit padělané zboží je v dnešní době mnohem těžší, takže je možné, že budete neúmyslně shánět (nebo vám bude nabízeno) „padělané“ zboží, kterým byste doplnili sezónní sortiment.
 5. Seznamte se s úmluvami a místními pravidly týkajícími se zákazu nebo omezení některých produktů pocházejících ze zvířat.
  Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin CITES, Convention on International Trade in Endangered Species) je mezinárodní vládní úmluva zakazující obchod s volně žijícími živočichy5. Kromě toho má řada zemí dodatečné zákony regulující obchod s produkty vyrobenými ze zvířat, které se mohou v rámci jednotlivých trhů výrazně lišit. Například import psí srsti nebo srsti kočky domácí do Evropy je zakázán, zatímco v některých částech Asie je povolen.
 6. Zajistěte si potřebné certifikace, jsou-li vyžadovány.
  V některých případech budete pro import zboží potřebovat také další certifikaci.

Mezinárodní zajišťování dodávek nebo prodej zboží se mohou zdát složité. Naštěstí je zde celá řada organizací, které vám mohou pomoci, od vládních agentur pro přepravní partnery. Zeptejte se svého přepravce, jak vám mohou nástroje jako FedEx Global Trade Manager pomoci s předběžným výpočtem celních poplatků a daní i správou dokumentace a jak díky nim můžete získat aktuální informace o podmínkách na místním trhu.

Více informací vám poskytne náš zákaznický servis na čísle 800 133 339.


 1. 1 McKinsey
 2. WTO
 3. Department of Business, Innovation & Skills
 4. Dow Jones, 2014
 5. www.cites.org

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál