Duben 2016

  • Nové systémy na čištění letadel šetří celkové náklady

Nové systémy na čištění letadel šetří celkové náklady

Sdílet:

Udržování vozového parku v čistotě je nezbytným, avšak důležitým úkolem pro podniky, jejichž vizitkou jsou jejich barvy a u nichž má vzhled jejich závodů, vozidel a zaměstnanců přímý dopad na značku – ať již dobrý či špatný. Pokud však do vašeho vozového parku patří i letadla, dostává se tento úkol na zcela jinou úroveň obtížnosti.

Koneckonců je asi stěží možné zavolat do místní myčky vozidel, aby vám umyla vaši 767.

Udržování čistoty letadel je pro nás velice důležité, protože vrstva nečistot může zamaskovat trhliny nebo způsobit nadměrné opotřebení součástí. A během zimních měsíců přitahuje proces odmrazování na trup letadla ještě více nečistot, čím je tedy chladněji, tím více je třeba letadlo čistit – to samozřejmě něco stojí, negativně to ovlivňuje nejen celkové zisky, ale i životní prostředí.

Proto jsme zavedli nový, ekologičtější postup čištění trupu pro 13 letadel, která létají v Evropě z překladiště na francouzském letišti Roissy-Charles De Gaulle ve Francii. Díky metodě „vlhkého čištění“, kterou vyvinula a zavedla místní společnost (UDDS) a která nezanechává vodu na asfaltu, přináší postup řadu výhod:

  • Úspora energie: čím je čistší trup, tím je letadlo aerodynamičtější a snižuje se tak spotřeba paliva. Posádky také mohou ručně čistit letadlo tam, kde parkují, čímž se šetří palivo pro vlečná vozidla a elektřina nutná k napájení automatického mycího vybavení.
  • Úspora vody: při ekologickém procesu se používá 100krát měně vody, než je tomu u běžných metod. V realitě to znamená, že se využije a zlikviduje 100 litrů vody místo 10 000.
  • Časová úspornost: údržbu lze provádět ve stejnou dobu jako čištění, což znamená, že letadlo musí být na zemi kratší dobu.

Když si tedy vyberete společnost FedEx, budete vědět, že od vyzvednutí až po konečné doručení usiluje o odpovědnou přepravu ekologickým způsobem, který šetří vzácné zdroje.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál