Duben 2016

 • Zvýšení hranice de minimis v USA usnadňuje přepravu do USA

Zvýšení hranice de minimis v USA usnadňuje přepravu do USA

Sdílet:

Nové požadavky celních úřadů budou mít zásadní dopad na celou řadu administrativních záležitostí, a to včetně:

 • bezcelních vstupů
 • celních odbavení
 • podpory a prosazování obchodu
 • bezpečnosti dovozu
 • ochrany práv na duševní vlastnictví
 • nápravných opatření v oblasti obchodu
 • systémů Automated Commercial Environment/International Trade Data System (ACE/ITDS).

Níže uvádíme hlavní aspekty nových předpisů a harmonogram pro jejich zavedení:

S účinností od 10. března

 • Hodnota zboží, které lze dovézt bez cla a daně, také nazývaná de minimis, se zvýšila z 200 na 800 dolarů.

  Zvýšení hranice de minimis usnadňuje dopravu do USA a je to dobrá zpráva zvláště pro malé a střední podniky, protože jim ušetří čas, peníze i papírování a urychlí doručování zboží.

  Poznámka: Úřad pro cla a ochranu hranic USA (CBP) a všechny ostatní americké úřady, které nesou odpovědnost za regulaci konkrétních komodit, např. Animal & Public Health Information Service (APHIS), Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Fish & Wildlife Service mohou požadovat fyzickou prohlídku a formální vstup pro jakoukoliv zásilku dováženou do USA bez ohledu na její hodnotu.

S účinností od 25. dubna

 • Bude pozměněna kapitola 9801 harmonizovaného celního sazebníku (HTSUS), aby bylo možné bezcelně vrátit dříve vyvezené neamerické zboží;
 • Kapitola 9802 sazebníku HTSUS týkající se vyvezeného a vráceného zboží či předmětů, které jsou vyvíjeny nebo vylepšovány v zahraničí, bude pozměněna také.

S účinností od 23. srpna

 • Úřad CBP bude spolupracovat s majiteli práv na duševní vlastnictví a poskytne jim fotografie zboží, u kterého existuje podezření, že je falešné, aby tak dokázal zjistit, zda nebyla porušena mezinárodní vlastnická práva.
 • Úřad CBP musí zavést program posouzení rizik pro nové dovozce, který bude vyžadovat úpravu částek obligací pro nové dovozce na základě úrovně rizika, kterému jsou vystaveny federální příjmy;
 • CBP bude také podle stanovených postupů požadovat vyšetřování obvinění z celních úniků v oblasti antidumpingového a vyrovnávacího cla.

Úplné podrobnosti o všech dotčených právních předpisech naleznete na adrese https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/644

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál