červen 2016

  • Čína mění daňovou sazbu pro dovoz osobních a e-commerce zásilek

Čína mění daňovou sazbu pro dovoz osobních a e-commerce zásilek

Sdílet:

Čínské ministerstvo financí představilo důležité změny v sazbách poplatků za dovoz účtovaných při proclívání dovážených osobních a zahraničních e-commerce (B2C) zásilek.

Zde vám přinášíme podrobnosti o nových sazbách daně a nařízeních týkajících se těchto dvou typů dovozu:

Osobní zásilky

Jaké zásilky budou spadat pod tento režim proclení? Zásilky, které lze prohlásit za osobní, tedy zásilky o hodnotě nižší než 1 000 RMB nebo obsahující pouze jednu položku.

Stávající podmínky ohledně definice takového zboží a všechny postupy potřebné k deklaraci zůstávají beze změny. Zvýšily se však celní sazby, dle následující tabulky:

 

Typ Stará sazba daně Nová sazba daně
Potraviny 10% 15%
Nealkoholické nápoje 10% 15%
Kamery/fotoaparáty 10% 15%
Oblečení 10% 30%
Boty 10% 30%
Tašky/batohy 10% 30%
Objektivy fotoaparátů 10% 30%
Hodinky 20% 30%
Golfové vybavení 30% 60%
Luxusní hodinky 30% 60%
Cigarety a tabák 50% 60%
Alkoholické nápoje 50% 60%
Kosmetika 50% 60%

 

Nákupy e-commerce

Když si někdo v Číně koupí zboží na webové stránce registrované v Číně, proclení proběhne podle stávajících postupů před proclením EDI (Electronic Data Interchange).

Tyto zásilky by měly při vstupu do Číny splňovat jednu ze 3 následujících podmínek:

  • jejich hodnota je nižší než 1 000 RMB;
  • jejich hodnota je nižší než 800 RMB, jestliže pocházejí z Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Makaa;
  • pokud jsou výše uvedené hodnoty překročeny, zásilky obsahují pouze jednu položku.

V souvislosti s dovozem zboží zakoupeného přes internet dochází ke dvěma významným změnám podmínek:

  • horní hranice těchto nákupů se zvýšila z 1 000/800 RMB na 2 000 RMB;
  • výjimka týkající se nákupů samostatných položek byla zrušena.

Upozorňujeme také na důležitou změnu daně: Pokud celková splatná daň v souvislosti s tímto režimem proclení činí méně než 50 RMB, celní orgány vyberou celní daň ve vypočtené výši – zásilky již nebudou osvobozeny od daně.

Čínské orgány rovněž oznámily, že kompetentní oddělení vlády v zájmu usnadnění administrativy připravují oficiální seznam komodit dovážených prostřednictvím zahraničního e-commerce.

Další informace vám sdělí náš zákaznický servis.

Prohlášení a zbavení odpovědnosti: Přestože se společnost FedEx snaží do těchto novinek začlenit přesné a aktuální informace a údaje, neposkytuje na data zde uvedená žádné záruky, ať už výslovné či odvozené, týkající se správnosti informací a údajů zde uvedených, a proto nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby ani opomenutí. Dovolujeme si vás upozornit, že informace a údaje obsažené v těchto novinkách používáte výhradně na své vlastní riziko.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál