červen 2016

  • Letecký nákladní list při dovozu do Turecka musí obsahovat nové údaje

Letecký nákladní list při dovozu do Turecka musí obsahovat nové údaje

Sdílet:

Ministerstvo obchodu nedávno ohlásilo významné změny týkající se údajů, jež musí být uvedeny na leteckých nákladních listech v případě zásilek dovážených do Turecka.

Nová nařízení nabývají platnosti 1. června a vyžadují, aby na leteckých nákladních listech k zásilkám ve fakturované hodnotě nad 75 EUR podléhajícím proclení byly uvedeny tyto informace:

  • první čtyři číslice kódu odpovídajícího celního tarifu v části „Nature of Goods“;
  • jedinečné identifikační číslo –
    • pokud je příjemcem firma, jedná se o DIČ;
    • rodné číslo, pokud je příjemcem fyzická osoba – nepodnikatel;
    • číslo pasu, pokud je příjemcem cizinec;

Je nezbytné, aby všechny výše uvedené informace byly v plném a správném znění uvedeny na leteckém nákladním listu ke všem zásilkám dováženým do Turecka. V opačném případě může dojít k prodlení při proclení, uvalení pokut nebo naúčtování dalších poplatků.

Další informace vám sdělí náš zákaznický servis.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál