červen 2016

 • Nový Celní kodex Unie (UCC) nabyl platnosti

Nový Celní kodex Unie (UCC) nabyl platnosti

Sdílet:

Od 1. května 2016 vstoupil v platnost Celní kodex Unie (UCC), který se tak stal směrodatným celním zákonem ve všech 28 členských státech EU.

Jeho zavedení bude mít významný vliv na způsob dovozu, vývozu, proclívání a přepravy zboží. Proto je velmi důležité, abyste se ujistili, že plně rozumíte všem novým ustanovením UCC.

Přinášíme vám stručný přehled hlavních změn UCC souvisejících s aktivitami společnosti FedEx:

 • Nezapomeňte, že několik zemí EU, které dosud nevybíraly clo při jeho vypočtené výši pod 10 eur, nyní musí tento požadavek splnit;
 • Nyní je povinné uvádět referenční číslo Závazných tarifních informací (BTI) na všech celních prohlášeních souvisejících s přesunem určeného zboží. Proto nás nezapomeňte informovat o čísle BTI, abychom mohli zajistit rychlé zpracování vašich zásilek;
 • Dovolujeme si vám připomenout, že platnost čísel BTI je nyní zkrácena z šesti let na pouhé tři roky;
 • Horní hranice Prohlášení o údajích o celní hodnotě (D.V.1) byla nyní zvýšena na 20 000 EUR (původně byla stanovena na 10 000 EUR). Pamatujte na to při přípravě svých vlastních celních prohlášení;
 • Autorské honoráře a licenční poplatky účtované zákazníkovi musí být konkrétně rozepsány na obchodní faktuře;
 • Před zavedením nových nařízení UCC se jako základ pro výpočet poplatků a daní používala cena při prvním prodeji odpovídajícího produktu. Aktuálně se poplatky a daně budou počítat podle ceny posledního prodeje;
 • Celní orgány v jednotlivých členských státech musí přehodnotit všechna existující schválení týkající se celního odbavení. Pokud jste již v minulosti takové schválení získali, jeho přezkoumání je třeba provést nejpozději do 1. května 2019;

  Pamatujte, že licence aktivního zušlechťovacího styku (IPR; Inward Processing Relief) a zpracování pod celním dohledem (PCC; Processing under Customs Control) budou sloučeny do jedné licence pozastavení IPR; • Jestliže jste přepravcem nebo dovozcem, který nemá sídlo na území EU, budete muset pověřit fiskálního zástupce se sídlem v EU, který bude jednat vaším jménem. Tyto informace byste měli také co nejdříve poskytnout společnosti FedEx, abychom mohli s tímto zástupcem zavést správné postupy celního prohlášení. •

   

 • Bezpečnostní vstupní souhrnné celní prohlášení (ENS), které se v minulosti vztahovalo pouze na zboží s hodnotou přes 22 EUR, bude od roku 2020 povinné pro všechny zásilky bez ohledu na jejich hodnotu. V praxi to znamená, že jakákoli zásilka může být zastavena za účelem bezpečnostní kontroly celními úřady, což může v konečném důsledku zapříčinit zpoždění proclení;

  Od roku 2020 bude rovněž nutné na každé ENS uvést 6místný harmonizovaný kód pro každou komoditu. Doporučujeme vám však ještě před tímto termínem uvádět harmonizované kódy na všechny vaše obchodní faktury.

 

Zavedení nového nařízení UCC napříč celou EU bude vyžadovat významné změny v národních celních systémech a postupech. Pokud tedy chcete dodržet všechny termíny implementace a související požadavky na dokumentaci, nejlepší bude pravidelně sledovat informace na webových stránkách národních celních úřadů.

Komise EU má povinnost publikovat průvodní dokumenty týkající se konkrétních klíčových témat osvětlující využití a implementaci v praxi. Další informace najdete právě v těchto dokumentech.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál