prosinec 2016

  • Změny FedEx týkající se přepravy lithiových baterií

Změny FedEx týkající se přepravy lithiových baterií

Sdílet:

V posledních několika letech se jasně prokázalo, že lithiové baterie představují značné bezpečnostní riziko, jestliže nejsou připraveny nebo přepravovány v souladu s příslušnými přepravními předpisy. Konkrétně asociace IATA (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců) uvedla, že zvýšená míra používání lithiových baterií jako preferovaného zdroje energie v řadě produktů spotřební elektroniky vyžaduje důslednější řízení rizik při jejich přepravě.

Z toho důvodu zavedeme následující důležitou změnu týkající se nařízení v souvislosti s Nebezpečným zbožím (DG) s platností od 1. ledna 2017: veškeré zásilky lithiových baterií s číslem UN 3090 a UN 3480 budou vzaty do přepravy pouze jako plně regulované DG zboží.

Jak se na základě tohoto nařízení změní přeprava zásilek lithiových baterií?

Pomozte nám prosím zajistit rychlou a bezpečnou přepravu Vašich zásilek UN 3090 a UN 3480 tím, že se při jejich přípravě budete od 1. ledna 2017 řídit těmito jednoduchými kroky:

  • Připojte ke své přepravní dokumentaci Shipper’s Declaration for DG. Poznámka: Toto prohlášení by měla vyplňovat pouze osoba s patřičným školením v oblasti přepravy nebezpečného zboží.
  • Připojte ke každé zásilce label třídy 9 a label pro Cargo Aircraft Only.
  • Připojte relevantní číslo UN na štítek IATA Lithium Battery.
  • Zkontrolujte, že všechny Vaše zásilky lithiových baterií splňují příslušné požadavky asociace IATA týkající se balení (UN 3480 – PI965 a UN 3090 – PI968)

Poznámka: Na zásilky obsahující lithiové baterie se může vztahovat příplatek za nebezpečné zboží.

Kromě toho, přestože toto nové pravidlo nebude platit pro jednotlivé zásilky, které obsahují přibalenou lithiovou baterii nebo lithiovou baterii, která je součástí přepravovaného produktu (UN3091 a UN3481, jak je uvedeno v Části II), přepravce bude od 1. ledna 2017 povinen uvést číslo UN na štítku IATA Lithium Battery.

Chcete-li mít přehled o těchto opatřeních a veškerých dalších změnách, navštivte stránky fedex.com/cz/dangerousgoods. Můžete rovněž kliknout zde a přečíst si více informací od asociace IATA a zjistit více užitečných informací o balení lithiových baterií, značení, štítcích a dokumentaci v příručce pro nebezpečné zboží IATA Dangerous Goods Regulations Manual, kterou lze zakoupit na iata.org.

V případě, že byste se chtěli dozvědět více nebo měli jakékoli dotazy týkající se přípravy a přepravy lithiových baterií, obraťte se na Zákaznickou podporu a vyžádejte si specialistu na nebezpečné zboží.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál