září/říjen 2016

  • Mnoho dovozů podléhajících regulaci úřadem FDA nyní musí mít vyplněný dokument ACE

Mnoho dovozů podléhajících regulaci úřadem FDA nyní musí mít vyplněný dokument ACE

Sdílet:

Konec papírového podání na amerických celnicích se blíží mílovými kroky.

Do konce roku 2016 se totiž Automatizované obchodní prostředí (Automated Commercial Environment, ACE) stane součástí iniciativy Single Window Initiative: veškeré vyplňování papírů a další manuální postupy budou zastaralé.

První změny stávajícího systému byly zavedeny 15. června, kdy se ACE stalo jediným systémem výměny elektronických údajů (Electronic Data Interchange, EDI) úřadu Celní a pohraniční ochrany USA (CBP; Customs and Border Protection), který uznává Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) a který se bude používat pro vyplňování celé řady celních záznamů.

Platnost druhého souboru změn se datuje od 23. července, kdy se ACE stalo jediným systémem EDI, schváleným úřadem CBP, který budou používat všechny podávající subjekty pro poskytování kompletních a shrnujících záznamů.

Zavedení všech nových předpisů a postupů pro ACE, jež má být dokončeno do konce prosince 2016, bude představovat skvělou praktickou výhodu pro všechny, kdo obchodují s USA. Důvodem je fakt, že ACE značně urychlí a zjednoduší proces zadávání a vydávání, a navíc jej zbaví chybovosti. To vše znamená, že Vy budete schopni splnit celní nařízení a předpisy všeho druhu rychleji a efektivněji. A to oceníte nejen Vy, ale i všichni Vaši američtí zákazníci.

Bude tedy nanejvýš přínosné, pokud Vy i Vaši zákazníci budete dokonale znát všechny aktuální a plánované změny související se zaváděním ACE, neboť nesplnění nových nařízení a předpisů může vést k prodlevám v celním odbavení a případným dalším poplatkům souvisejícím s nesprávným podáním záznamů. Především pak vezměte, prosím, na vědomí, že Celní úřad USA již nebude přijímat podání vyplněná prostřednictvím Automatizovaného obchodního systému (Automated Commercial System, ACS).

Podrobné informace o všech aspektech a požadavcích nového podání a vyplnění ACE zjistíte na příslušné stránce na webu Celního úřadu USA.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál