září/říjen 2016

  • USA zavádějí nová nařízení pro opětovný dovoz

USA zavádějí nová nařízení pro opětovný dovoz

Sdílet:

V USA nedávno vstoupily v platnost důležité změny nařízení týkajících se zboží či položek dovážených do USA, jejichž stav byl před dovozem změněn opravou, úpravou, zpracováním či jiným způsobem.

Všechny tyto změny se týkají dodatků kódů v Kapitole 98 Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických, a mají zmodernizovat a usnadnit způsob, jímž mají být záznamy pro takové zboží vyplněny a následně zpracovány celními úřady USA.

Obzvláště důležité pak jsou následující úpravy Části 904 celního sazebníku:

  • Veškeré zastupitelné položky, jež se z USA vyvážejí za účelem opravy, pozměnění, zpracování a dalších relevantních změn stavu, a následně se znovu do USA dovážejí, lze uvést hromadně na téže celní deklaraci.
  • Původ, hodnotu a klasifikaci všech takových zastupitelných položek lze uvést pomocí postupu správy skladových zásob, jež je založena na obecně přijímaných účetních principech, za předpokladu, že je tentýž systém použit u veškerých jiných položek, u kterých dovozce uvádí zaměnitelnost.
  • Byl vytvořen nový popis, jenž umožní bezcelní odbavení určitých položek ve vlastnictví vlády USA, které do USA vrací buď sama vláda USA, nebo dodavatel tím pověřený vládou USA.

Podrobný rozpis všech těchto změn lze najít na webových stránkách amerického celního úřadu.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál