Léto 2016

  • Austrálie zavádí důležité nové zákony o biologické bezpečnosti

Austrálie zavádí důležité nové zákony o biologické bezpečnosti

Sdílet:

V nedávné době začaly v Austrálii platit důležité změny systému biologické bezpečnosti. Nový zákon o biologické bezpečnosti Biosecurity Act 2015 totiž nahradil dlouho platný zákon Quarantine Act 1908.

Tato nová legislativa obsahuje mnoho procesních změn, jež vyžaduje australské Ministerstvo zemědělství a vodohospodářství. To se tak snaží regulovat a kontrolovat biologická nebezpečí související se zbožím, osobami a automobily, jež vjíždějí na australské území.

108 let stávajících karanténních nařízení nelze vymazat jen tak přes noc. Hladký přechod na nové provozní prostředí pro dovozce a jiné subjekty proto mají zajistit zákony Biosecurity Consequential Amendments a Transitional Provisions Act 2015, a to na základě postupných úprav zavedených karanténních postupů.

Ministerstvo zemědělství a vodohospodářství rovněž poskytlo odkazy na následující webové stránky, na kterých jsou uvedeny podrobné informace a rady o tom, jak nová nařízení ovlivní pět nejdůležitějších průmyslových sektorů:


Například stránky týkající se dovozců, celních deklarantů a nákladní dopravy obsahují mimo jiné i informace a rady, jež se týkají:

  • změn v jurisdikci od 200 do 12 námořních mil;
  • hodnocení a řízení nebezpečí pro biologickou bezpečnost;
  • „zboží“, jak je definuje zákon o biologické bezpečnosti Biosecurity Act (vč. těch, jejich dovoz je zakázán, podmínečně nezakázán a pozastaven);
  • povolení k dovozu;
  • požadavků na obaly;
  • povolených míst vstupu;
  • vykládky a kontroly zboží;
  • řízení a požadavků na karanténu po vstupu na australské území;
  • shody a vymáhání.

Kromě toho je vám také k dispozici komplexní on-line interaktivní balíček školení zaměřených na zákon o biologické bezpečnosti Biosecurity Act. Chcete-li mít jistotu, že dostanete aktuální informace o zákoně o biologické bezpečnosti Biosecurity Act a o postupech a metodách, můžete se přihlásit k odběru rozdělovníku pro legislativu související s biologickou bezpečností nebo napsat e-mail na New Biosecurity Legislation

Další informace získáte na naší australské zákaznické lince na čísle 61-13-26-10.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál