únor 2017

  • Nedokumentové zásilky do Indie vyžadují zvláštní proclení

Nedokumentové zásilky do Indie vyžadují zvláštní proclení

Sdílet:

Indické celní úřady i nadále důsledně implementují svá nařízení KYC (Know Your Customer). Ta vyžadují, aby všichni příjemci/importéři v Indii poskytli dokumentaci KYC pro proclení všech nedokumentových importních zásilek, bez ohledu na jejich hodnotu.

V důsledku těchto požadavků může společnost FedEx proclít pouze takové importní zásilky, u nichž příjemce doložil povinné dokumenty vyžadované ke zjištění jeho/její identity a adresy. Je proto nesmírně důležité, abychom měli včas k dispozici veškeré dokumenty KYC, jakmile zásilka dorazí na území Indie, avšak v ideálním případě ještě předtím.

Hlavní aspekty nařízení KYC pro odesílatele do Indie:

  1. Je nezbytné, aby jméno a adresa příjemce uvedené na leteckém nákladním listu a na faktuře byly úplné a přesné.
  2. Stejně tak je nezbytné, aby bylo na leteckém nákladním listu uvedeno správné telefonní číslo a e-mailová adresa příjemce: díky tomu se s ní/ním bude moci společnost FedEx při doručovánízásilky rychle spojit.
  3. Jakmile byla zásilka převzata FedExem, odesílatel musí neprodleně upozornit příjemce, aby odeslal dokumenty KYC na adresu kycdocs@fedex.com a nedošlo tak k možnému zpoždění při proclení importu.
  4. Odesílatel rovněž musí upozornit příjemce, aby zkontrolovali, že jméno a adresa zadané v dokumentech KYC se přesně shodují s těmi, které jsou uvedeny na leteckém nákladním listu a na faktuře.

    Chcete-li se dozvědět další informace, kontaktujte zákaznický servis.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál