červen 2017

 • Co všechno musí obsahovat vaše obchodní faktura?

Co všechno musí obsahovat vaše obchodní faktura?

Sdílet:

Příprava a odeslání přesných a úplných obchodních faktur celnímu úřadu je zásadním předpokladem rychlého, efektivního a bezproblémového globálního obchodu. Chyby a opomenutí při vyplňování dokumentů mohou mít za následek tyto komplikace:

 • opožděné vydání zásilky;
 • úhradu vyššího cla a daní, než by bylo nutné, protože tým společnosti FedEx zajišťující proclení nebude moci určit správnou tarifní klasifikaci pro zboží v zásilce;
 • zadržení nebo zabavení celé zásilky.

Zde je několik příkladů běžných chyb, ke kterým při vyplňování obchodních faktur dochází:

 • špatný, nesprávný nebo nedostatečný popis;
 • použití nulové hodnoty pro nedokumentové položky nebo uvedení nesprávných či konfliktních hodnot;
 • neuvedení země výroby nebo produkce pro každou komoditu v rámci zásilky.

Základní kontrolní seznam pro přípravu obchodních faktur

Pomocí níže uvedeného kontrolního seznamu se vždy ujistěte, že jste do své obchodní faktury vyplnili všechny uvedené informace, bez ohledu na místo určení dotčeného zboží:

 • Celé jméno a adresa odesílatele i příjemce.
 • Jméno a adresa dovozce, pokud se liší od příjemce.
 • Úplný a přesný popis všech komodit v zásilce, včetně:
  • kódu HTS (harmonizovaný celní sazebník) až po jeho 6. číslici, pokud jej znáte (pozn.: všechny kódy HTS na celém světě mají prvních 6 číslic shodných);
  • země původu (výroby či produkce) pro každou položku v zásilce;
  • kusovníku v popisu všech komodit, u kterých jsou tyto informace vyžadovány;
  • hodnoty každé jednotlivé položky (jednotkové i celkové) s jasným vyznačením konkrétní měny;
  • důvodu dovozu (komerční prodej, dar, výstava, oprava atd.).

Dejte si pozor na specifika jednotlivých zemí

Některé země vyžadují další informace nebo dokumenty (např. ohledně hodnoty, země výroby nebo dotčené komodity) před tím, než je možné zásilku proclít. V jiných případech je třeba u některých komodit nebo cenového prahu doložit Osvědčení o původu, formulář, povolení nebo licenci od vládní agentury či doklad o proclení celním brokerem.

Navíc, přestože v řadě případů může všechny relevantní dokumenty poskytnout přepravce, některé orgány vyžadují, aby tuto dokumentaci předložil dovozce nebo příjemce v zemi určení. V dalších případech kompletní proclení dané zásilky předpokládá uvolnění ze strany všech vládních agentur zapojených do regulace konkrétních položek a také celního úřadu v dané zemi.

Elektronické nebo tištěné podání?

Přes 72 zemí, ve kterých společnost FedEx působí, akceptuje elektronické obchodní dokumenty (ETD; Electronic Trade Documents) pro proclení zásilek při dovozu.

Protože v rámci ETD je možné okamžitě stáhnout relevantní dokumenty v elektronické podobě a provést předběžné proclení zásilek, pokud to celní úřad dovoluje, důrazně doporučujeme, abyste vy i vaši dodavatelé vždy dali přednost službě ETD – urychlíte tak proclení. Kompletní informace o všech zemích akceptujících ETD najdete zde.

Poznámka: V některých zemích je při proclení stále nutné kromě elektronické verze obchodní faktury doložit také originál v tištěné podobě. Proto vždy důkladně zkontrolujte, co přesně je v dané cílové zemi vyžadováno.

Další informace a rady vám ochotně sdělí náš zákaznický servis.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál