červen 2017

  • Vaše mezinárodní přeprava je se společností FedEx ekologičtější

Vaše mezinárodní přeprava je se společností FedEx ekologičtější

Sdílet:

My všichni ve společnosti FedEx si uvědomujeme, jak se vzájemně proplétají zájmy našich komunit, míst, kde pracujeme, a celé planety. Naše budoucnost závisí na tom, jak dobře se nám podaří rozpoznat a vyvážit tyto zájmy ve všem, co děláme. Proto je hlavní prioritou společnosti FedEx, aby v rámci celé naší globální sítě byly implementovány zásady a pravidla na podporu trvalé udržitelnosti.

Naše iniciativy, kterým se věnujeme, abychom naši planetu zachovali nadcházejícím generacím zelenější a čistší, jsou dobře patrné z nejnovější zprávy o globální odpovědnosti(GCR; Global Citizenship Report):

  • od roku 2008 jsme ušetřili přes 158 miliónů galonů paliva díky nahrazení našich dosavadních vozidel za hospodárnější modely a rozšíření našeho vozového parku elektromobilů a vozidel využívajících palivové články, zemní plyn a hybridní a ekologicky šetrné technologie pro nákladní automobily. V současné době máme více než 2 700 vozidel poháněných alternativními palivy, což je oproti fiskálnímu roku 2015 nárůst o bezmála 44 %;
  • podařilo se nám rovněž – o neuvěřitelných 5 let dříve – dosáhnout našeho cíle snížení spotřeby paliva vozidly společnosti FedEx o 30 % od roku 2015:
  • v zájmu soustavného snižování naší ekologické stopy jsme si před časem vytyčili nový ambiciózní cíl: do roku 2025 (tedy během 10 let od stanovení cíle) chceme snížit spotřebu paliva o dalších 17 %;
  • ve fiskálním roce 2016 jsme ušetřili přes 153 miliónů galonů leteckého paliva. Zásluhu na tom má neustálá modernizace naší letadlové flotily a zdokonalování našich provozních systémů. V důsledku těchto opatření jsme účinně předešli emisím v množství 1,5 miliónu tun oxidu uhličitého.

Pokud vám také záleží na čistém a zdravém životním prostředí, můžete se spolehnout na to, že při přepravě zásilek prostřednictvím společnosti FedEx podporujete trvalou udržitelnost. Další informace o našich ekologických zásadách najdete zde.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál