červen 2017

  • Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv uvedl v platnost nový program ověřování zahraničních dodavatelů

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv uvedl v platnost nový program ověřování zahraničních dodavatelů

Sdílet:

FSVP, který vstoupil v platnost dne 27. května, je ústředním bodem amerického zákona o bezpečnosti potravin (FSMA; Food Safety Modernization Act). Jeho účelem je vytvořit flexibilní systém ověřování zahraničních dodavatelů a bezpečnosti jimi vyráběných potravin. Klíčovými body tohoto schématu jsou:

  • jasná identifikace každého FSVP dovozce potravinových produktů dodaných od zahraničních výrobců;
  • odpovědnost každého takového dovozce za zavedení postupů na ověřování zahraničních dodavatelů, které zajistí, že zaoceánští dodavatelé těchto dovozců využívají pouze bezpečné procesy a postupy a že jimi dodávané potraviny nejsou falšované nebo špatně označené;
  • správná identifikace každého FSVP dovozce na všech dokumentech automatizovaného obchodního prostředí (ACE; Automated Commercial Environment);
  • povinnost každého dovozce potravin určit, zda je řádně uznávaným FSVP dovozcem (a pokud ne on, pak kdo), aby mohla být zahájena řádná kontrola všech zahraničních dodavatelů.

Kdo je FSVP dovozce?

FSVP dovozce musí být americký vlastník nebo příjemce dováženého zboží s přímým finančním zájmem na daném potravinovém produktu. Dle definice FDA je takovým vlastníkem/příjemcem osoba, která v době vstupu potravinového zboží na území USA vlastní nebo zakoupila toto potravinové zboží nebo písemně vyjádřila svůj souhlas s jeho nákupem.

Pokud ve chvíli vstupu potravinového zboží na území USA neexistuje žádný americký vlastník nebo příjemce, zahraniční dodavatel tohoto zboží musí kontaktovat amerického FSVP agenta, který bude odpovídat za provedení všech ověřovacích postupů pro každý dovážený potravinový produkt. Ve všech takových případech musí být přítomnost agenta písemně stvrzena na předepsaném dokumentu určeném k předání americkému celnímu úřadu, a to včetně podpisu agenta stvrzujícího jeho souhlas. Pozn.: Nezaměňujte FSVP agenta za agenta potřebného k registraci potravinového závodu.

FSVP dovozci musí rovněž ověřit, že jejich zahraniční dodavatelé vyrábějí potraviny způsobem, který splňuje stejnou úroveň ochrany veřejného zdraví, jakou předepisují ustanovení Preventive Controls for Human and Animal Food Rules (21 CFR část 117, část 507) a Produce Safety Rule (21 CFR část 113), a garantovat, že tyto potraviny nejsou falšované a že mají na štítcích uvedeny všechny potřebné informace včetně alergenů.

Dovolujeme si vás upozornit, že společnost FedEx nemůže za žádných okolností vystupovat jako FSVP agent pro kteréhokoli z našich zákazníků.

Výjimky z nových nařízení

Potraviny dovezené pro osobní spotřebu nebo za účelem výzkumu a vyhodnocení, různé alkoholické nápoje a šťávy a další konkrétní potravinové produkty jsou z výše uvedených regulací vyňaty. Existují také výjimky pro dovozce s nízkým příjmem z prodeje za určité časové období, konkrétní malé dodavatele potravin, obecně dovoz ze zemí se systémy pro zajištění bezpečnosti potravin srovnatelnými s těmi americkými a několik dalších případů.

Kompletní informace o všech výjimkách najdete zde.

Termíny, které je třeba dodržet

Je předepsáno několik termínů, ve kterých musí dovozci splnit nová nařízení FSVP. Ty závisí na velikosti závodu příjemce, povaze dovozce a termínu, do kterého dodavatel přijímajícího závodu musí splnit nová nařízení FSMA.

Prvním z těchto termínů byl 30. května 2017, poslední – pro „velmi malé podniky“ dle definice 21 CFR 112.3 – je 27. července 2020. Další informace o důležitých termínech najdete zde.

Předchozí článek

Jít dál

Zpět na index

Jít dál

Další článek

Jít dál