Přepravní tipy na svátky

 • Holiday Shipping Tips

Posíláte dárky do Spojených států?

Seznamte se s našimi tipy.

Dovoz potravin do Spojených států
Zásilky s potravinami je třeba správně označit jednou nebo oběma níže uvedenými možnostmi:

 1. pro osobní potřebu nebo konzumaci a ne k dalšímu prodeji,
 2. jako dárky.

Food and Drug Administration v USA (FDA; úřad pro kontrolu potravin a léčiv) definuje zásilky s potravinami jako zásilky, které obsahují potraviny, nápoje, vitaminové nebo potravinové doplňky nebo žvýkačky určené pro konzumaci lidmi nebo zvířaty. Pokud zásilka obsahuje více různých položek, které nejsou potravinami, a jedinou potravinovou položku, musí v důsledku toho celá zásilka splňovat dovozní požadavky na zásilky potravin.

Obecné zákazy

 • Druhy potravin podléhající zkáze
 • Soukromé zásilky s alkoholickými nápoji

Požadavky na podomácky vyrobené položky (HOME MADE):

 • Letecký nákladní list a obchodní faktura musí vždy obsahovat fyzické osoby jako odesílatele i příjemce.
 • Letecký nákladní list i obchodní faktura musí obsahovat poznámku, že se jedná o podomácky vyrobené zboží určené pro osobní potřebu, a popis produktu.
 • Příklad vhodného popisu: Podomácky vyrobené čokoládové koláčky, pro osobní potřebu
 • Zásilky s hodnotou vyšší než 200 USD je třeba napřed ohlásit prostřednictvím amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration).
 • Pokud je hodnota zásilky více než 200 USD, je předběžné oznámení úřadu FDA nezbytné.

Požadavky na zásilky mezi dvěma soukromými osobami:

 • Letecký nákladní list a obchodní faktura musí obsahovat fyzické osoby jako odesílatele i příjemce.
 • Pokud je kdekoli na leteckém nákladním listu nebo obchodní faktuře uveden název společnosti, je pro jakoukoli hodnotu vyžadováno předběžné oznámení (PN).
 • Letecký nákladní list i obchodní faktura musí obsahovat označení, že se jedná o zásilku pro osobní potřebu, a popis produktu.
 • Příklad vhodného popisu: Máslové koláčky pro osobní potřebu, které nejsou určeny k dalšímu prodeji
 • Zásilky s deklarovanou hodnotou vyšší než 200 USD je třeba napřed ohlásit prostřednictvím amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration).

Potraviny zakoupené v obchodě nebo online v cizině:

 • V případě zboží zakoupeného prostřednictvím online obchodů a odesílaného fyzické osobě je nezbytné podat předběžné oznámení úřadu FD (pokud je kdekoli na leteckém nákladním listu uveden název společnosti).
 • Pokud je zásilka odesílaná mezi dvěma soukromými osobami, musí letecký nákladní list i obchodní faktura jako odesílatele i příjemce uvádět jméno fyzické osoby.
 • Pokud je na leteckém nákladním listu nebo obchodní faktuře uveden jako odesilatel nebo příjemce název společnosti, je vyžadováno předběžné oznámení (PN) FDA, a to pro jakoukoli hodnotu zásilky.
 • Popis zásilky musí obsahovat informace o tom, o jaké zboží se jedná, způsob balení (vnitřní balení, například skleněná láhev, plastikový obal a podobně), měrné jednotky (kilogramy, gramy, unce a podobně), množství a způsob a místo využití (je nebo není určeno ke konzumaci lidmi, laboratorní testování a podobně).

Další informace naleznete na webové stránce úřadu FDA na adrese www.fda.gov 

Dárkové zásilky do Spojených států (S VÝJIMKOU potravin a zboží podléhajícímu schválení úřadem FDA)

 • Celní orgány Spojených států povolují nezdaněné celní odbavení zásilek s dárky v hodnotě do 100 USD na osobu.
 • Deklarace dárků: Veškeré dárky musí být zabaleny samostatně a označeny jako dárky.
 • Konsolidované zásilky: Zásilky určené pro více než jednu osobu lze sloučit do balíčku jedné zásilky. Musí ale obsahovat jména jednotlivých příjemců a odpovídající tržní hodnotou (například pro Johna, June a Julii Stone).
 • Na leteckém nákladním listu nebo na faktuře je třeba uvést, že se jedná o nevyžádaný dárek, přičemž podíl ceny na jednotlivé příjemce dárků nesmí překročit 100 USD na osobu.
 • Zásilky s dárkv odeslané fyzické osobě od zahraniční společnosti sice standartně nebývají procleny jako dárek, mohou ale být za dárek považovány za předpokladu, že splní požadavky na hodnotu zásilky a v případě, že na leteckém nákladním listu nebo faktuře je uvedeno, že se jedná o dárek (s výjimkou potravin).
 • Pokud je v dokumentaci uvedeno, že se jedná o dárek, mělo by též být na faktuře nebo leteckém nákladním listu uvedeno jméno osoby a název společnosti (například Cindy Jones ze společnosti ABC).
 • Výjimky: Bez celního řízení nelze odbavovat alkoholické nápoje, parfémy obsahující alkohol, doutníky nebo cigarety. Do Spojených států je zakázáno dovážet doutníky kubánského původu.
 • Pokud produkt pochází z volně žijících zvířat nebo obsahuje části původem z volně žijících zvířat, může být rovněž vyžadováno povolení F&W (Fish and Wildlife).

Na dovoz dárků se nevztahují omezení na textilie. Pokud je zboží dováženo jako dárek, nepodléhá rovněž omezením kvót.  

Importní zásilky určené pro osobní potřebu
Definice osobní potřeby:
 Zásilka sestávající ze zboží, jež je určeno výhradně pro osobní potřebu jednotlivce, a ne ke komerčnímu využití nebo dalšímu prodeji. Poznámka: Za dovoz pro osobní potřebu se nepovažuje zaslání vlastního majetku bez doprovodu, což je považováno za dovoz osobního nebo rodinného movitého majetku

 • Zásilky zaslané pro osobní potřebu s deklarovanou hodnotou 200 USD nebo méně lze celně odbavit bez vyměření daně nebo cla (s výjimkou obleků na míru z Hongkongu).

Požadované dokumenty: letecký nákladní list FedEx, obchodní faktura (CI), specifické informace související s regulačními prohlášeními, například úřadů FCC nebo FDA. 

Zvláštní záležitosti:

 • Letecký nákladní list by měl obsahovat skutečný popis obsahu, a navíc i prohlášení „pro osobní potřebu“, například „dámské bavlněné košile, pro osobní potřebu, které nejsou urcčeny k dalšímu prodeji“.
 • Prohlášení „pro osobní potřebu“ by mělo být rovněž uvedeno na obchodní faktuře připravené odesilatelem.
 • Zásilky pro osobní potřebu jsou vyňaty z požadavků na cla a daně.
 • Pokud je textilní zboží přijímáno ve zjednodušeném celním řízení, nejsou vyžadovány informace o výrobci.
 • Zboží pro osobní potřebu podléhá požadavkům na prohlášení různých úřadů, například amerického úřadu pro správu potravin a léků FDA.

Informace o prohlášení:

 • Zásilky pro osobní potřebu s hodnotou méně než 800 USD mohou být celně odbaveny, aniž by bylo vyměřeno clo nebo daň.
 • Zásilky s hodnotou více než 800 USD podléhají vyměření cla a daní dle tarifních tříd. 
 • Při zjednodušeném celním prohlášení není vyžadováno číslo dovozce. 
 • Na zjednodušená celní prohlášení podaná expresními přepravci se nevztahuje poplatek za odbavení zboží MPF (Merchandise Processing Fee).

Profil zákazníka:
Zákazníci společnosti FedEx prodávající prostřednictvím Internetu zákazníkům ze Spojených států by si měli u společnosti FedEx zřídit zákaznický účet. Pro více informací kontaktujte zákaznický servis společnosti FedEx.