Služby Cold Chain a přeprava s kontrolovanou teplotou

Udržování daného rozsahu teplot během přepravy má zásadní význam pro kvalitu mnoha zdravotnických produktů. Můžete si být jisti, že tento úkol komplexně zvládneme. Nabízíme širokou paletu řešení pro chlazený a mražený materiál nebo materiál podléhající rychlé zkáze, jež můžete využít při přepravě svých zdravotnických zásilek v bezpečném prostředí s kontrolovanou teplotou v rámci služeb Cold Chain.

Co je nového v oblasti přepravy s kontrolovanou teplotou a logistiky s využitím služeb Cold Chain?

Přeprava s kontrolovanou teplotou se neustále vyvíjí – přinášíme nejnovější zprávy, abyste mohli s vývojem držet krok.

Z Axendia: FedEx nabízí plachty pro přepravu farmaceutického materiálu v chladu

Zde můžete shlédnout video Inovace a řešení pro chladicí řetězec

Informační prospekt ke stažení zde

Speciální obalový materiál

Pracujete každodenně se zdravotnickými produkty, takže víte, že kontrola teploty a kvality jdou ruku v ruce. My to víme také. To je důvod, proč nabízíme speciální zdravotnický obalový materiál k přepravě hluboce zmrazených a chlazených produktů nebo produktů přepravovaných při okolní teplotě.

 

Možnost balení Použití
C-Safe Compressor Containers 
(Kompresorové kontejnery C-Safe)
(+4 °C až +25 °C)
 • Nevyžaduje použití suchého ledu a dodržení příslušných požadavků
 • Udržuje stálou vnitřní teplotu nákladového prostoru
Dry-Ice Containers/Envirotainers
(Kontejnery se suchým ledem/Envirotejnery) (−20 °C až +25 °C)
 • Udržuje nastavenou teplotu
 • Možnost sledování teploty od vyzvednutí až po dodání zásilky
 • Kontrolované umístění v letadle
FedEx® Thermal Blankets (Tepelně izolační plachty) 
 • End-to-end řešení – bez nutnosti nákupu plachet nebo absolvování školení
 • Zahrnuje službu FedEx Priority Alert PlusTM pro lepší sledování a přehlednost
 • Překrytí nákladu podléhajícího zkáze během přepravy
 • Udržuje stabilní teplotu nákladu a chrání ho před výkyvy počasí
Liquid Nitrogen Dewar 
(Kapalný dusík Dewar) (−150 °C)
 • K dispozici ve standardních a velkoobjemových rozměrech
 • Zahrnuje službu FedEx Priority AlertTM pro lepší sledování a přehlednost
 • Nevyžaduje použití izolovaných boxů a suchého ledu
 • Splňuje požadavky na manipulaci s infekčním materiálem
 • Technologie konzervace suchou párou umožňuje dosáhnout desetidenní trvanlivosti
FedEx® UN 3373 Pak a FedEx® Clinical Pak 
 • Bezpečná přeprava infekčních látek, neinfekčních lidských nebo zvířecích klinických vzorků a léčiv obsahujících biologické látky schválené FDA


FedEx nabízí také skladování s kontrolovanou teplotou pro pohotovostní použití.


Komplexní řešeni - řešení Supply chain a distribuce

Naše služby v oblasti Supply Chain umožňují kontakt se zákazníky ve zdravotnictví po celém světě. Podnikejte na mezinárodních trzích a zlepšujte své obchodní výsledky.