404 Not Found

Not Found

The requested URL /cz/mainheader.html was not found on this server.

Verze pro tisk Verze pro tisk
Průvodce službami

Zasílání z České republiky


Poradíme Vám s postupem celního odbavení, omezeními a zákazy. Správná příprava Vaší zásilky umožní její včasné doručení.
  Na této stránce:


Všechny zásilky odesílané z České republiky do zemí mimo EU musí být v cílové zemi před předáním příjemci celně odbaveny. Pokud odesílatel neurčil brokera, FedEx předá zásilku celnici a případným dalším orgánům. Poskytnutí potřebné a správné dokumentace je povinností odesílatele.

Zásilky, u kterých je potřeba více dokumentů než jen mezinárodní letecký nákladní list FedEx a obchodní faktura, mohou vyžadovat delší přepravní dobu. Pokud je zásilka z důvodu nesprávné nebo chybějící dokumentace zadržena celními orgány, můžeme se pokusit informovat příjemce.

Zpět na začátek


Tip
Profily zemí Vyhledejte informace pro obchodování
s cizími zeměmi a přehled informací o mezinárodní přepravě.
Při odesílání z České republiky do zemí mimo EU závisí celní odbavení na tom, zda odesíláte:
 • dokumenty bez obchodní ceny
 • zboží podléhající clu (zboží s obchodní hodnotou)

Zpět na začátek


Rady
Ujistěte se, že zboží může být přijato pro přepravu do cílové země službou FedEx, kterou jste si zvolili.
Navštivte internetové stránky cílové země pro přehled položek, které se do ní nesmějí dovážet.
Některé položky je zakázáno vyvážet z České republiky nebo je zakázán i jejich dovoz. Jedná se i o položky, které jsou vyjmuty z přepravy dle IATA. Odesílatelé odpovídají za to, že odesílané zboží bude cílovou zemí přijato.
Položky, které nesmí být vyváženy z České republiky
 • Potraviny podléhající zkáze
 • Živá zvířata
 • Potraviny nepodléhající zkáze
 • Části lidských těl
 • Výbušniny
 • Peníze
 • Alkohol
 • Tabák
 • Pornografický materiál
 • Semena
 • Rostliny
 • Diamanty a výrobky z nich

Zpět na začátek


Tip 
  Zkontrolujte, zda jsou Vaše dokumenty vyplněny správně
a přesně. Nesrovnalosti a chyby způsobují zpoždění.
Potřebná dokumentace se liší podle následujících faktorů:
 • Pokud odesíláte dokumenty, které samy o sobě nemají žádnou hodnotu (včetně reklamních materiálů, letenek, výročních zpráv, modrotisků, brožur, vizitek, katalogů, počítačových tisků, faktur, časopisů, rukopisů, novin a specifikačních listů), je vyžadován jen kompletně vyplněný mezinárodní letecký nákladní list FedEx.
 • Pokud odesíláte zboží podléhající clu (s obchodní cenou), je nutný mezinárodní letecký nákladní list FedEx a obchodní faktura.
Podle cílové země, typu zboží a země původu zboží mohou být vyžadovány další potvrzení a dokumenty. Pro bližší informace nás kontaktujte, poskytneme Vám konkrétní odpovědi k Vašim požadavkům.
FedEx International Tools
FedEx Global Trade Manager byl vytvořen, aby z mezinárodní přepravy odstranil nejasnosti a zmatky. Pro přístup k FedEx Global Trade Manager klikněte na odkaz International Tools. Zadejte údaje o Vaší zásilce - zbytek už je snadný.
 • International Document Assistance
  Vyplnění jakékoliv dodatečné celní dokumentace je snadné. Tento jednoduchý a zdarma poskytovaný nástroj identifikuje dokumenty a informace, které jsou k Vaší zásilce potřeba.
 • Knihovna dokumentu
  Tento nástroj použijte, pokud máte se zasíláním zkušenosti a chcete dokumenty vybrat sám. Zobrazte nebo si vytiskněte z naší rozsáhlé knihovny dokumenty potřebné pro Vaši mezinárodní zásilku.
 • Profily zemí
  Vyhledejte potřebné informace pro obchodování s cizími zeměmi a přehled informací
  o mezinárodní přepravě.

Zpět na začátek


Při exportu z České republiky vezměte na vědomí následující omezení:
 • Pro maximální rozměry a hmotnost se podívejte na limity cílové země.
 • Tarif zásilky určuje objemová hmotnost nebo skutečná hmotnost - podle toho, která je vyšší.

Zpět na začátek


Úřad
Generální ředitelství cel
Budějovická 7, 140 96 Praha
Tel: +420-261 331 111
http://www.cs.mfcr.cz
Pro hladký průběh celního odbavení viz Vyhněte se problémům s celními úřady. Pro více informací kontaktujte zákaznický servis.

Zpět na začátek

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cz/mainfooter.html was not found on this server.