FedEx Průvodce službami - Zasílání do České republiky
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cz/mainheader.html was not found on this server.

Verze pro tisk Verze pro tisk
Průvodce službami

Zasílání do České republiky


Poradíme Vám s postupem celního odbavení, omezeními a zákazy. Připravte správně svoji zásilku.

Na této stránce:


Všechny zásilky odesílané do České republiky ze zemí mimo EU musí být před předáním příjemci celně odbaveny. Pokud odesílatel neurčil brokera, FedEx předá zásilku celnici a případným dalším orgánům. Poskytnutí potřebné a správné dokumentace je povinností odesílatele. Zásilky, pro jejichž vyřízení je potřebné zajistit více dokumentů, než jen mezinárodní letecký nákladní list FedEx a obchodní faktura, mohou pro přepravu vyžadovat delší dobu. Pokud je zásilka z důvodu nesprávné nebo chybějící dokumentace zadržena celními orgány, můžeme se pokusit informovat příjemce.


Zpět na začátek


Tip
Profily zemí Vyhledejte potřebné informace pro obchodování s cizími zeměmi
a přehled informací o mezinárodní přepravě.
Při zasílání do České republiky závisí celní odbavení na tom, zda zasíláte:

 • dokumenty bez obchodní ceny;
 • zboží podléhající clu.

U zásilek, které musí být odbaveny, vyžaduje celní správa 17% DPH pro všechny zásilky nad 22 eur. Clo může být vyměřeno podle typu zboží. FedEx vyúčtuje DPH a cla přímo příjemci. Odbavení se provádí přes celní úřady, jako zástupce celní správy.Zpět na začátek


Rady
Ujistěte se, že zboží může být přijato pro přepravu službou FedEx, kterou jste si zvolili.
Podívejte se na internetové stránky své země a prostudujte si přehled položek, které se nesmí vyvážet.
Některé položky se do České republiky nesmějí dovážet. Jedná se i o položky, které jsou vyjmuty z pøepravy dle IATA. Odesílatel ručí za to, že zasílané zboží je možné dovážet do České republiky.

Položky, jejichž import do České republiky je zakázán

 • Hotovost a její ekvivalenty
 • Potraviny nepodléhající zkáze
 • Semena
 • Tabák
 • Pornografický materiál
 • RostlinyZpět na začátek


Tip
Zkontrolujte, zda jsou Vaše dokumenty vyplněny správně
a přesně. Rozpory a chyby způsobují zpoždění.
Potřebné dokumenty
 
Potřebná dokumentace se liší podle následujících faktorů:
 

 • Zda posíláte pouze dokumenty bez deklarované hodnoty. Tyto zásilky vyžadují jen úplně vyplněný mezinárodní letecký nákladní list FedEx.
 • Pokud zasíláte dokumenty s deklarovanou hodnotou vyšší než 22 eur nebo zboží podléhající clu, vyžadujeme mezinárodní letecký nákladní list FedEx a obchodní fakturu.
 • Pokud zasíláte nerizikové chemikálie obsahující alkohol, musíte zaslat importní licenci příjemce.
 • Pokud zasíláte textil, dokončený nebo nedokončený, musí odesílatel dodat certifikát původu
  a importní licenci příjemce.

FedEx International Tools

FedEx Global Trade Manager byl vytvořen, aby z mezinárodní přepravy odstranil nejasnosti a zmatky. Pro přístup k FedEx Global Trade Manager klikněte na odkaz Customs Tools. Zadejte údaje o Vaší zásilce - zbytek už je snadný.
 • International Document Assistance
  Vyplnění jakékoliv dodatečné celní dokumentace je jednoduché. Tento snadný a zdarma poskytovaný nástroj identifikuje dokumenty a informace, které jsou k Vaší zásilce potřeba.
 • Knihovna dokumentu
  Tento nástroj použijte, pokud máte se zasíláním zkušenosti a chcete dokumenty vybrat sám. Zobrazte nebo si vytiskněte z naší rozsáhlé knihovny dokumenty potřebné pro Vaši mezinárodní zásilku.
 • Profily zemí
  Najděte potřebné informace pro obchodování s cizími zeměmi a přehled informací
  o mezinárodní přepravě.Zpět na začátek


Při importu do České republiky vezměte na vědomí následující omezení:
 
 • Maximální rozměry a hmotnost dovážených zásilek:
  • FedEx International Priority: 274 cm (108 in) d, 330 cm (130 in) š/v, 68 kg (150 lbs)
  • FedEx International Priority Freight: 302 cm (119 in) d, 762 cm (762 in) š/v, 1000 kg (2200 lbs)
 • Pro zásilky s deklarovanou hodnotou je vyžadována faktura.
 • Bez cla a daně je možné přepravovat dary do hodnoty 22 eur, které zasílá soukromá osoba jiné soukromé osobě. Taková zásilka nesmí obsahovat tabák či alkohol.
 • Pro zasílání do České republiky z USA (včetně Portorika a Panenských ostrovů) při hodnotě zboží přesahující 2 500 dolarů je vyžadována Shipper's Export Declaration (SED).Zpět na začátek


Úřad
Generální ředitelství cel
Budějovická 7, 140 96 Praha
Tel: +420-261 331 111
http://www.cs.mfcr.cz
Pro hladký průběh celního odbavení viz Vyhněte se problémům s celními úřady. Pro více informací kontaktujte zákaznický servis.

Zpět na začátek

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cz/mainfooter.html was not found on this server.