Verze pro tisk Jak vyplnit
rozšířený mezinárodní letecký nákladní list FedEx


Rozšířený letecký nákladní list FedEx je možné použít pro všechny poskytované služby a volby včetně: FedEx International Priority® Freight, FedEx International Broker Select®, a Letter of Credit.

Mezinárodní letecký nákladní list FedEx je možné použít pro nejčastěji požadované služby, jako je FedEx International Priority® a krabice FedEx 10kg a 25kg Box.


Pokud vyplòujete tištěný mezinárodní letecký nákladní list FedEx ručně, piště zřetelně a dostatečně výrazně propisovací tužkou.

1. From
Zadejte datum, zákaznické číslo FedEx, jméno, telefonní číslo a kompletní adresu. Pokud nemáte zákaznické číslo FedEx, kontaktujte nás.

Letecký nákladní list
2. Your Internal Billing Reference (Optional)
Zadejte interní referenční číslo pro vyúčtování. Prvních 24 znaků bude vytištěno na faktuře.

Letecký nákladní list
3. To
Zadejte jméno příjemce, jeho telefon, kompletní adresu (včetně PSČ) a ID (IČO, DIČ, apod).

Letecký nákladní list
4. Shipment Information
Informace o zásilce - tyto informace se musí shodovat s informacemi na obchodní faktuře. Tato informace nenahrazuje obchodní fakturu k zásilkám, pro které je takový doklad nezbytný. Zadejte následující:
 • Total packages, weight, dimensions Celkový počet balíků v zásilce, celkovou hmotnost zásilky (kg nebo lb) a rozměry zásilky (délku, šířku a výšku v cm nebo in).
 • Commodity Description Popis zboží - zadejte kompletní popis všech druhů zboží. Uveïte, zda je zboží určeno k dalšímu prodeji nebo ne.
 • Harmonized Code Kód/číslo harmonizovaného systému sazeb pro jednotlivé zboží v zásilce.
 • Country of Manufacture Země původu - země, ve které bylo dané zboží vyrobeno.
 • Total Value for Customs Celková celní hodnota - tato hodnota je nutná pro celní odbavení a odpovídá reprodukční hodnotě nebo prodejní ceně (i když dané zboží není určeno k prodeji). Tato hodnota musí být stejná nebo vyšší než "Total Declared Value for Carriage". Tato hodnota je vyžadována celními úřady pro stanovení daní a cel. Kontaktujte nás, pokud potřebujete více informací, popř. pomoc při zasílání zásilek s položkami vysoké hodnoty.
 • Total Declared Value for Carriage Celková deklarovaná hodnota přepravy - tato částka určuje odpovědnost společnosti FedEx za zásilku. Je omezena na 20,38 dolarů za kg (100$ nebo 9.07$ za libru) nebo protihodnotu v místní měně - (používá se vyšší sazba), pokud v době objednávky nebyla zadána vyšší hodnota a zaplacen vyšší poplatek. Tato částka nesmí překročit hodnotu "Total Declared Value for Customs". Uvedení částky je nutné pro FedEx, protože určuje přepravní závazky společnosti FedEx.
 • For European Union Only Toto se týká jen zemí EU: označte příslušné pole a předložte obchodní fakturu, pokud není zboží určeno pro volný oběh.


Letecký nákladní list
5a. Express Package Service
Vyberte požadovanou službu:
 • FedEx International Priority® Přeprava včetně celního odbavení do více než 120 zemí, obvykle do 1-3 pracovních dnů.
 • FedEx International Economy Přeprava včetně celního odbavení obvykle do 4-5 pracovních dnů.


Letecký nákladní list
5b. Express Freight Service
Vyberte požadovanou službu:
 • FedEx International Priority® Freight Přeprava zásilek do 682 kg (1 500 lb), obvykle do 1-3 pracovních dnů.


Poznámka:
Pro přepravu nákladů je vyžadováno číslo rezervace. Pro získání rezervace nás kontaktujte.

Letecký nákladní list
6. Packaging
Balení (dostupné jen s Express Package Service)
Vyberte obal, který pro zásilku použijete: FedEx Envelope, FedEx Pak nebo Other Packaging. Krabice FedEx 10kg Box a FedEx 25kg Box jsou jedinečnou možností pro balení (dostupné pouze pro FedEx International Priority®).


Letecký nákladní list
7. Special Handling (Zvláštní zacházení)

(Optional) Volitelné - Označte možnosti zvláštního zacházení, např. uložení na provozovně FedEx, apod. Pro přehled dostupných možností nás kontaktujte nebo prostudujte Zvláštní zacházení.

(Required) Nutné - označením prohlašujete, že zásilka neobsahuje nebezpečné zboží, které nelze přepravovat ani do, ani z České republiky.

Poznámka: U položek, které musí být podle pravidel International Air Transport Association přepravovány nákladními letadly, zaškrtněte "Cargo Aircraft Only".

Letecký nákladní list


8. Broker Selection (Optional)
Pokud chcete zvolit jiného brokera než FedEx, označte toto pole a vyplòte jméno Vámi vybraneého brokera, město, telefonní číslo a PSČ.


Letecký nákladní list
9a. Payment
Platba - poplatky za přepravu účtovat:

Vyberte požadovaný způsob úhrady poplatků za přepravu označením příslušného pole. Některé možnosti nejsou pro některé destinace dostupné.
 • To bill sender účtovat odesílateli - zadejte zákaznické číslo FedEx odesílatele v sekci 1.
 • To bill recipient účtovat příjemci - zadejte zákaznické číslo FedEx příjemce (pokud je znáte).
 • To bill third party účtovat třetí osobě - zadejte zákaznické číslo FedEx třetího subjektu.
 • To pay by credit card platba kreditní kartou - zadejte číslo karty a její platnost.


Poznámka:
V některých oblastech nejsou platby v hotovosti přijímány.


Letecký nákladní list
9b. Payment

Vyberte požadovaný způsob platby daní a cel. Všechny zásilky, včetně soukromých a darů mohou podléhat clům a daním. FedEx nemůže stanovit celní poplatky. Pokud příjemce nebo třetí osoba nezaplatí cla a daně, je za jejich uhrazení odpovědný odesílatel.


Letecký nákladní list
10. Required Signature

Podepište se a napište datum. (Toto musí vykonat odesílatel nebo zástupce společnosti).


Letecký nákladní list
Uložte si kopii (horní list) vyplněného mezinárodního leteckého nákladního listu FedEx pro své potřeby. Všechny ostatní kopie musí být přiloženy k Vašemu dopisu nebo zásilce.

Další dokumenty, které mohou být požadovány

Obchodní faktura
Obchodní faktura je požadována celními úředníky v zemích celého světa pro zásilky obsahující většinu položek, kromě dokumentů; požadavky se liší podle země, velikosti zásilky, její hmotnosti, hodnoty a původu zboží. Pro informace a pomoc nás kontaktujte.Zpět na začátek