Verze pro tisk Kontrolní seznam


I přehlédnutí drobného detailu může vést ke zpoždění při odesílání Vaší zásilky. Proto doporučujeme, abyste si před předáním zásilky/balíku společnosti FedEx, prostudovali tento seznam a zkontrolovali, zda je vše v pořádku.
 
 1. Zkontrolujte omezení přepravy FedEx a země, kterých se přeprava týká.
  Můžete přepravit to co chcete, tam kam chcete? Ujistěte se, že zboží může být přijato pro přepravu do cílové země službou FedEx, kterou jste si zvolili. Zjistěte z internetových stránek cílové země dovozní omezení a zkontrolujte je s omezeními FedEx na těchto stránkách.  
   
 2. Zkontrolujte úplnost a jednotnost vyplněných nezbytných fromulářů
  Zkontrolujte, zda jste správně a jednotně vyplnili všechny potřebné formuláře. Nejasnosti a rozpory mohou způsobit zpoždění. Tyto formuláře zahrnují podepsaný letecký nákladní list - nejdůležitější dokument pro většinu mezinárodních zásilek. Letecký nákladní list můžete vyplnit online pomocí FedEx Ship Manager na fedex.com.
   
  Další potřebné dokumenty závisí na druhu zásilky a mohou zahrnovat obchodní fakturu a vývozní deklaraci odesílatele. Podrobné informace o běžných formulářích, které můžete potřebovat - viz Exportní formuláře České republiky.
   
 3. Zkontrolujte přesnost a čitelnost popisu zásilky
  Uveďte každý typ zasílaného zboží a u každého zadejte přesný a podrobný popis, včetně použitých materiálů a použití. Při vyplňování leteckého nákladního listu, obchodní faktury a dalších dokumentů buïte konkrétní a jednotní.
   
 4. Zkontrolujte správnost deklarované hodnoty zboží
  Deklarovaná hodnota zboží je spolu s popisem obsahu použita pro stanovení daní a cel. Zkontrolujte, zda deklarovaná hodnota uvedená pro celní správu odráží skutečnou hodnotu. Tato hodnota je spolu s popisem obsahu použita pro stanovení daní a cel.
   
 5. Zkontrolujte kontaktní údaje odesílatele i příjemce
  Telefonní číslo, telex nebo fax jsou často jediným způsobem, jak příjemce informovat o zásilce. Zadejte nejen své číslo telefonu, telexu i faxu (jako odesílatel) , ale také příjemcovo. Přilepte štítky na dvě stěny zásilky/balíku a další vložte do zásilky/balíku.
   
 6. Čitelně napiště zemi původu zboží
  Zkontrolujte, zda jste čitelně napsali zemi původu zboží.
   
 7. Svoji zásilku bezpečně zabalte
  Nepřekračujte hmotnost, pro kterou je určen použitý obal. Zalepte zásilky/balíky 5 cm širokou izolepou. Neumisťujte předměty volně v krabicích. Pro jejich ochranu použijte vycpávky. Pro více informací viz Příprava balíků.
   
 8. Předměty vysoké hodnoty jistěte zvláštním pojištěním
  Doporučujeme, abyste si u své pojišťovací společnosti pro přepravu hodnotných předmětů zřídili zvláštní pojištění. FedEx pojistné krytí neposkytuje.
Zpět na začátek