FedEx – Dodavatelský øetìzec pro oblast EMEA – letecký prùmysl
FedEx Corporate Logo
 
Verze pro tisk Verze pro tisk
Prodej globálních řešení společnosti FedEx

Letecký průmyslVaše společnost uzavřela kontrakt na výrobu kritických elektronických součástek a váš zákazník požaduje, abyste je dopravovali po celém světě. Kontrakt rovněž obsahuje doložku o smluvní pokutě v případě zpožděné dodávky.


Oddělení letecké údržby vÓsace potřebuje začátkem týdne jeden z vašich leteckých motorů, aby mohli vyměnit motor, na kterém chtějí provádět údržbu.

Jeden z vašich zákazníků právě otevřel pobočku v Soulu a potřebuje, abyste mu dodávali součásti pro ovládací panely. Jediný problém je, že se nevyznáte v příslušných nařízeních a nikdy před tím jste neposílali zboží do Koreje .

Scénáře se mohou lišit, ale realita je stále stejná: Rychlý a spolehlivý transport leteckých součástek po celém světě vyžaduje rozsáhlé mezinárodní zkušenosti, a při nízkých maržích, zvyšujících se cenách a konkurenci, a neustálém tlaku zákazníků a výrobců, abyste ke svým službám poskytli nějakou přidanou hodnotu, není velký prostor na chyby. Letecká a pozemní přeprava, celní úkony, importní a exportní nařízení, dokumentace a klasifikace, tarify a měnové kurzy – s tím vším je třeba pracovat profesionálně. Protože hodnoceni budete podle výsledků a ne podle překážek, kterým jste museli čelit.

Synchronizovaná spolehlivost (Synchronized ReliabilitySM) přizpůsobená potřebám dodavatelského řetězce pro letecký průmysl.

Služba FedEx Express a divize FedEx Global Supply Chain Services nabízí portfolio služeb splňujících kritické požadavky zkrácených výrobních cyklů, rychlejší obrátkovosti hotovosti, přepravy, skladování a včasného doručování. Dokážeme je použít s flexibilitou a rozšiřitelností nutnou ke schopnosti reagovat na měnící se podmínky trhu. Od přesného doručování až po plynulou správu reklamací, disponujeme potřebnými zkušenostmi a zdroji, abychom zrychlili a zautomatizovali váš dodavatelský řetězec.
Mezinárodní přepravní služby
V současné době je na distributory dílů, příslušenství a elektroniky pro letecký průmysl vyvíjen tlak z obou stran. Náklady a konkurence rostou, obzvláště z toho důvodu, že zákazníci využívají méně dodavatelů a od těch, které si ponechají, požadují lepší služby za méně peněz. Musíte nacházet nové způsoby, jak do dodavatelského řetězce vložit přidanou hodnotu a jak se odlišit od konkurence. Společnost FedEx vám může pomoci tím, že vám poskytne nástroje, které vám umožní transport čehokoliv od ventilů k servomotorům až po sklápěcí sedačky přes celnici až do místa určení.

Služby pro mezinárodní podporu
U mezinárodních zásilek jde o více než jen o přepravu. Efektivní transport přijímačů GPS, tepelných výměníků a zvedáků po celém světě vyžaduje informace – sledování a monitoring programů, vytváření dokumentů a hlášení, dodržování směrnic a sítě, které vše spojují dohromady. Jak sledujete zásilku elektrických upínačů? Jaký je klasifikační kód pro palivovou trysku OHC? Společnost FedEx vám poskytne nástroje, které potřebujete k tomu, abyste při své mezinárodní distribuci neztratili kurz.

Služby pro mezinárodní dodavatelské řetězce
Vzhledem k důležitosti vašich vztahů se zákazníky nechcete, aby docházelo k nějakým zdržením, jako je například proclení. Zásilky však mohou být zpožděny i kvůli takové maličkosti, jako je nepřesný kód harmonizovaného systému (HS). Společnost FedEx vám takové překážky pomůže překonat tím, že usnadňuje proclení, konsoliduje a monitoruje zásilky a zajišťuje zvláštní manipulaci – váš dodavatelský řetězec tak může hladce běžet

Služby pro správu prepravy
Optimalizovaná správa vnitrostátních a mezinárodních zásilek pro všechny režimy přepravy.

FedEx International Priority DirectDistribution®

FedEx International Priority DirectDistribution® je služba, která výrobcům z leteckého průmyslu a jejich partnerům umožňuje konsolidovat více kusů zboží více příjemcům v jedné zásilce, která projde proclením jako jedna jednotka na jednom mezinárodním expresním leteckém nákladovém listu. Po proclení je zásilka elektronicky rozdělena na jednotlivé balíčky a je připravena na včasné doručení špičkovými službami FedEx.

Logistické služby pro kritické skladové zásoby
Ucelené řešení navržené pro optimalizaci správy distribuce vašich kritických skladových zásob a servisních dílů a správy reklamačních postupů.

Zajištovací služby 
Integrované zajišťovací služby, které usnadňují příchozí, odchozí a reverzní logistiku.

Služby pro správu reklamací
Flexibilní sada řešení pro rozvětvené distribuční kanály, umožňující zákazníkům řízení procesu vyřizování reklamací.


Back to Top
Globální domovská stránka | Služby FedEx | O společnosti FedEx | Zaměstnání u společnosti FedEx | Napište nám | fedex.com - podmínky užití | Ochrana osobních údaju | 
Tento web je chráněn autorskými právy a zákony USA i mezinárodním právem. Všechna práva vyhrazena© 1995- FedEx