• Standard tariffs, value added services and surcharges

Ceny, poplatky a příplatky za doplňkové služby.

Zjistěte více informací o našich cenách a příplatcích. Stáhněte si veškeré informace v jednom*

Poplatky za služby s přidanou hodnotou

Díky službám s přidanou hodnotou můžete upravit parametry přepravy tak, aby lépe odpovídala vašim potřebámNebezpečné zboží a Suchý led(1)(2)

Služba FedEx Express Dangerous Goods je door-to-door služba včetně celního odbavení, určena pro přepravu nebezpečného zboží a materiálů, které podléhají regulativním nařízením. Příslušné poplatky závisí na typu nebezpečného zboží:

Přístupné nebezpečné zboží (ADG, Accessible Dangerous Goods): Obsah zásilky musí být z bezpečnostních důvodů přístupný během přepravy.

Přeprava International Priority: 2 099 Kč/zásilku

Přeprava International Priority Freight: 35 Kč/kg(3)

Nepřístupné nebezpečné zboží (IDG, Inaccessible Dangerous Goods): Obsah zásilky nemusí být během přepravy dostupný a může být přepravován společně s dalším nákladem.

Přeprava International Priority: 1 389 Kč/zásilku

Přeprava International Priority Freight: 19 Kč/kg(3)

Suchý led (DI, Dry ice): Suchý led je nebezpečná komodita, která vyžaduje zvláštní zacházení a vztahují se na ni zjednodušená nařízení. Může být nabízen že může být nabízen i v místech, kde nejsou dostupné plně regulované služby pro přepravu nebezpečného zboží. V případě, že zásilka obsahuje jak suchý led, tak i nebezpečné zboží, vztahují se na ni pouze poplatky odpovídající poplatkům za nebezpečné zboží.

Přeprava International Priority: 267 Kč/zásilku

Přeprava International Priority Freight: 5 Kč/kg(3)

 

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se může lišit v závislosti na PSČ. Informace o dostupnosti služby a přesné doby přepravy ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.
(2) Další informace najdete v Přepravních podmínkách FedEx Express v části Nebezpečné zboží na FedEx.com
(3) Účtuje se vždy příplatek za celý kilogram.

Diplomatic Bag (Diplomatic Mail)(1)

Přijímáme diplomatické zásilky mezi ambasádami a konzuláty téže země pro doručení prostřednictvím služby International Priority. Dle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 zásilky diplomatické pošty nejsou kontrolovány ani zadržovány.

Zdarma

 

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se může lišit v závislosti na PSČ. Informace o dostupnosti služby a přesné doby přepravy ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.

FedEx® Electronic Trade Documents (ETD)

Pomocí služby ETD můžete odeslat svou celní dokumentaci v elektronické podobě. Usnadní vám proces odesílání a urychlí předběžné proclení zásilek. Používejte méně papíru a snižte riziko zpoždění zásilek při proclení. Funkci ETD je třeba aktivovat ve vašem nástroji pro automatizovanou přepravu.

Zdarma

FedEx Global Returns nebo FedEx Import Shipping Labels(1)

FedEx Global Returns nebo FedEx Import Shipping Labels: Vytvářejte štítky pro zpětné nebo importní zásilky na svém počítači nebo pomocí přepravního systému. Následně štítek vytiskněte a předejte svému zákazníkovi nebo jej odešlete ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu.

Zdarma

FedEx Global Returns nebo FedEx Import Shipping Email Label: Vytvářejte štítky pro zpětné nebo importní zásilky a umožněte svým zákazníkům elektronicky k nim přistupovat a dle potřeby je upravovat.

32 Kč/štítek

 

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se může lišit v závislosti na PSČ. Informace o dostupnosti služby a přesné doby přepravy ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.

FedEx International Broker Select Option(1)

Poplatek za zásilky proclené brokerem (jiný broker než broker společnosti FedEx Express nebo přidělený společností FedEx Express). FedEx Express vyzvedne zásilku v místě určeném deklarantem zákazníka a doručí ji koncovému příjemci. Místo příjemce spadá pod jiný celní úřad než místo deklaranta.

28 Kč/kg(2) (minimálně 260 Kč)

 

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se může lišit v závislosti na PSČ. Informace o dostupnosti služby a přesné doby přepravy ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.
(2) Účtuje se vždy příplatek za celý kilogram.

FedEx Priority AlertTM, FedEx Priority Alert PlusTM and On Demand Care

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)
FedEx Priority Alert je specializovaná zpoplatněná smluvní služba určená pro zásilky, ktere vyžadují přesné sledování zásilky a splnění specifických požadavků na doručení. Díky kombinaci speciálního způsobu nakládky, zdokonaleného sledování stavu zásilky a postupů pro obnovení provozu vám služba FPA nabízí naprosto spolehlivé řešení přepravy vašich zásilek.

FedEx International Priority®: 20 Kč/kg(2) (minimálně 517 Kč)

FedEx International Priority® Freight: 8 Kč/kg(2) (minimálně 3 816 Kč)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)
Naše rozšířená služba FedEx Priority Alert Plus (FPA+) zahrnuje všechny prvky služby FPA a navíc také možnost proaktivních zásahů u zásilek citlivých na teplotu. V rámci služby FPA+ standardně získáte doplnění ledu, gelových obalů a uložení v chladu.

FedEx International Priority: 26 Kč/kg(2) (minimálně 636 Kč)

FedEx International Priority Freight: 11 Kč/kg(2) (minimálně 5 088 Kč)

On Demand Care(1) (ODC)
On Demand Care (ODC) je zpoplatněná služba pro nepotravinové položky, která nabízí speciální servis, jako je například doplnění suchého ledu nebo výměna/doplnění gelových obalů u zásilek citlivých na teplotu, pokud při jejich přepravě dojde ke zpoždění. Tato služba není dostupná ve všech zemích. Tato služba není garantována a musí být předem objednána přes zákaznický servis. Náš zákaznický servis nejprve musí konkrétní zásilku předem prověřit a posoudit, zda ji v danou chvíli dokážeme vyzvednout.

FedEx International Priority and FedEx International Economy®: 101 Kč/kg(2) (minimálně 2 544 Kč)

FedEx International Priority Freight and FedEx International Economy® Freight: 26 Kč/kg(2) (minimálně 10 195 Kč)

 

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se může lišit v závislosti na PSČ. Informace o dostupnosti služby a přesné doby přepravy ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.
(2) Účtuje se vždy příplatek za celý kilogram.

Zadržení na provozovně FedEx(1)

Jestliže zásilku nelze doručit na adresu příjemce, může si ji příjemce vyzvednout v provozovně společnosti FedEx Express.

Zdarma

 

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se může lišit v závislosti na PSČ. Informace o dostupnosti služby a přesné doby přepravy ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.

Third Party Consignee (TPC)(1)

Služba Third Party Consignee umožňuje doručit zásilky koncovým příjemcům bez přiložené obchodní faktury. Služba určená pro zákazníky, kteří nechtějí, aby koncový příjemce znal skutečnou obchodní hodnotu zásilky a informace o odesílateli. Služba FedEx TPC je určena pro zásilky přepravované pomocí služeb FedEx International Priority a FedEx International Priority Freight.

375 Kč/zásilku

 

(1) Dostupnost služby a doba přepravy se může lišit v závislosti na PSČ. Informace o dostupnosti služby a přesné doby přepravy ve vaší oblasti vám sdělí pracovníci zákaznického servisu.

FedEx Customs Brokerage Services

FedEx Express nabízí bezproblémové standardní proclení, díky kterému vaše zásilky dorazí na místo určení včas. Nabízíme také pestrou škálu specializovaných řešení pro proclení příchozích zásilek. Tyto služby jsou za příplatek (může být započítána příslušná sazba DPH).

Další informace najdete na fedex.com/cz/ancillaryservices/

Možnosti podpisu při doručení(1)

Při objednávce vaší zásilky si můžete zvolit následující možnosti doručení:

 1. Podpis není vyžadován: Společnost FedEx se na dodací adrese pokusí získat podpis. Pokud není zastižen nikdo, kdo by mohl převzetí zásilky potvrdit podpisem, společnost FedEx balík doručí na bezpečné místo bez získání podpisu.

  Zdarma
 2. Vyžadován nepřímý podpis: Společnost FedEx získá podpis od některé z osob na dodací adrese, od souseda nebo správce budovy. Pokud není k dispozici nikdo, kdo by mohl převzetí zásilky potvrdit podpisem, společnost FedEx učiní pokus o opětovné doručení.

  Zdarma. Na zásilky doručované na rezidenční adresy v USA a Kanadě s deklarovanou hodnotou pod 500 USD se vztahuje poplatek 56 Kč/zásilku.
 3. Vyžadován přímý podpis: Společnost FedEx získá podpis od některé z osob pouze na dodací adrese. Pokud není k dispozici nikdo, kdo by mohl převzetí zásilky potvrdit podpisem, společnost FedEx učiní pokus o opětovné doručení.

  70 Kč/zásilku. Zdarma pro zásilky do USA a Kanady s deklarovanou hodnotou nad 500 USD.
 4. Vyžadován podpis dospělé osoby: Společnost FedEx získá podpis od kterékoli zletilé osoby na dodací adrese po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud není k dispozici nikdo vyhovující, kdo by mohl převzetí zásilky potvrdit podpisem, společnost FedEx učiní pokus o opětovné doručení. Zletilost závisí na cílové zemi a rozumí se jí plnoletost/ dospělost, nikoli zletilost k nákupu určitých produktů (např. alkoholu).

  87 Kč/zásilku

 

(1) Některé možnosti doručení nemusí být dostupné ve všech místech původu a určení. Více informací získáte na možnosti doručení.

Další příplatky

Přepravní náklady mohou být s ohledem na danou zásilku ovlivněny dalšími dodatečnými příplatky. Všechny příplatky jsou uvedeny bez DPH.
Dodatečný manipulační příplatek – Nestohovatelné zboží

Poplatky se účtují u všech zásilek služby FedEx International Priority® Freight a FedEx International Economy® Freight obsahující alespoň jeden kus, balík nebo paletu, které nelze stohovat. Slovy „nelze stohovat“ je míněn kus, balík či paleta, které nelze vertikálně stohovat bezpečným a zabezpečeným způsobem. Tento poplatek se hradí u každé zásilky pouze jednou, že součástí zásilky je několik kusů, které nelze stohovat.

4 293 Kč/zásilku

Oprava adresy

Jestliže adresa na nákladovém listu nebo adresním štítku je neúplná nebo nesprávná, můžeme se pokusit vyhledat správnou adresu a zásilku přesto doručit. Tato služba může být zpoplatněna. Jestliže nebudeme schopni zásilku doručit, neneseme žádnou odpovědnost za nedodržení času doručení.

U služby FedEx International Broker Select bude příplatek za opravu adresy účtován v případě, že adresa deklaranta na nákladovém listu nebo v jiné přepravní dokumentaci bude neúplná nebo nesprávná. Jestliže nebudeme schopni určit správnou adresu ani kontaktovat deklaranta, můžeme se pokusit kontaktovat odesílatele a zjistit správnou adresu nebo dohodnout vrácení zásilky. Jestliže přesto nebudeme schopni zásilku doručit, neneseme žádnou odpovědnost za nedodržení času doručení.

260 Kč/zásilku

Poplatek za vzdálenou oblast

U zásilek vyzvedávaných z adres nebo doručovaných na adresy, které jsou v tzv.odlehlé oblasti, se účtuje poplatek za doručení do odlehlé oblasti nebo vyzvednutí z odlehlé oblasti. Podívejte se prosím do seznamu PSČ nebo měst, kterých se tento poplatek týká.

Vzdálená oblast doručení: 13 Kč/kg(1) (minimálně 575 Kč)

Vzdálená oblast vyzvednutí: 13 Kč/kg(1) (minimálně 575 Kč)

 

(1) Účtuje se vždy příplatek za celý kilogram.

Palivový příplatek

Mezinárodní palivový příplatek
FedEx Express používá dynamický palivový příplatek, jehož výše závisí na aktuální ceně leteckého paliva kerosinového typu, a vyhrazuje si právo tento příplatek účtovat.

Palivový příplatek za vnitrostátní přepravu Priority Overnight
FedEx Express používá dynamický palivový příplatek, jehož výše závisí na ceně automobilového paliva v zemích EU.

Aktuální informace o palivovém příplatku najdete na fedex.com/cz/fuelsurcharge/

Fakturace třetím stranám(1)

Za zásilky fakturované třetím stranám bude účtován příplatek. Tento příplatek bude účtován třetí straně(2). Příplatek se účtuje v případě, že zákaznické číslo odesílatele a zákaznické číslo třetí strany nejsou součástí stejné společnosti, jak je uvedeno u FedEx.

2,5 % z celkových poplatků za přepravu. Celkové poplatky za přepravu zahrnují poplatky za přepravu, příplatky a poplatky za doplňkové služby. Nezahrnují však daně, cla a poplatky za doplňkové celní služby.

(1) Příplatek platný od 22.ledna 2018.
(2) Definici zásilky podléhající pravidlům fakturace třetím stranám najdete v Přepravních podmínkách společnosti FedEx pro region EMEA.


Využívejte výhod personalizovaných cen na základě objemu přepravy.


 • We are happy to offer you personalized tariff rates
 
*Důležité upozornění: Ceny platné v České republice od 1. ledna 2018.
Ceny za import platí pro všechny zákazníky. Pro některé zákazníky však mohou platit ceny za export stanovené na základě země/teritorium původu převedené do měny cílové země/teritorium. Chcete-li s dozvědět více informací o naší nabídce pro import, kontaktujte prosím Zákaznický servis FedEx.
Tyto ceny pro export jsou platné pouze pro majitele účtů z daných zemí.