FedEx® Electronic Trade Documents (ETD)

Chcete-li si usnadnit celní odbavení, můžete celní doklady odeslat elektronicky prostřednictvím nástroje FedEx Electronic Trade Documents. Toto jednoduché, efektivní a spolehlivé řešení umožňuje předcházet prodlení při celním odbavování, zajišťuje včasné doručení mezinárodních balíků a snižuje množství dokladů, které musíte tisknout.

  • Woman on a laptop

Paperwork icon

Pracujte efektivně

Můžete nahrát vlastní celní doklady nebo použít obchodní doklady vygenerované společností FedEx. Elektronické obchodní doklady si také můžete přizpůsobit nahráním obrázku s firemní hlavičkou a podpisem.

Clock icon

Šetřete čas a peníze

Při elektronickém nahrávání a podávání obchodních dokladů odpadá nutnost ručního podepisování, skládání, obálkování a přikládání celních dokladů ke každé zásilce. Kromě toho se vám sníží náklady na papír, energii a tisk.

Self Serve icon

Užívejte si klid

Začněte na celním odbavení pracovat v předstihu podáním obchodních dokladů před odesláním zásilky. Nástroj FedEx Electronic Trade Documents poskytuje asistenci před proclením a problémy řeší proaktivně, čímž se snižuje riziko prodlení při proclívání.

Self Serve icon

Snižte si náklady na papír a tisk u zásilek v rámci Evropy

Máte-li aktivován nástroj FedEx Electronic Trade Documents, k zásilkám přicházejícím ze zemí Evropské unie nebo do nich odesílaným nebudete muset tisknout tolik štítků.

Seznamte se s optimalizovaným mezinárodním odesíláním

Společnost FedEx nyní nabízí tři možnosti nahrání celních dokladů prostřednictvím nástroje FedEx Electronic Trade Documents:

Možnost 1: Před odesláním zásilky

Celní doklady lze nahrát před vytvořením štítku v nástroji FedEx Ship Manager na webu fedex.com. V sekci Documentation Preparation Center nástroje Global Trade Manager lze vytvářet a ukládat celní doklady pro pozdější použití. Při vytváření štítku v nástroji FedEx Ship Manager pak můžete vybrat možnost „Připojit ze sekce Document Preparation Center“ a nahrát doklad, který jste vytvořili dříve.

Možnost 2: Při odeslání zásilky

Celní doklady lze nahrát prostřednictvím příslušného expedičního řešení v době vytváření štítku. Tento způsob nahrání celních dokladů se používá nejčastěji. Můžete buď využít obchodní fakturu vygenerovanou společností FedEx, nebo nahrát vlastní obchodní fakturu v upřednostňovaném formátu (např. PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel, naskenovaný obrázek apod.). V obou případech probíhá podání elektronicky.

Možnost 3: Po odeslání zásilky

Celní doklady lze nahrát prostřednictvím příslušného expedičního řešení i po vytvoření štítku. Funkce Post Shipment Document Upload (PSDU) nabízí představuje novou výhodnou možnost pro odesílatele, kteří si obchodní faktury vytvářejí sami a celní doklady nemají k dispozici před vytvářením štítku či během něj.

  • Still from the demo

Seznámení s možnostmi nástroje FedEx Electronic Trade Documents

Přečtěte si více o výhodách používání nástroje FedEx Electronic Trade Documents.

Aktivujte si FedEx Electronic Trade Documents ►

Jak v nástroji ETD vytvořit zásilku ►

  • Enable FedEx Electronic Trade Documents

Povolení nástroje FedEx Electronic Trade Documents

V této stručné příručce naleznete veškeré informace potřebné pro vytváření a nahrávání celních dokladů.

Jak začít

  • Set Up Post-Shipment Document Upload (PSDU)

Nastavení funkce Post-Shipment Document Upload (PSDU)

Funkce Post-Shipment Document Upload nyní umožňuje nahrát celní doklady i po vytvoření štítku.

Další informace

Často kladené dotazy k nástroji FedEx Electronic Trade Documents

Co je to FedEx Electronic Trade Documents?

FedEx Electronic Trade Documents je automatizované řešení pro mezinárodní odesílání, jehož prostřednictvím lze podávat celní doklady elektronicky. Snižuje množství papírových dokladů, které je třeba ke každé zásilce vytisknout, umožňuje rychlejší vyzvednutí a usnadňuje odbavování zásilek v předstihu. Používáním nástroje ETD se snižuje riziko zpoždění zásilky na celnici. Kromě toho můžete využívat lepší servis.

Proč byste měli používat nástroj FedEx Electronic Trade Documents?

Zjednodušuje proces mezinárodního odesílání. Nemusíte ke každé zásilce tisknout, podepisovat, skládat a připojovat více kopií obchodních dokladů. Můžete ušetřit peníze za tisk dokladů i čas potřebný ke zpracování mezinárodních zásilek.

Jaké jsou klíčové výhody nástroje FedEx Electronic Trade Documents?

Nástroj FedEx Electronic Trade Documents pomáhá zjednodušit proces mezinárodního odesílání, umožňuje zvyšovat efektivitu provozu díky úsporám papíru a snižování nákladů na tisk a zajišťuje vám klid.

  • Obchodní doklady můžete nahrát před zpracováním zásilky a v ušetřeném čase budete moci využít asistenci před proclením.
  • Můžete nahrát obrázky s firemní hlavičkou a s podpisem kvůli splnění požadavků na proclení v některých zemích.
  • Můžete snížit spotřebu papíru, tiskáren, toneru a přepravních materiálů, a tudíž i uhlíkovou stopu.
  • Můžete zkrátit prodlení při celním řízení, a tím zvýšit svou spolehlivost jako odesílatel a posílit své dobré jméno.
  • Díky úsporám času při přípravě dokladů můžete v rámci oddělení provádět další operace a zvyšovat produktivitu a zisky své společnosti.
  • Můžete snížit riziko krádeže zásilek, protože na balících nejsou žádné faktury a k informacím o přepravovaných komoditách se nedostanou třetí strany.

Jakým způsobem nástroj FedEx Electronic Trade Documents optimalizuje proces proclívání?

Umožňuje vám odeslat celní doklady mnohem dříve. Na chybějící údaje budete upozorněni dříve, čímž se omezí důsledky případných prodlení nebo zadržení zásilek.

Které země mohou přijmout zásilku s použitím nástroje FedEx Electronic Trade Documents?

Nástroj FedEx Electronic Trade Documents lze používat pro dovoz i vývoz. V seznamu podporovaných zemí můžete zjistit, zda je v zemích, do kterých zásilky odesíláte nebo ze kterých zásilky přijímáte, tento nástroj akceptován.

Pokud země původu, země určení nebo obě tyto země nástroj ETD neakceptují, bude zásilce přiřazeno označení EWO (Electronics with Originals – elektronické doklady s originály). Systém EWO (Electronic with Originals) vám v případě použití nástroje ETD umožňuje bez problémů nahrát celní doklady pro země, které při proclívání vyžadují papírové kopie. Nahráním dokladů pro tyto zásilky získáte výhodu přezkoumání dokladů celním brokerem v předstihu, takže se včas dozvíte o případných problémech s papírovou dokumentací a dále se minimalizuje riziko její ztráty. I přesto je však třeba celní doklady vytisknout a přiložit je k zásilce, aby byly splněny legislativní požadavky.

Pro které druhy zásilek lze nástroj FedEx Electronic Trade Documents používat?

K dispozici je pro zásilky FedEx Express®. Nástroj FedEx Electronic Trade Documents je mimořádně výhodný pro odesílatele nedokumentových zásilek nebo zásilek obsahujících komodity. Odeslání elektronických obchodních dokladů může být povoleno u zásilek obsahujících nebezpečné zboží či suchý led.

Jaké možnosti přípravy mezinárodních obchodních dokladů jsou k dispozici?

Prostřednictvím sekce FedEx Document Preparation Center v nástroji FedEx Global® Trade Manager můžete připravovat, ukládat a znovu používat celní doklady online. Sekce Nápověda k mezinárodním dokladům obsahuje další informace týkající se vyplňování celních dokladů.

Jaké možnosti nahrávání mezinárodních obchodních dokladů jsou k dispozici?

Můžete buď zvolit elektronické podání vlastních obchodních dokladů, nebo využít doklady vygenerované společností FedEx. Volba je na vás.

Znamená to, že již obchodní doklady není třeba tisknout?

Je možné, že v závislosti na požadavcích země určení bude třeba, abyste podali původní papírové doklady. Funkce profilů zemí v nástroji FedEx® Global Trade Manager nabízí přehled důležitých informací o odesílání zásilek do konkrétních zemí a příslušných legislativních požadavků včetně řádných dokladů, zvláštních požadavků týkajících se proclení, cla a daní, jež je třeba uhradit, a mnoha dalších. Nezapomeňte pro každou zásilku vytisknout mezinárodní přepravní štítek.

Je třeba i přesto vytisknout přepravní štítek?

Ano. Nástroj FedEx Electronic Trade Documents umožňuje podávat celní doklady elektronicky, i přesto je však třeba vytisknout přepravní štítek.