Sikkerhedskultur

FedEx stræber efter konstant at forbedre vores sikre arbejdspraksisser. Vi fremmer og støtter aktivt en kultur med sundhed og sikkerhed til gavn for vores medarbejdere, leverandører og interessenter samt firmaet og offentligheden.

Hver eneste arbejdsdag leverer FedEx mere end syv millioner pakker til kunder i over 220 lande og områder. Administration af et globalt netværk af medarbejdere, faciliteter, lastbiler, fly og teknologi kræver, at sikkerheds- og sundhedsprincipper er strategisk integreret i alle aspekter af driften.

Den afgørende fokus, vi har på sikkerhed, blev på elegant vis udtrykt af vores firmas grundlægger og CEO, Frederick W. Smith. “Præcis som vi konstant søger at forbedre den service, vi tilbyder vores kunder, skal vi også konstant forbedre de praksisser og procedurer, som kan gøre vores arbejdsplads endnu sikrere for vores medarbejdere.”

Omfattende undervisning i at gøre en arbejdsplads sikker er en integreret del af vores undervisningsprogrammer, som i mange tilfælde går længere end loven foreskriver. Et globalt netværk af sikkerhedsmedarbejdere arbejder tæt sammen med ledelsen og medarbejderne for at finde metoder til at undgå personskader og ulykker og naturligvis overvåge vores efterlevelse af sikkerhedsforskrifter og -procedurer. De foretager også omfattende undersøgelser for at fastlægge de primære årsager til ulykker, så usikre handlinger kan reduceres eller forhindres.

FedEx tror på en “bedste praksis”-tilgang til sikkerhed. F.eks. identificerer medarbejdere i forreste linje i Safety Continuous Improvement Teams potentielle mangler og foreslår forbedringer af sikkerhedsprocedurer. Og for de over 75.000 chauffører i FedEx' køretøjer, der er på vejen hver eneste dag, er ulykkesforebyggelse i fokus; et mål, der støttes af kurser i defensiv kørsel, hvor chaufførerne lærer principperne bag undgåelse af usikre situationer.

FedEx investerer millioner af dollars i udstyr og teknologi for at forhindre personskader og ulykker i driften, både på jorden og i luften. Firmaets flyflåde udnytter den sikkerhedsteknologi, der er kommet gennem et aggressivt strategisk udviklingsprogram, som har ført til adskillige innovative sikkerhedsprogrammer. Pilotuddannelse er også et væsentligt element i firmaets grundige sikkerhedsprogram, og den supplerer færdighederne hos de mænd og kvinder, der har ansvaret for sikker transport af varer og fragt over hele verden.