Servicebeskeder og regelopdateringer

Servicebeskeder

Angiv typen af litiumbatterier under sektion II, når du klargør din forsendelse offline

IATA oplyser, at mange forbrugsvarer i dag kører på litiumbatterier, lige fra mobiltelefoner og legetøj til biler og e-cykler. Sådanne forsendelser klassificeres som farligt gods og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis transportreglerne ikke følges. Klik her for flere oplysninger.

Færre risici og øget sikkerhed

Når du i dag skal sende varer indeholdende litiumbatterier under sektion II (UN3481 og UN3091) via FedEx Ship Manager® Software, FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services eller FedEx® Compatible-løsninger, bedes du oplyse, hvilken type litiumbatterier der indgår i din forsendelse.

Da litiumbatterier under sektion II er pålagt færre restriktioner end andre typer litiumbatterier, er dine oplysninger med til at øge synligheden igennem vores netværk og sørge for sikker og ordentlig håndtering af farligt gods hele vejen til slutdestinationen.

Sådan indtaster du dine oplysninger

FedEx Ship Manager® Software

 1. Åbn FedEx Ship Manager
 2. Vælg Send og dernæst Opret en forsendelse for at indtaste dine forsendelsesoplysninger
 3. Under Særlige ydelser skal du sætte kryds i ”litiumbatterier” og klikke på Rediger for at vælge den beskrivelse, der passer til din forsendelse:
  • Ion-batterier pakket sammen med udstyr (UN 3481, PI 966)
  • Ion-batterier i udstyr (UN 3481, PI 967)
  • Metalbatterier pakket sammen med udstyr (UN 3091, PI 969)
  • Metalbatterier i udstyr (UN 3091, PI 970)

FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services eller FedEx® Compatible-løsninger

 1. Åbn din foretrukne forsendelsesløsning
 2. Indtast forsendelsesoplysningerne som normalt
 3. Under afsnittet Dangerous Goods anføres de relevante klassifikationer for litiumbatterier/cellebatterier for din forsendelse:
  • Ion-batterier pakket sammen med udstyr (UN 3481, PI 966)
  • Ion-batterier i udstyr (UN 3481, PI 967)
  • Metalbatterier pakket sammen med udstyr (UN 3091, PI 969)
  • Metalbatterier i udstyr (UN 3091, PI 970)

Klik her for at se de nyeste opdateringer, vejledninger og anden information i dit foretrukne forsendelsesværktøj fra FedEx Developer Resource Centre.

Læs mere

 • Besøg vores side om forsendelse af litiumbatterier.
 • Kontakt din lokale FedEx Express kundeservice, og bed om at tale med en farligt gods-ekspert.
 • Læs mere om litiumbatterier i IATA's manual for farligt gods, som kan købes på iata.org. I manualen finder du også oplysninger om emballering, mærkning, etikettering og dokumentation for litiumbatterier.

Angiv typen af litiumbatterier under sektion II, når du klargør din forsendelse online

IATA oplyser, at mange forbrugsvarer i dag kører på litiumbatterier, lige fra mobiltelefoner og legetøj til biler og e-cykler. Sådanne forsendelser klassificeres som farligt gods og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis transportreglerne ikke følges. Klik her for flere oplysninger.

Færre risici og øget sikkerhed

Når du i dag skal sende varer indeholdende litiumbatterier under sektion II (UN3481 og UN3091) via FedEx Ship ManagerTM at fedex.com, bedes du oplyse, hvilken type litiumbatterier der indgår i din forsendelse.

Da litiumbatterier under sektion II er pålagt færre restriktioner end andre typer litiumbatterier, er dine oplysninger med til at øge synligheden gennem vores netværk og sørge for sikker og ordentlig håndtering af farligt gods hele vejen til slutdestinationen.

Brugervenlighed

 1. Øverst oppe i headeren på denne side vælger du Send og dernæst Send online – alle funktioner
 2. Indtast login og adgangskode, hvis du ikke er logget på
 3. Vælg Send og dernæst Opret en forsendelse for at indtaste dine forsendelsesoplysninger
 4. Under afsnittet Særlige tjenester (valgfrit) vælger du ”litiumbatterier/-cellebatterier” og den beskrivelse, der passer til din forsendelse:
  • Litium-ion-batterier/-cellebatterier pakket sammen med udstyr (UN 3481 – emballeringsinstruks 966)
  • Litium-ion-batterier/-cellebatterier i udstyr (UN 3481 – emballeringsinstruks 967)
  • Litium-metalbatterier/-cellebatterier pakket sammen med udstyr (UN 3091 – emballeringsinstruks 969)
  • Litium-metalbatterier/-cellebatterier i udstyr (UN 3091 – emballeringsinstruks 970)

Læs mere

 • Besøg vores side om litiumbatteriforsendelser.
 • Kontakt din lokale FedEx Express kundeservice, og bed om at tale med en farligt gods-ekspert
 • Læs mere om litiumbatterier i IATA's manual for farligt gods, som kan købes på iata.org. I manualen finder du også oplysninger om emballering, mærkning, etikettering og dokumentation for litiumbatterier.

Serviceafbrydelse i Syrien – 7. februar 2012

I overensstemmelse med bekendtgørelse fra den amerikanske regering og med øjeblikkelig virkning, er alle indgående og udgående tjenester til og fra Syrien suspenderet indtil videre.

Regelopdateringer

Læs mere om den nye handelsaftale mellem Canada og EU (CETA)

CETA-handelsaftalen (the Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellem EU og Canada trådte i kraft 21. september 2017 som en indledende aftale. Den åbner op for store forretningsmuligheder i begge regioner, fordi det bliver nemmere at importere og eksportere varer og ydelser.

De største fordele for din forretning
Pr. 21. september fjerner CETA omkring 98% af alle importafgifter1 mellem EU og Canada, hvilket gør det billigere for virksomheder i EU at gøre forretning i Canada (og naturligvis også for canadiske virksomheder at gøre forretning her). Aftalen kan blive starten på nye handelsrelationer, investeringsmuligheder, nemmere adgang til materialer og reservedele til dine produkter og meget mere.

Krav
For at opnå en importafgift på 0% skal de produkter, der importeres ind i Canada, have oprindelse i et EU-land (og oprindelse i Canada for produkter, der importeres til EU). Det er vigtigt at bemærke, at toldmyndighederne ikke vil udstede oprindelsescertifikater, og EUR1-formularen kan ikke anvendes som oprindelsesbevis. Dit oprindelsesbevis er fremover baseret på en angivelse og ikke et formelt certifikat.

Som eksportør skal du lave en oprindelsesangivelse på din handelsfaktura – eller andet handelsdokument – sammen med en fyldestgørende beskrivelse af dine produkter. Oprindelsesprodukterne drager således fordel af CETA i forhold til oprindelsesangivelsen.

Bemærk, at for forsendelser med en værdi på over 6.000 euro skal du oplyse dit autoriserede eksportørnummer (også kendt som REX-nummer) sammen med din oprindelsesangivelse. Er du ikke i besiddelse af et REX-nummer endnu, kan du tilmelde dig REX-systemet, før du fortsætter.

Se eksempel på en oprindelsesangivelse, eller lær mere om REX-registrering på vores webside om CETA.

Det kan FedEx hjælpe med
FedEx kan hjælpe dig og din virksomhed med at nå jeres fulde potentiale på det globale marked. Når det handler om eksport til Canada, kan vi tilbyde forsendelsesløsninger med fortoldning og dør-til-dør-levering fra EU til Canada på 1-3 hverdage2.

Kontakt FedEx, hvis du overvejer at gøre forretning med Canada.

1 Nogle landbrugsprodukter er stadig pålagt restriktioner, og afgifter på andre produkter vil blive udfaset over de næste år.
2 Transittider og leveringstjenester kan variere, alt efter destination og oprindelse. Kontakt kundeservice på 70 233 332 for at få oplyst servicetilgængelighed, som afhænger af dit postnummer.

Vigtige ændringer ved forsendelse af FDA-regulerede medicinske produkter

Det er ikke nyt, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelforvaltning (FDA) stiller store lovkrav til afsender om at anføre bestemte produktoplysninger i deres forsendelsesdokumentation.

Men FDA har for nylig strammet op på kravene til antallet af data, der skal oplyses ved import. Blandt andet skal der anføres flere FDA-koder for produkt og anvendelsesformål og helst på selve handelsfakturaen eller på et separat informationsark. Kravene er ufravigelige og medfører samtidig, at kategorien UNKNOWN (UNK) ikke længere accepteres.

De nye krav gælder for FDA-kontrollerede varer – medicinsk udstyr, medicin til mennesker og dyr og biologiske produkter – de største ændringer gælder for medicinsk udstyr. Hvis en del af den medfølgende forsendelsesdokumentation er upræcis eller ufuldstændig, får forsendelsen ikke lov at komme ind i USA.

For at undgå forsinkelser i dine leverancer opfordrer vi derfor alle FedEx-kunder, der eksporterer FDA-regulerede produkter, til at sikre sig, at deres forsendelsesdokumentation er præcis, fuldstændig og lever op til de amerikanske FDA-regler.

Find flere oplysninger om, hvordan du overholder de skærpede krav til din forsendelsesdokumentation, her. Alternativt kan du følge retningslinjerne på FDA’s website

Kommende ændringer i vores forsendelsesbetingelser for litiumbatterier (gældende fra 1. januar 2017)

FedEx Express foretager følgende ændringer i vores politik for farligt gods-forsendelser. Dette uafhængige tiltag er for at imødegå de regelændringer, der følger i kølvandet på den stigende bekymring omkring sikker håndtering af samleforsendelser og enkeltstående forsendelser indeholdende litiumbatterier.

Fra 1. januar 2017 kan FedEx Express-kunder, som sender samleforsendelser indeholdende litiumbatterier (UN 3090 og UN 3480), kun få deres varer sendt med FedEx Express, hvis forsendelserne behandles som fuldt reguleret farligt gods.

Dette tiltag giver os et bedre overblik over de typer af litiumbatterier, der sendes gennem vores netværk, og er med til at sikre alle vores farligt gods-forsendelser frem til slutdestinationen.

 

Hvilke konsekvenser har det for samleforsendelser indeholdende litiumbatterier?
Fra 1. januar 2017 skal FedEx Express’ kunder, der sender UN 3090- og UN 3480-forsendelser, følge disse trin:

 • Tilføje en afsendererklæring for farligt gods, som skal udfyldes af en farligt gods-specialist.
 • Anføre UN-nummeret på litiumbatteri-mærkaten (IATA, figur 7.1 C), som kan anvendes fra 1. januar 2017. Hvis du foretrækker at bruge din egen fortrykte emballage eller egne etiketter, som du allerede har på lager, til litiumbatterierne sammen med litiumbatteri-etiketten (IATA, figur 7.4 H), kan du forsat bruge dem frem til 31. december 2018, hvorefter litiumbatteri-mærkaten bliver et krav.  Bemærk: Hvis du anvender litiumbatteri-etiketten, bedes du tilføje UN-nummeret på den pakke, som etiketten hører til [FX-05]. Fra 1. juli 2017 bliver det et krav fra FedEx.

 • Litiumbatteri-etiket
  (gyldig frem til 31. december 2018)

  Lithium Battery Label

  * Placering af UN-nummer/-numre
  ** Placering af telefonnummer for ekstra info

  Litiumbatteri-mærkat
  (gyldig fra 1. januar 2017)

  Lithium Battery Label


  Derudover skal afsender huske at følge samme instrukser som anført ovenfor med hensyn til at medtage litiumbatteri-mærkaten eller litiumbatteri-etiketten, selvom den nye regel ikke omfatter enkeltpakkede litiumbatterier eller batterier, som medfølger i udstyr (UN3091 og UN3481 som defineret under sektion II).

 • Tilføj en klasse 9 litiumbatteri-etiket og en ”Cargo Aircraft Only”-etiket til hver enkelt forsendelse.

  Cargo Aircraft Only label      Class 9 Lithium Battery Label

 • Sørg for, at al emballage til litiumbatteriforsendelserne overholder IATA’s emballeringskrav for UN 3480 - PI965 og UN 3090 - PI968.

  Bemærk, at der kan påløbe gebyr for farligt gods-forsendelser, der indeholder sådanne litiumbatterier.

 

Hvor findes der mere information?
 • Besøg fedex.com/dk/learn/lithium-batteries.html
 • Kontakt din lokale FedEx Express kundeservice på 70 233 332, og bed om at tale med en farligt gods-ekspert
 • Læs om FedEx Express’ ændrede politik for litiumbatterier i IATA’s manual for farligt gods, Dangerous Goods Regulations Manual, som kan købes på iata.org. Her finder du også oplysninger om emballering, mærkning, etikettering og dokumentation for litiumbatterier.

UCC-toldkodeks (Union Customs Code) bliver pr. 1. maj den gældende toldlovgivning inden for EU-landene

Pr. 1. maj 2016 bliver UCC-kodeks den gældende toldregel inden for alle 28 EU-medlemslande.

Introduktionen får afgørende betydning for den måde, varer bliver importeret, eksporteret, fortoldet og videresendt på. Derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i alle de nye UCC-bestemmelser.

Vi har udarbejdet en kort oversigt over de vigtigste ændringer i toldregler og procedurer, som nu gælder for dig:

 • Toldmyndighederne i hvert medlemsland skal nu revurdere alle eksisterende toldautorisationer mellem 1. maj 2016 og 1. maj 2019 senest.
 • Fritagelseslicenserne IPR og PCC bliver samlet i et system, IPR-suspendering.
 • En ny definition af eksportør er nu gældende. NB: Alle eksportører skal enten være officielt etableret eller registreret inden for EU eller være repræsenteret af en officielt udpeget skatterepræsentant.
 • Hver enkelt toldmyndighed er nu pålagt at skulle indkassere alle toldbeløb, også for varer med en værdi på under 10 euro (en praksis, som indtil nu ikke har været tilfældet i alle EU-lande).
 • En summarisk indgangsangivelse (ENS) af sikkerhedshensyn er planlagt gennemført i 2020 for alle værdier af varer med undtagelse af brevforsendelser.
 • En 6-cifret harmoniseringskode for hver vare skal også angives på hver ENS i 2020.

 

Hvad skal du gøre anderledes?

 • Der skal angives et BTI-referencenummer på alle toldklareringer for valgbare produkter. Bemærk, at gyldighedsperioden for BTI er reduceret til tre år.
 • Når toldgrundlaget for udregning af told og skatter af relevante produkter skal fastlægges, skal værdien af det seneste salg før indførelse i EU anvendes.
 • Gebyrer til royalties og licenser skal, hvor gældende, inkluderes i toldværdien.
 • Toldværdiangivelsen DV1 bliver automatiseret og er kun påkrævet ved værdier over 20.000 euro.

Det skal bemærkes, at flere af ovennævnte krav afhænger af ændringer i de nationale toldsystemer og -procedurer. Vi vil derfor stærkt anbefale, at du løbende tjekker de enkelte landes toldsider på nettet, så du kan holde dig opdateret med de præcise implementeringsdatoer og medfølgende dokumentationskrav.*

I mellemtiden kan du trygt stole på, at FedEx sender opdateringer og giver dig en introduktion til alle de nye krav – så enkelt og ligetil som muligt.

* Website for de danske toldmyndigheder – skat.dk/eutoldkodeks

UCC-toldkodeks (Union Customs Code) – Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvordan vil FedEx udføre vores toldklarering efter 1. maj 2016?

Svar: Vi udfører toldklarering på samme måde som før. Men der kan opstå ændringer senere hen.

Spørgsmål: Skal vi give jer nye eller særlige oplysninger på forhånd?

Svar: BTI-referencenummeret (bindende tariferingsoplysning) bliver nu obligatorisk. Du skal oplyse FedEx om dit BTI-referencenummer som garanti for, at du har tilladelse til at anvende den godkendte toldkode til din toldklarering.

Spørgsmål: Hvor længe gælder BTI-referencenummeret (bindende tariferingsoplysning)?

Svar: Dit BTI gælder kun i 3 år. Det er vigtigt, at du holder øje med, hvornår perioden slutter, så du kan søge om en fortsættelse af BTI-processen i god tid.

Spørgsmål: Hvordan fastlægges toldgrundlaget for udregning af told og skatter?

Svar: Det er værdien af dit seneste salg, før du går ind i EU, der tages i betragtning.

Spørgsmål: Hvordan vil den nye metode til udregning af told og skatter påvirke mit indirekte salg eller mine kædesalgsaktiviteter?

Svar: Hvis din forsendelse sendes uden for EU, før den sendes til slutdestinationen i EU, ændres værdiansættelsen af varerne.

Hvis en kinesisk virksomhed eksempelvis sælger varer til et firma i Dubai, som straks sælger dem videre til en modtager i EU, så er det modtagerens ordre, der igangsætter varens bevægelse ud af Kina. Den vareværdi, der skal bruges på EU-toldimportklareringen, er den pris, der er aftalt mellem sælgeren i Dubai og køberen i EU. Ved toldklareringen skal handelsfakturaen fra sælger i Dubai og køber i EU anvendes.

Spørgsmål: Hvad med gebyrer ved royalties og licenser?

Svar: Hvis din køber betaler for royalties eller licenser, skal prisen enten anføres separat på fakturaen, eller det skal klart fremgå, at de er inkluderet i den samlede pris.

Spørgsmål: Hvad sker der med toldbeløb under 10 euro?

Svar: Toldmyndighederne skal nu indkassere alle toldbeløb uanset størrelse, hvilket betyder, at dit samlede beløb til betaling af told og skatter kan stige, hvis du har sådanne forsendelser.

Spørgsmål: Er der nogle ændringer i forhold til, hvad jeg skal skrive på fakturaen?

Svar: Du skal stadig lave en detaljeret beskrivelse af varerne. I 2020 skal du desuden oplyse en 6-cifret harmoniseringskode pr. produktkategori, da det bliver lovpligtig information på den summariske indgangsangivelse (ENS) som ekstra sikkerhedstjek. Koden er fælles for alle medlemslandene i WCO.

Spørgsmål: Er forsendelser med en værdi under 22 euro underlagt UCC?

Svar: Du vil engang imellem kunne opleve toldforsinkelser af sådanne forsendelser, da toldmyndighederne også kan finde på at stoppe forsendelser inden for denne kategori og lave ekstra stikprøver. Men vi forventer dog ikke den store effekt.

Spørgsmål: Hvad bør jeg ellers vide som eksportør?

Svar: Definitionen på en eksportør ændres nu. Eksportøren skal være etableret i EU eller have udnævnt en skattemæssig repræsentant i EU. Hvis du er kunde og involveret i trekantshandel med eksport, bliver du påvirket og skal undersøge, om din status lever op til de nye lovkrav. FedEx anbefaler, at du kontakter din revisor eller en juridisk rådgiver, hvis du er usikker på din juridiske status i forhold til EU.

Spørgsmål: Kræves der stadig en DV1 (toldværdiangivelse)?

Svar: DV1 bliver automatiseret og er kun påkrævet ved værdier over 20.000 euro. Det er dog ikke aktuelt endnu her pr. 1. maj 2016 og afhænger af systemændringer i de enkelte EU-medlemslande.

Spørgsmål: Ændrer de minimi sig (vareværdi, hvorunder der ikke skal betales told)?

Svar: Nej, den forbliver 150 euro for fortoldning.

Spørgsmål: Får det nogen indflydelse for autoriserede økonomiske operatører (AEO)?

Svar: Hvis du ikke er AEO endnu, er der tilføjet et nyt kriterie for at opnå certifikat for forenklede toldbestemmelser. Du skal kunne bevise, at dit toldpersonale er uddannet og kvalificeret, enten med 3 års anciennitet, et uddannelsesbevis eller ved at fremvise en godkendt uddannelsesgrad.

Spørgsmål: Sker der nogen ændringer i forhold til min fritagelseslicens for aktiv forædling (IPR eller PCC)?

Svar: Ja. IPR og PCC lægges sammen til ét system. IPR-tilbagebetalingsordningen ophæves, og der udbetales ikke længere udligningsrenter, og IPR-suspendering bliver eneste mulige system.

Vigtige meddelelser

Bedrageriske e-mails

Uautoriseret brug af FedEx® firmanavne, servicemærker og logoer
FedEx er blevet advaret om, at personer eller virksomheder, der på bedragerisk vis udgiver sig for at være FedEx eller at repræsentere FedEx, gør uautoriseret brug af FedEx' firmanavne, servicemærker og logoer.

Hver dag sendes der millioner af bedrageriske e-mails og SMS-beskeder. De hævder at kommer fra en lang række forskellige kilder, og nogle hævder at komme fra FedEx eller at repræsentere FedEx. Bedrageriske e-mails eller SMS_beskeder, der ofte omtales som "phishing" eller "brandspoofing," bliver mere og mere almindelige. Denne type beskeder bruger ofte virksomheders logoer, farver og juridiske bemærkninger til at få det til at se ud, som om de er ægte. De sendes med det formål at forsøge at narre folk til at sende penge og afgive personlige oplysninger som f.eks. brugernavne, adgangskoder og/eller kreditkortoplysninger og med henblik på tyveri, identitetstyveri og/eller andre former for kriminalitet.

Genkendelse af bedrageriske phishing-e-mails og SMS-beskeder
Det er vigtigt at kunne genkende bedrageriske phishing-e-mails og SMS-beskeder, for at du kan beskytte dig selv mod tyveri og andre typer kriminalitet. Her er en oversigt over tegnene på, at en e-mail eller SMS-besked muligvis er bedragerisk:

 • Uventede anmodninger om penge som betaling for levering af en pakke eller en anden genstand, personlige og/eller økonomiske oplysninger som f.eks. dit CPR-nummer, dit bankkontonummer eller anden identifikation.
 • Links to misspelled or slightly altered Web-site addresses. For example, variations on the correct Web-site address fedex.com, such as fedx.com or fed-ex.com.
 • Foruroligende meddelelser og anmodninger om øjeblikkelig handling, f.eks. "Din konto vil blive lukket inden for 24 timer, hvis du ikke svarer" eller påstande om, at du har vundet et lotteri eller en præmie.
 • Stavefejl og grammatiske fejl og overdreven brug af udråbstegn (!).

FedEx anmoder ikke via uopfordret post, e-mail eller SMS om betalinger eller personlige oplysninger i forbindelse med varer, der sendes af FedEx eller som er i FedEx' varetægt. Hvis du har modtaget en bedragerisk e-mail eller SMS-besked, der hævder at komme fra FedEx, kan du rapportere det ved at videresende e-mailen til abuse@fedex.com.

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer i forbindelse med services, der leveres af FedEx, bedes du læse om vores services på FedEx Services eller kontakte FedEx' kundeservice.

Internettet er en vigtig kanal for kontakten mellem FedEx og vores kunder. Der findes ingen 100% sikker metode til at forhindre uautoriseret brug af FedEx' navn, men vi overvåger løbende denne type aktivitet for at bidrage til at beskytte vores kunders interesser.

Tak, fordi du hjælper os med at identificere og skride ind over for bedrageri via e-mail eller SMS.

 


 BEMÆRK: FedEx er ikke ansvarlig for nogen udgifter eller omkostninger, der opstår som følge af bedragerisk aktivitet, som misbruger FedEx' navn, servicemærker og logoer.

FedEx anmoder ikke om pengeoverførsler gennem betinget kontrakt deponeret hos tredjepart eller onlinebetalinger forud for forsendelseslevering.

Anvendelsen af FedEx' logo og navn på disse websteder er uautoriseret, og vores juridiske afdeling vil tage sig af sagen sammen med de relevante myndigheder.

Pas på phishing-e-mail

FedEx bestræber sig på at beskytte vores netværks sikkerhed og integritet.

Der findes ingen 100% sikker metode til at forhindre, at det respekterede FedEx-navn misbruges i spam-e-mails eller potentielle bedragerier, men vi overvåger konstant denne type aktiviteter og samarbejder med retshåndhævende myndigheder verden over.

Vi opfordrer vores kunder til at være mistænksomme over for enhver anmodning, der ikke kommer direkte fra en FedEx-medarbejder eller et FedEx-domænenavn, især hvis den indeholder en vedhæftet fil, som kunden bliver bedt om at åbne.

Kunderne bedes kontakte os med det samme, hvis de har spørgsmål vedrørende legitimiteten af en e-mail, der anmoder om forudbetaling, eller anmodninger om yderligere eller personlige oplysninger.

 • Call Us

Ring til os

Klik nedenfor for at se alle kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger

 • Write to us

Skriv til os

Få fat i den rigtige person med det samme. Brug kontaktformularen.

Gå til formular

 • Contact us in other countries

Kontakt os i andre lande

Kontakt lokal kundeservice i andre lande.

Klik her

Se kontaktoplysninger

Kundeservice: 70 233 332
Vores team sidder klar mandag til fredag kl. 08.00-18.00. Hvis du ringer fra et land uden for Danmark, er nummeret +45 70 233 332.

Kundeservice ved forsendelser: 70 233 332

FedEx salgsteam: 70 233 332
Mandag til fredag kl. 09.00 til 17.00 kan du tale med vores salgsteam og blive FedEx-kunde eller forhøre dig om eksisterende prisaftaler.

x