Told og skatter

Hvorfor skal jeg betale told og skatter?

Måske havde du ikke forventet at modtage en faktura for told og skatter. Derfor har vi samlet nogle Ofte stillede spørgsmål, som forklarer, hvad disse afgifter dækker. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice på 70 233 332.

Hvad er told og skatter, og hvorfor skal jeg betale det?

Hvad er told og skatter?
Told er en afgift, der er pålagt alle produkter, som sendes fra et ikke-EU-land/territorie. Området forvaltes af SKAT, og formålet er at bringe omkostningerne for importerede varer op på samme niveau som dem, der er produceret inden for EU, så konkurrencen bliver fair.  

Hvem skal betale?
Den person eller det firma, som modtager forsendelsen, er forpligtet til at betale toldafgift, medmindre afsender har indvilget i at betale for omkostningerne i salgskontrakten.  

Hvad er toldadministrationsgebyr?
FedEx betaler told og skatter på dine vegne, så vi sikrer levering af din forsendelse så hurtigt som muligt. Det indebærer et administrationsgebyr på 2,5% af de samlede told- og momsudgifter eller 145,00 DKK (den højeste af de to).

Hvorfor fortalte I mig ikke, at jeg skulle betale det?

Hvorfor oplyste FedEx Express mig ikke om det på leveringstidspunktet?
Så vidt muligt kontakter vi dig på forhånd og oplyser de estimerede told- og skatteomkostninger, før din forsendelse bliver undersøgt af SKAT. Men det er ikke altid muligt at gøre det, og vi kender ofte ikke de påløbne omkostninger, før vi har leveret din pakke.

Hvad hvis jeg allerede har betalt told og skatter?

Jeg betalte afgifter, da jeg købte denne enhed
Varer købt uden for Danmark kan være afgiftsbelagte i oprindelseslandet/territorie, og det kan være, at afsender opkræver dig for dette beløb. Hvis det er tilfældet, vil SKAT stadig pålægge dig importgebyrer, når varerne kommer ind i Danmark, da det er en separat omkostning.  

Jeg forudbetalte told og skatter før levering
På importtidspunktet kan du blive pålagt et estimeret beløb. Det udregnes af SKAT på baggrund af deres vurdering af forsendelsen. Hvis estimatet viser sig at være lavere end det endelige beløb, får du en opkrævning på restancen. Og hvis det er højere, bliver du krediteret forskellen.  

Hvis beløbet på din faktura afviger fra det forudbetalte beløb, kan du ringe til kundeservice på 70 233 332.

Jeg mener, at afsender betalte alle omkostninger i forbindelse med denne forsendelse
Told og skatter gøres først op, når forsendelsen kommer ind i Danmark. Hvis afsender oplyser, at de har betalt disse omkostninger til FedEx, handler det som regel om betaling for transporten og ikke for told og skatter.

Jeg tror ikke, der skal pålægges moms og skatter for denne forsendelse

Jeg er på midlertidigt besøg i Danmark
Du skal betale importomkostningerne, men kan være berettiget til at få omkostningerne refunderet, når du forlader Danmark. Det er en individuel vurdering fra pakke til pakke. Få flere oplysninger hos kundeservice på 70 233 332

Jeg købte mine varer online
De priser, der anføres på websider uden for EU, inkluderer som regel ikke danske afgifter. Det kan få varerne til at se billigere ud, når du sammenligner med priserne i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at man som køber undersøger, om der påløber ekstra omkostninger, før man køber noget. Find mere information og gode råd på forbrug.dk.

Forsendelsen er en gave
Varer til en værdi af op til 360,00 DKK, der lever op til følgende af SKATs krav, bliver ikke pålagt importgebyrer:

 • Forsendelsen sendes direkte fra privatperson til privatperson.
 • Afsender er privatperson, og modtager får leveret pakken på en privatadresse.
 • Gaven sendes franko og er af 'tilfældig' karakter.
 • Der skal stå "gave" på Air Waybill og handelsfakturaen.
 • Alle enheder skal være anført hver for sig med en fuld beskrivelse og værdiangivelse.

Vær opmærksom på, at enheder, der indeholder alkohol eller tobak, bliver pålagt punktafgift. Gaver, der indeholder madvarer, kan blive pålagt yderligere dokumentationskrav og ekstra kontroller, som kan føre til ekstraomkostninger.

Forsendelsen indeholder vareprøver
Vareprøver kan importeres til Danmark uden told og skatter, så længe de overholder følgende af SKATs betingelser:

 • Skal kun anvendes som vareprøver.
 • Repræsenterer en ubetydelig værdi.
 • Formålet er at indhente ordrer på den type varer, de repræsenterer.

Handelsfakturaen og anden dokumentation, der ledsager forsendelsen, skal angive disse oplysninger. Det hjælper SKAT med at foretage den korrekte indførselsprocedure.

Mine varer er genbrug
SKAT vurderer told- og skattebetalingen uanset varens alder eller tidligere ejerskab. Hvis du indkøber antikviteter eller originale kunstværker, er der mulighed for en reduceret momsrate, hvis varerne lever op til de korrekte kriterier.

Hvad nu, hvis jeg ikke længere ønsker forsendelsen?

Hvordan kan jeg afvise forsendelsen?
For at blive klassificeret som afvist importforsendelse skal din forsendelse opfylde følgende af SKATs kriterier:

 • Varerne er defekte, blev beskadiget før fortoldning eller lever ikke op til de vilkår og betingelser, som leverandøren har anført i jeres kontrakt.
 • Alle erstatningskrav skal gøres gældende, før varerne returneres eller destrueres.
 • Alle erstatningskrav skal anføres inden for 12 måneder efter den oprindelige indførsel til SKAT.

Du skal betale eventuelle told- og skatteomkostninger til FedEx og anføre dit erstatningskrav direkte til SKAT om, at du afviser din forsendelse.

Hvor finder jeg mere information?

Mere information om told og skatter
Kontakt SKAT på tlf. 72 22 18 18, eller besøg deres webside på SKAT.dk.

Forbrugerråd om produkter solgt af virksomheder uden for Danmark
Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 41 71 50 00, eller besøg deres webside på forbrug.dk

Jeg har en generel faktura- eller kontoforespørgsel
Klik her for at sende dine oplysninger, eller kontakt kundeservice på 70 233 332.

Hvordan betaler jeg?

 • BACS

Bankoverførsel

Ønsker du at overføre beløbet til vores bankkonto, bedes det ske til Handelsbanken i København med registreringsnummer 0890 og kontonummer 0001020842  

Kontonavn: Federal Express Corporation Danmark
Bank: Handelsbanken
IBAN-nr.: DK41 089 0000 1020 842
BIC: HAND DK KK

OBS! Oplys fakturanummer, når du foretager din betaling.  

 • Credit or Debit Card

Kredit- eller debitkort

Kontakt kundeservice på 70 233 332

Du bedes have dit fakturanummer klar.

Alle oplysningerne er korrekte på afgivelsestidspunktet, og Federal Express Europe Inc påtager sig intet ansvar for oplysninger, der vedrører kontaktoplysninger om tredjepart, som ændres uden forudgående notifikation. SKAT foretager den endelige beslutning om alle importforsendelser. Vilkår og betingelser for din faktura fra Federal Express Europe Inc står skrevet på bagsiden af fakturaen.