April 2015

  • More electronic items subject to Indian controls

Flere elektroniske produkter skal registreres hos de indiske myndigheder

Del denne side:

I november 2014 tilføjede det indiske ministerium for kommunikation og informationsteknologi yderligere femten produkter til listen over elektroniske produkter, der kræver registrering hos Bureau of Indian Standards (BIS). Listen er en tilføjelse til de femten eksisterende varer, der blev lanceret i september 2012.

Vi vil gerne gøre opmærksom på de vigtigste registreringskrav for disse varer, som inkluderer enheder som f.eks. mobiltelefoner, intelligente kortlæsere, kasseterminaler og strømadaptorer til it-udstyr:

  • Producenter eller afsendere af elektroniske produkter til det indiske marked skal indhente godkendelse hos ministeriet for kommunikation og informationsteknologi som anført i BIS-forordningen inden import.
  • Lovændringen for de tilføjede varer på listen fra november 2014 træder i kraft 6. maj 2015.
  • Alle de berørte varer skal mærkes med en egendeklarering på hver enkelt vare samt på hver enkelt produktemballage.
  • Egendeklareringen skal indeholde (a) det pågældende produkts registreringsnummer og (b) det IS-nummer (Indian Standard), der er tildelt den pågældende vare. “Egendeklarering i overensstemmelse med IS 13252:2010, R41002297” er et eksempel på gyldig og godkendt deklarering.

Det er især vigtigt, at udenlandske producenter, der ansøger om et registreringsnummer til deres elektroniske produkter, sikrer sig, at de modtager et officielt brev fra BIS indeholdende et gyldigt registreringsnummer og den relevante vejledning.

Derfor er det helt afgørende for en virksomhed, der planlægger at sende eller importere sådanne varer til Indien, at de sikrer sig, at de og deres kunder har fokus på alle disse regulativer. Lykkes det ikke at registrere de berørte varer efter forskrifterne, vil det føre til forsinkelser og eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med toldklarering.

Adgang til alle detaljer om listen fra september 2012 og november 2014 findes her http://emea.web.fedex.com/ops/peos/India/INDIARegulatory/INDIA-Regulatory%20(NewsReporter)/IN_Regulatory_NewsReporter.pdf

Oplysninger om BIS finder du på http://www.bis.org.in/cert/RegOverviev.asp

Flere retningslinjer for BIS-certificeringsprocessen findes her http://www.bis.org.in/cert/prod_cert_scheme.as

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til