April 2016

 • Stigning i de minimis forenkler forsendelse til USA

Stigning i de minimis forenkler forsendelse til USA

Del denne side:

De nye toldregler får stor indflydelse på, hvordan flere forhold administreres, herunder:

 • toldfri import
 • toldagenter
 • handelslettelser og deres håndhævelse
 • importsikkerhed
 • beskyttelse af immaterielle rettigheder
 • handelssanktioner
 • automatisering med ACE/ITDS-system (Automated Commercial Environment/International Trade Data System)

Her kan du læse om hovedaspekterne i de nye bestemmelser og tidspunkt for deres ikrafttræden:

Pr. 10. marts

 • Værdien af varer, der må importeres moms- og skattefrit, den såkaldte de minimis-regel, stiger fra $200 til $800.

Stigningen i de minimis-grænsen forenkler forsendelse til USA og kommer især de små og mellemstore virksomheder til gode, fordi de dermed sparer tid, penge og papirarbejde med hurtigere levering af deres varer som resultat.

Bemærk: CBP-kontoret (Customs & Border Protection Agency) og alle de øvrige amerikanske statsinstanser, der er ansvarlige for at regulere særlige varer, f.eks. APHIS (Animal & Public Health Information Service), FDA (Food and Drug Administration) og Fish & Wildlife Service, kan kræve fysisk undersøgelse af og formel importregistrering af enhver importforsendelse ind i USA uanset værdi.

Pr. 25. april

 • Kapitel 9801 i HTSUS-regulativet (Harmonised Tariff Schedule) bliver ændret således, at returforsendelse af visse tidligere eksporterede ikke-amerikanske varer kan returneres toldfrit.
 • Kapitel 9802 i HTSUS-regulativet, der vedrører eksporterede og returnerede varer eller varer, der er bearbejdede eller forbedrede i udlandet, bliver også ændret.

Pr. 23. august

 • CBP-myndighederne kommer til at samarbejde med ejerne af immaterielle rettigheder om at udveksle billeder af varer, som de har mistanke om er kopier, så det bliver lettere at slå ned der, hvor de internationale immaterielle rettigheder bliver overtrådt.
 • CBP skal etablere et nyt risikovurderingsprogram for importører, der fordrer, at de kautionsbeløb, der opkræves hos nye importører, bliver justeret i forhold til det risikoniveau, de udgør for landets indkomst.
 • Det bliver CBP's ansvar at undersøge alle beskyldninger om anti-dumping og modvirke skatteunddragelse i forhold til særprocedurerne.

Find den fulde beskrivelse af den relevante lovgivning på https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/644

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til