Juni 2016

  • Kina ændrer beskatningen ved import af personlige ejendele og e-handelsvarer

Kina ændrer beskatningen ved import af personlige ejendele og e-handelsvarer

Del denne side:

Det kinesiske finansministerium har netop introduceret nogle vigtige ændringer i priser for importfortoldning gældende for importforsendelser med personlige ejendele og e-handelsvarer over grænserne (B2C).

Her kan du læse mere detaljeret om de nye toldsatser og -regulativer, der gælder for disse to typer import:

Personlige ejendele
Hvilken type produkter hører under denne fortoldningsregel?
Forsendelser, der kan deklareres som personlige ejendele, enten fordi værdien er mindre end 1.000 CNY, eller fordi forsendelsen kun indeholder 1 enhed.

De eksisterende betingelser i forhold til definitionen af sådanne varer og alle de procedurer, der gælder for deklareringen, fortsætter uændrede. Dog er toldsatserne blevet forhøjet som vist i nedenstående tabel:

Type Toldsats før Toldsats nu
Madvarer 10% 15%
Ikke-alkoholiske drikke 10% 15%
Kameraer 10% 15%
Tøj 10% 30%
Sko 10% 30%
Tasker 10% 30%
Kameralinser 10% 30%
Ure 20% 30%
Golfudstyr 30% 60%
Luksusure 30% 60%
Cigaretter og andre tobaksvarer 50% 60%
Alkoholiske drikke 50% 60%
Kosmetik 50% 60%

Køb via e-handel
Hvis en person i Kina køber varer fra et website registreret i Kina, gælder fortoldning i henhold til de eksisterende før-fortoldningsprocedurer EDI (Electronic Data Interchange).

Disse forsendelser opfylder et af følgende tre forhold, når de ankommer til Kina:

  • Værdien er under 1.000 CNY,
  • værdien er under 800 CNY, hvis forsendelsen kommer fra Hongkong, Taiwan eller Macao,
  • eller den indeholder kun 1 enhed, hvis ovenstående værdier er overskredet.

Der er foretaget to vigtige ændringer i disse forhold, der gælder for import ved internetkøb:

  • Værdiloftet for sådanne køb er steget fra 1.000/800 til 2.000 CNY.
  • Fritagelsesmuligheden, der tidligere var gældende for køb af enkelte enheder, er ikke længere gældende.

Bemærk også følgende særlige toldændring: Hvis den samlede told til betaling er mindre end 50 CNY for denne type, vil toldmyndighederne opkræve toldbeløbet, og der gives ikke længere fritagelse.

De kinesiske myndigheder har også proklameret, at de relevante regeringsdepartementer er i gang med at udvikle en officiel liste over importerede varer ved e-handel over grænserne for at lette opkrævningsadministrationen.

Kontakt kundeservice, hvis du har brug for flere oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse: FedEx forsøger altid at videregive præcise og opdaterede oplysninger og data i dette nyhedsbrev. Men FedEx giver ingen anbefalinger eller garantier, hverken eksplicitte eller implicitte, i forhold til disse data og oplysningernes korrekthed, og derfor påtager vi os intet erstatningsansvar eller anden form for ansvarsdækning i tilfælde af evt. fejl og udeladelser. Vi har hermed orienteret om, at brugen af oplysninger og data i dette nyhedsbrev er på eget ansvar alene.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til