Juni 2016

 • Ny europæisk toldkode, UCC-koden, gælder nu

Ny europæisk toldkode, UCC-koden, gælder nu

Del denne side:

Den 1. maj 2016 blev UCC-koden den gældende toldregel inden for alle 28 EU-medlemslande.

Introduktionen får afgørende betydning for den måde, varer bliver importeret, eksporteret, fortoldet og videresendt på. Derfor er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i alle de nye UCC-bestemmelser.

Vi har udarbejdet denne korte oversigt over de vigtigste UCC-ændringer i forhold til dine aktiviteter hos FedEx:

 • Vær opmærksom på, at de få EU-lande, der tidligere ikke udløste told ved beløb mindre end 10 euro, nu også ligger under for dette krav.
 • Det er nu et krav, at BTI-referencenummeret (bindende tariferingsoplysning) oplyses på alle tolddeklarationer, der relaterer sig til bevægeligheden af valgbare produkter. Derfor er det vigtigt, at du får videregivet BTI-nummeret til os, så vi kan hjælpe en hurtig proces af dine forsendelser på vej.
 • Vær opmærksom på, at gyldighedsperioden for BTI-numre nu er reduceret fra seks til bare tre år.
 • Loftet for toldværdiangivelsen DV1 er nu steget til 20.000 euro (tidligere var det 10.000 euro). Husk det, når du udfylder dine egne deklarationer.
 • Royalties og licenser, der skal betales til en kunde, skal angives særskilt på handelsfakturaen.
 • Inden indførelsen af de nye UCC-regler var det værdien af det første salg af et givent produkt, der blev lagt til grund for beregningen af told og skatter. Told og skatter beregnes nu ud fra værdien af det seneste salg.
 • Toldmyndighederne i hvert medlemsland skal revurdere alle eksisterende toldautorisationer. Hvis du allerede har en sådan autorisation, skal den fornyes senest pr. 1. maj 2019.
  Bemærk, at fritagelseslicenserne IPR og PCC bliver samlet i ét system, IPR-suspenderingslicensen.
 • Hvis du er etableret afsender eller eksportør uden for EU, skal du udnævne en skatterepræsentant med base i EU, der kan handle på dine vegne. Du bør også videregive sådanne oplysninger til FedEx hurtigst muligt, så vi kan få etableret de korrekte tolddeklarationsprocedurer med din repræsentant.
 • Den summariske indgangsangivelse (ENS), som tidligere kun gjaldt for varer med en værdi på over 22 euro, bliver gældende for alle forsendelser uanset værdi i 2020. Det betyder i praksis, at alle varer kan blive stoppet for sikkerhedstjek og inspektion i tolden, som kan medføre forsinkelse under fortoldningen.
  En 6-cifret harmoniseringskode for hver vare skal også angives på hver ENS fra 2020. Men vi foreslår, at du allerede nu begynder at tilføje disse koder på alle dine handelsfakturaer.

Med introduktionen af de nye UCC-regler i hele EU kommer der afgørende ændringer i mange nationale toldsystemer og -procedurer. Så den nemmeste måde, du kan holde styr på de præcise implementeringsdatoer og de tilhørende dokumentationskrav på, er løbende at tjekke alle oplysningerne på de enkelte landes toldwebsteder.

Europa-Kommissionen har ligeledes publiceret en række hjælpedokumenter om visse hovedemner, der beskriver, hvordan implementeringen og brugen foregår i praksis. Vi opfordrer dig til at gøre brug af dokumenterne, når du skal bruge flere oplysninger.

Forrige artikel

Gå til

Tilbage til oversigten

Gå til

Næste artikel

Gå til